TOP

POHĽAD DOPREDU: Čo môžeme očakávať v roku 2019? (3/4)

Nový rok je, dá sa povedať, čistý papier, na ktorý sa deň po dni budú zapisovať udalosti a je (aj) na nás, akými skutkami ho zaplníme. Isteže, máme aj očakávania a tiež nás neminú udalosti, ku ktorým bude nevyhnutné zaujať postoj. Čo nás teda čaká v roku 2019? Ako naň hľadia osobnosti zo spoločenskej, cirkevnej či politickej sféry? Opýtali sme sa za vás.

Samuel Brečka

(redaktor novín Slovo+ a zakladateľ Hnutia modlitby za kňazov)

V roku 2019 by mala dominovať téma ochrany života

 

„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ Slová z Listu Galaťanom čítané v prvý deň tohto roka nás fascinujú a napĺňajú nesmiernou vďakou.

Na začiatku nového roka nie je zrejme nič dôležitejšie, čo by sme si mali pripomínať a čo v celom roku 2019 aj žiť. Iba vedomie identity Božieho dieťaťa nás môže urobiť skutočne šťastnými ľuďmi. V novom roku, ale vlastne v celom živote. Odmietnutie tejto pravdy nemusí znamenať iba negáciu šťastia, ale v konečnom dôsledku môže byť našou osobnou tragédiou. Našou, ale nielen našou…

„Ak totiž odmietneme identitu človeka ako Božieho obrazu, z ktorého vyplýva jeho dôstojnosť, má to za následok našu vlastnú desakralizáciu – teda zosvetštenie, presunutie na úroveň ostatných stvorení, s ktorými možno nakladať ľubovoľne,“ povedal na novoročnej svätej omši predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Keď si uzurpujeme miesto Boha, napokon dospejeme k dehumanizácii, teda k zníženiu našej vlastnej hodnoty, k tomu, že s človekom nakladáme tak ako s inými prostriedkami. S tým potom súvisí anestetizovanie svedomia, ktoré tak často spomína pápež František: naučíme sa ospravedlniť si aj také konanie, ktoré je evidentne zlé, a príkro nespravodlivé – napríklad zabíjanie nenarodených detí.“

Týmito slovami v prvý deň roku akoby predznamenal metropolita Zvolenský jednu z najdôležitejších udalostí roku 2019 pre slovenskú cirkev – v poradí tretí Národný pochod za život. Už 6. januára bola spustená modlitbová a pôstna reťaz ako duchovná príprava na toto veľké podujatie, ktoré sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave.

V súvislosti s veľkou témou ochrany života bude v pozornosti nás všetkých určite aj poslanecká iniciatíva Richarda Vašečku, ktorý prisľúbil, že otázku umelých potratov čoskoro otvorí v Národnej rade Slovenskej republiky. S požiadavkou výrazne obmedziť zabíjanie nenarodených detí chce osloviť poslancov všetkých strán v parlamente. Témy, ako je ochrana života nenarodených, Istanbulský dohovor či registrované partnerstvá, by nemali zaznievať iba v parlamente a na Národnom pochode za život, ale mali by byť súčasťou aj kampaní k voľbám do Európskeho parlamentu (23. – 26. mája), respektíve na funkciu prezidenta Slovenskej republiky (marec/apríl), myslí si tajomník KBS o. Anton Ziolkovský. Podľa neho by sa ľudia mali pýtať kandidátov na ich postoj k tejto veci a podľa toho sa v tohtoročných voľbách zariadiť.

Táto téma je obrovskou výzvou pre rok 2019. Pre každého z nás a naše svedomie. Výzvou prijať a žiť identitu Božích detí.

Komentáre