Pomoc, ktorá daruje budúcnosť deťom

Pomoc, ktorá daruje budúcnosť deťom
Nie všetci sme rodičmi, no všetci sme raz boli deťmi. Pomoc tým najmenším by nám preto nemala byť ľahostajná, najmä ak ide o pomoc ku vzdelaniu, na ktoré má každé dieťa právo. Už len tento týždeň je možné darovať školské pomôcky či elektroniku deťom zo sociálne slabších rodín a detských domovov alebo prispieť na sociálne štipendium pre žiakov a podporiť ich šance na budúcnosť.

Zbierku školských pomôcok organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi po celom Slovensku a pomáhajú aj deťom zlepšovať podmienky, v ktorých vyrastajú. „Práve vzdelanie by malo byť cestou, ako vyrovnávať sociálne rozdiely. Nedovoľme, aby nedostatok rodičov predurčoval budúcnosť detí. Pokiaľ rodičia nemajú prostriedky, ich budúcnosť máme v rukách my, spoločnosť. Preto by sme mali pomôcť,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Z finančnej zbierky podporia talenty

„Máme napríklad veľmi šikovného 8-ročného chlapca v Piešťanoch. Navštevuje už 6. ročník umeleckej školy, no od svojich spolužiakov je o niekoľko rokov mladší, pretože predchádzajúcich päť ročníkov zvládol len za 2 školské roky. Je to mimoriadne talentované dieťa. Jeho otec však tragicky zahynul a mama, aby ho vychovala, pracuje na dve smeny,“ hovorí Darina Kvetanová pracujúca v Trnavskej arcidiecéznej charite. „Pomôcť mu napredovať a zabezpečiť, čo potrebuje, môžeme dnes aj my.“

Podobný osud poznajú tisícky ďalších rodín, ktorým chýbajú peniaze nielen na výbavu do školy. Akonáhle treba podporiť ich talent, nemôžu inak, len dávať z posledného alebo hľadať kompromis.

Pre talentované a usilovné deti otvára Charita preto aj sociálne štipendium na podporu jednotlivých žiakov zo znevýhodneného prostredia po celom Slovensku. Štipendium pomôže zaplatiť jazykové, športové alebo iné záujmové a vzdelávacie krúžky, doučovanie, školský výlet či nákladnú školskú pomôcku alebo učebnicu. Podľa sociálnych pracovníkov Charity môžeme aj takto zabrániť sociálnemu vylúčeniu žiakov. Ponúkneme im priestor na trávenie voľného času a odstránime riziká, ktoré ponúka ulica.

Podporiť sociálne štipendium pre deti môžete na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211, alebo online na https://charita.darujme.sk/3089/.

 

Pomoc, ktorá daruje budúcnosť deťom

 

Hmotná zbierka školských pomôcok končí v polovici septembra

Zatiaľ čo finančná zbierka na podporu detí beží počas celého roka, odovzdať svoj hmotný dar do Zbierky školských pomôcok môžete už len tento týždeň na desiatkach zberných miest po celom Slovensku. Aktuálny zoznam zberných miest je zverejnený na www.charitapomaha.sk/skolske-pomocky/ a v samotnej Bratislave je ním aj sídlo Slovenskej katolíckej charity na Kapitulskej 18. Okrem štandardných pomôcok, školských tašiek, farbičiek, peračníkov, prezuviek či zošitov, písacích a výtvarných potrieb sú vítané notebooky a ďalšia elektronika, ktorá je potrebná pre dištančnú výučbu a získavanie počítačových zručností, ale aj pre stredoškolákov a mladých pripravujúcich sa na vysokú školu. Časť darovaných pomôcok podporí aj rodiny zasiahnuté tornádom na južnej Morave.

„Už 12 rokov sa celonárodnou zbierkou snažíme pomáhať sociálne znevýhodneným deťom, aby na začiatku školského roka mohli zasadnúť do lavíc pripravené a mali rovnakú šancu na vzdelanie ako ostatné deti. V mene týchto detí za každý dar ďakujeme,“ uzatvára Erich Hulman.

Viac informácií o zbierke a pomoci deťom od Charity nájdete na: www.charitapomaha.sk/skolske-pomocky/.

 

Autor: Monika Čopíková

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00