TOP

POHĽAD DOPREDU: Čo môžeme očakávať v roku 2019? (1/4)

Nový rok je, dá sa povedať, čistý papier, na ktorý sa deň po dni budú zapisovať udalosti a je (aj) na nás, akými skutkami ho zaplníme. Isteže, máme aj očakávania a tiež nás neminú udalosti, ku ktorým bude nevyhnutné zaujať postoj. Čo nás teda čaká v roku 2019? Ako naň hľadia osobnosti zo spoločenskej, cirkevnej či politickej sféry? Opýtali sme sa za vás.

Martin Kramara

(hovorca Konferencie biskupov Slovenska)

Evanjelizácia mládeže a obnova dôvery k Cirkvi

 

V novom roku čaká Katolícku cirkev množstvo dôležitých podujatí tak vo svete, ako aj na Slovensku. V priestore, ktorý poskytuje jeden stĺpček, samozrejme, nemožno venovať pozornosť všetkým. Spomeňme preto aspoň dve, ktoré tomu, čo nás čaká, môžu dať istý rámec: Svetové dni mládeže v Paname a Národný pochod za život na Slovensku.

Hneď na začiatku nového roka Vatikán žije prípravou púte pápeža do Panamy: František tam vycestuje na konci januára. Táto zahraničná cesta je dôležitá aj preto, lebo nasleduje pomerne krátko po synode o mládeži, ktorá sa konala na jeseň minulého roka. Očakáva sa, že v priebehu tohto roka Svätý Otec vydá novú apoštolskú exhortáciu, ktorá bude reflektovať výstupy synody, ale prinesie aj pápežovu vlastnú víziu evanjelizácie mládeže do nasledujúcich rokov. Bude zaujímavé sledovať, aké témy sa v očakávanom dokumente napokon objavia. Jednou z pálčivých oblastí je, žiaľ, aj zneužívanie, ktoré vo svetových médiách vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi neprestáva rezonovať, ba opakovane sa objavuje na titulných stránkach periodík. Je zrejmé, že aj rok 2019 tým bude poznačený. Pred Svätým Otcom i celou Cirkvou teda stále stojí výzva, ako čo najúčinnejšie zabezpečiť, aby sa také prípady už neopakovali a aby sa raz mohla obnoviť všeobecná dôvera k cirkevným inštitúciám, ktoré sa venujú práci s mládežou. Tak ako je zrejmé, že tento problém existuje veľmi intenzívne aj mimo Cirkvi, hoci pozornosť sa často sústreďuje len na ňu, mohli by sme si všimnúť, že sa tu vytvára istá príležitosť. Totiž, stať sa pre svet, samozrejme, so všetkou pokorou, ktorá k tomu prináleží, príkladom v oblasti hľadania riešení tohto vážneho problému. Je dôležité, aby sme túto snahu nepodcenili ani na Slovensku, hoci ničivá vlna, ktorá prešla západným svetom, nás ešte nezasiahla. Bez akýchkoľvek pochybností však danej problematike bude treba venovať pozornosť, a to nielen v nasledujúcom roku, ale ešte po mnoho ďalších rokov. Zahraničná skúsenosť totiž ukazuje, že tam, kde Cirkev stratila dôveru, stratila aj schopnosť presadzovať v spoločnosti kultúru opravdivej ľudskej dôstojnosti.

 

 

V septembri 2019 nás v Bratislave čaká Národný pochod za život: aj prostredníctvom neho chcú biskupi Slovensku pripomenúť dôležitosť každého človeka, od prvého až po posledný okamih jeho pozemského života – a s tým aj potrebu presadzovať také zákony, ktoré hodnotu osoby, hoci ešte neuzrela svetlo sveta, nepoložia pod úroveň záujmov kohokoľvek iného. Veľa sa hovorí o korupcii, ktorá spoločnosti škodí. Jej podstatou je vlastne privieranie očí nad tým, čo je nespravodlivé. Takáto korupcia však existuje aj v legislatíve, ktorá u nás zatvára oči nad zabíjaním nenarodených detí. A to je potrebné zmeniť. Bolo by teda skvelé, ak by rok 2019 priniesol naozaj konštruktívne podnety pre evanjelizáciu mládeže a dokázal v nás zapáliť ochotu lepšie slúžiť ľudskému životu.

 

Komentáre