Pomalé chradnutie: Zaručená cesta manželstva do záhuby

Pomalé chradnutie: Zaručená cesta manželstva do záhuby

Stretli ste sa už s termínom „pomalé chradnutie“? Pochádza z knihy Dosť bolo dokonalých manželstiev, v ktorej manželia Mark a Jill Savageovci na základe vlastných skúseností identifikovali sedem typov pomalého, ale istého chradnutia vzťahu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako také pomalé chradnutie vyzerá v praxi.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU NEREALISTICKÝCH OČAKÁVANÍ

Pri vstupe do manželstva máme často v sebe zakódované očakávania týkajúce sa nášho spoločného života. Zvyčajne ide o naučené vzorce správania z našich rodín alebo nadobudnuté predstavy prostredníctvom filmov či kníh. Môžu sa týkať rodinných osláv, sexuálneho života, usporiadania domácnosti či delenia povinností. Ak spozorujete, že vaša polovička reaguje obzvlášť citlivo na niektorú z týchto oblastí, skúste vytvoriť priestor na rešpektujúcu komunikáciu o očakávaniach.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU BAGATELIZOVANIA

Nič, čo trápi nášho partnera alebo partnerku, nie je dostatočne malé, aby sme tomu nevenovali pozornosť, obzvlášť ak s tým príde náš partner/partnerka a požiada nás o rozhovor. Neprejaviť dostatok záujmu, prípadne odsunúť takto predostretý problém s tým, že to nie je problém, vedie k dlhodobej nespokojnosti a narušeniu dôvery. Veľmi častou situáciou v páre je, že jeden problém jasne pomenuje a druhý tvrdí, že to jeho problém nie je. Pozor! Žiadny problém v páre nie je problémom jednotlivca, ale problémom oboch manželov – rozdiel môže byť v tom, do akej miery.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU NEPRIJATIA

Všetci máme tendenciu pokúsiť sa prerobiť svoju polovičku na svoj obraz. Prečo sa skrátka nesprávaš ako ja? Bolo by to jednoduchšie. Kľúčom k šťastnému manželstvu však nie je snaha pretvoriť svojho partnera, ale prijať ho aj s jeho chybami. To však neznamená, že by ste mali tolerovať vážne charakterové vady (neúprimnosť, prehnaná žiarlivosť) alebo prijať týranie (psychické alebo fyzické) pod rúškom „on/ona už je skrátka taký/taká“.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU NEZHÔD

Nezhody sú súčasťou vzťahu. Ich absencia je známkou vážneho problému. Avšak je dôležité, ako pristupujeme k riešeniu nezhôd. V zdravom manželstve sa k slovu často dostáva odpustenie a milosrdenstvo. Tak ako vo vzťahu s Bohom potrebujeme vyznávať hriechy a prijímať odpustenie, tak aj vo vzťahu k partnerovi/partnerke. Nezhody medzi vami boli, sú a budú. Sú normálne, netreba sa ich báť, ale ani ich zametať pod koberec.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU OBRANNÝCH REAKCIÍ

Spätná väzba je dar, no schopnosť podať konštruktívnu spätnú väzbu sa nerodí zo dňa na deň. A kto nás už len pozná lepšie, ak nie náš manželský partner? Často si nesieme z minulosti zranenia, ktoré z nás robia takzvaného dikobraza – už pri prvom náznaku kritiky vystreľujeme obranné šípy a zraňujeme toho druhého. Takýto prístup vedie k tomu, že o vás partner/partnerka postupne začne strácať záujem. Bude sa báť otvoriť citlivú konverzáciu, no problémy sa tak nebudú riešiť, iba narastať.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU NAIVITY

Sme iba kamaráti, medzi nami nič nie je. Nebuďte naivní. V manželskom vzťahu nemá miesto tretia osoba. Ak sa váš partner alebo partnerka začne stýkať s osobou opačného pohlavia a obraňuje sa, že sú len kolegovia alebo kamaráti, nedajte sa odbiť. Nebuďte naivní. V súčasnej dobe sa za vážne riziko považujú aj konverzácie na sociálnych sieťach či textové správy. Nebuďte žiarliví, no buďte obozretní.

  • POMALÉ CHRADNUTIE V DÔSLEDKU VYHÝBAVÝCH EMÓCIÍ

Opatrné srdce spôsobuje emocionálny odstup. V manželstve je priestor na úprimnosť až do špiku kostí. Boh pozýva manželov k obnaženosti, ktorá však so sebou nenesie hanbu. Táto obnaženosť sa netýka len oblasti sexuality, ale celkovej intimity v manželstve. Schopnosť byť pred manželským partnerom tým, kým som, buduje hĺbku manželstva.

Viac o koncepte pomalého chradnutia a jeho jednotlivých stupňov sa dočítate priamo v knihe Dosť bolo dokonalých manželstiev, ktorú si môžete objednať v našom eshope tu.

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00