Pomoc trpiacemu manželovi alebo manželke

Pomoc trpiacemu manželovi alebo manželke
Rodila som štvrté dieťa, keď som dostala prvý panický záchvat. Ležala som na posteli v nemocnici, kde rozhodovali, koho skôr ošetria. Pokojne som odpovedala na bežné otázky zdravotnej sestry. Avšak v mysli som sa trápila nad pôrodom a spomínala si na rýchle narodenie našej predchádzajúcej dcéry.

Autorka: Sue Haggerty

Preložila: Viera Šoganová

Zmocnili sa ma obavy a celé moje telo znecitlivelo. Premohla som fyzickú slabosť a ozvala som sa: „Hm, prepáčte, niečo nie je v poriadku.Zdravotná sestra vyzerala znepokojene, keď som jej vysvetľovala: „Myslím, že som len nervózna. Našťastie ma upokojovala a môj panický záchvat prešiel za pár sekúnd. Zdalo sa mi to normálne.

Od tej doby rýchlo prešlo šesť mesiacov a bola som znovu v nemocnici – tentoraz som mala panický záchvat v najvyššom štádiu a bez prítomnosti sympatickej zdravotnej sestry. Počas predošlých dvoch dní moju rodinu trápila brušná viróza. Bola som na tom dosť zle. V dôsledku dehydratácie som pociťovala bolestivé kŕče v rukách a stŕplo mi telo. Môj manžel zavolal 911 a prijali ma do nemocnice. Z rehydratácie, ktorá mala trvať hodinu, sa stalo šesťhodinové utrpenie. Nedokázala som sa upokojiť a dýchala som zrýchlene. Nedostatok kyslíka spôsoboval môjmu telu kŕče.

Zúfalo som kričala na každého, kto prechádzal okolo: Prosím, pomôžte mi!“ Skutočne som sa nevedela ovládať, ale nedbala som na to. Chcela som len niekoho, kto by ma zbavil bolesti. Môj úbohý manžel sa ma snažil upokojiť, ale odmeraná zdravotná sestra len zakričala: „Musíte sa upokojiť! Nemohli mi dať liek na upokojenie, pretože som ešte dojčila. Nakoniec som sa spýtala zdravotnej sestry, či by so mnou mohla počítať, a ona súhlasila. „Jeden, dva, tri Zakrátko som sa predsa len upokojila. Dala mi Benadryl a ja som zaspala.

Keď som sa zobudila, bola som znovu sama sebou – s úsmevom som opustila nemocnicu. Nanešťastie som nebola rovnaká. Panické záchvaty sú teraz prvotnou reakciou môjho tela na stres, obavy a smútok. Vďaka manželovej podpore znášam tieto stavy oveľa lepšie. Žiadne manželstvo nie je odolné voči obavám, stresu alebo utrpeniu. Dbajte na tieto dôležité súčasti vášho manželstva, aby ste pomohli sebe a vášmu manželovi počas najťažších období.

 

Priateľstvo

Doktor Patrick Ford, psychológ z newyorského Brewsteru, hovorí, že priateľstvo je dôležitouzložkou v rozvíjaní pevného manželského vzťahu a zároveň zmierňuje stres. Vraví: „Vzájomný rešpekt a úcta, láska a obdiv za to, aký je váš manžel, a úprimná radosť zo vzájomnej spoločnosti tvorí pevné manželstvo, ktoré znesie búrky.“ Keďže sa často stáva, že sa strácame vo vlastnom svete, podľa Forda je dôležité venovať aspoň desať minút dennečasu pre partnerskú dvojicu“. „Manželia potrebujú komunikovať každý deň, aby si pripomenuli jeden druhého a že ten druhý ich miluje viac než ktokoľvek iný na svete. Boh ich stvoril jedného pre druhého a pre nikoho iného; a ich láska je prejavom Božej bezpodmienečnej lásky k nim.

Vykonajte: Vyskúšajte jeden z návrhov doktora Forda načas pre pár. Môžete využiť tento čas na rozprávanie, modlitbu, uvažovanie nad tým, čo čítate, alebo len na počúvanie. Vychutnajte si spolu hneď ráno šálku kávy, choďte na prechádzku po práci, sadnite si k stolu a dajte si dezert, kým sa vaše deti hrajú v inej miestnosti, alebo si dajte večer pohár vína. Rozprávajte sa o nádeji, snoch, napätí, obavách či úspechoch.

 

Pomoc trpiacemu manželovi alebo manželke
Modlite sa spolu

Katolíčka Erin Franco, manželka a matka troch detí, ktorá píše blog Humble Handmaid (Pokorná služobníčka) a uvádza audioprogram The Right Heart (Pravé srdce), verí v silu modlitby páru, najmä keď má jeden z manželov ťažké obdobie. Erin s manželom Michaelom sa naučili, ako sa modliť vo dvojici, vytvorili si domáce cirkevné spoločenstvo a v spoločnej modlitbe našli útočisko. Vysvetľuje: „Časť modlitby je spontánna. Hovoríme, čo máme na srdci, vymenujeme svoje obavy a strachy a tiež ďakujeme. Každodenná spoločná modlitba posilňuje ich manželstvo a je požehnaním počas ťažkých období. „Dáva vám priestor, aby ste videli, čo je v srdci vášho manžela, a aby on videl, čo je vo vašom. Takisto sa učíte vyjadriť vďačnosť.

Vykonajte: Snažte sa nájsť modlitbu špecifickú pre vaše obavy. Modlite sa k svätému Jozefovi, ak hľadáte prácu, alebo k Božiemu milosrdenstvu pri strate milovanej osoby. Vo veľmi ťažkej situácii sa modlite novénu k svätej Rite. Každý deň vyjadrite nádej.

 

Počítajte svoje požehnania

Podľa Forda je vyjadrenie vďačnosti efektívnym spôsobom, ako si zlepšiť náladu a čeliť depresii, obavám a hnevu. „Vyjadrite vďaku za všetko, čo vám Boh dáva. Trpiaci manžel/manželka môže zabudnúť na všetko, čo má. Milujúci partner však môže byť pre neho/pre ňu požehnaním, keď mu/jej bude pripomínať všetko, za čo má byť vďačný/vďačná.

Jennifer Roback Morse a Betsy Kerekes odporúčajú v knihe 101 tipov pre šťastnejšie manželstvo praktizovať tieto frázy: Skutočne oceňujem, že to robíš pre mňa. Bez tvojej pomoci by som to nezvládla. Robíš tak veľa pre našu rodinu. Som ti vďačná. Každodenným praktizovaním týchto fráz „ich nakoniec dokážete vyjadriť bez rozmýšľania a váš manžel a vy budete vďaka tomu celkovo šťastnejší“.

Vykonajte: Založte si denník vďačnosti. Spravte si zoznam všetkých požehnaní vo vašom živote od jednoduchých každodenných k hlbším.

 

Modlite sa jeden za druhého

Modlitba za vášho manžela/manželku, hlavne keď trpí, je extrémne dôležitá. Doktor Ford vraví:Manželstvo bude úspešnejšie, keď pozveme Boha, aby bol jeho aktívnou súčasťou a naším sprievodcom. Tento princíp nie je zložitý, ale vyžaduje si našu pozornosť. Zvykli sme si počúvať o modlitbe, no na jej dôležitosť často zabúdame.

Erin hovorí, že je dôležité zapamätať si, že niektoré kríže a skúšky môžu trvať dlhý čas. Spomína si na jednu obzvlášť milostiplnú chvíľu, keď dôverovala Božiemu načasovaniu. „Modlila som sa a povedala som: Bože, neviem, kedy toto vyjde, ale modlím sa za dobré veci. A verím, že si ich pre nás pripravil. Dôverujem tvojmu načasovaniu. Verím, že ich budem mať; ak by som ich potrebovala teraz, už by som ich mala.“

Vykonajte: Ak má váš manžel/manželka dôležité stretnutie, pomodlite sa zaňho/za ňu. Ak má váš manžel/manželka ťažký deň s deťmi, pomodlite sa za to. Ponúknite svoj deň jeden druhému. Nech ten druhý vie, že preňho hľadáte pomoc z neba.

 

Komunikácia s vaším manželom/manželkou

Keď jeden z manželov trpí, komunikácia je nevyhnutná, ale môže byť ťažká. Erin vraví:   „Vždy hovorte svojmu manželovi/manželke pravdu. Avšak uvedomte si, že máte byť dokonalý v reči, hovorte o veciach zrozumiteľne a vo vhodnom čase. Niekedy sa však stane, že niečo nechtiac poviete v nevhodnom čase.“ Podľa Erin je v takých obdobiach dôležité, aby boli obaja dostatočne pokorní, aby spoznali, že ten druhý to možno potrebuje počuť od niekoho iného.

Doktor Ford navrhuje, aby sme Bohu dovolili viesť našu komunikáciu. Väčšina z nás má sklon vo vzájomnej komunikácii nevyhnutne páchať hriechy. Keď zabúdame na Boží zámer s komunikáciou, máme na výber: buď sa nafúkneme pýchou, alebo sa pokoríme, zastavíme sa práve tam, kde sme, a požiadame Boha, aby uchránil našu konverzáciu od zlého.

Vykonajte: Čím by ste mohli zredukovať stres či utrpenie v živote vášho manžela/manželky? Sme rozliční a zažívame rozličné situácie. Nájsť to, čo pomáha, môže poskytnúť veľmi potrebné riešenie v kríze. Ak trpíte alebo sa cítite vystresovane, povedzte o tom vášmu manželovi/manželke. Trpieť v tichosti vás oboch zničí, zatiaľ čo spolu môžete obšťastniť jeden druhého. Niekedy problém nedokážete vyriešiť. Niekedy nemôžete dosiahnuť, aby sa váš manžel/manželka cítil/cítila lepšie. Len počúvajte. Nechajte vášho manžela/manželku hovoriť.

 

Pomoc trpiacemu manželovi alebo manželke
Obeta

Keď Erin videla, ako jej manžel prežíva ťažké obdobie, spoznala kríž: má trpiaceho manžela. Jedného dňa som si uvedomila, že podporovať trpiaceho alebo nešťastného manžela prináša kríž. Pomáha, keď veci nazvete pravým menom. Vďaka tomu sa môžeme stotožniť s našou Pannou Máriou, ktorá sa musela pozerať na utrpenie svojho syna a naozaj nemohla urobiť nič, len sa zaňho modliť a byť s ním. Vďaka tejto skúsenosti s mojím manželom som sa s ňou zblížila a identifikovala.

Hoci viete, že utrpenie vášho manžela nemá s vami nič spoločné, postupne vás možno začnú ovplyvňovať nevhodné pocity. Potlačte ich. Myšlienky ako:Nie som dosť dobrá?alebo:Robila som toho tak veľa,spôsobia, že vtedy, keď vás manžel potrebuje najviac, sa postavíte proti nemu.

Vykonajte: Niekedy, keď váš manžel/manželka trpí, budete ho/ju musieť zastúpiť pri niektorých povinnostiach. Navrhnite, že umyjete riad alebo uložíte deti do postele. Povzbuďte vášho manžela/manželku ísť na prechádzku, večer von s priateľmi alebo na adoráciu, ktorá môže byť preňho/pre ňu silným emočným zážitkom.

 

Prejavte vášmu manželovi/manželke lásku

Doktor Ford hovorí: Bez ohľadu na to, či je človek fyzicky zdravý, alebo nie, vo všeobecnosti spôsobuje utrpenie pocit, že nie sme milovaní a/alebo nie sme v bezpečí. Milujúci manžel/manželka môže pripomenúť svojej polovičke, že je milovaná, a vytvoriť pocit bezpečia a zabezpečenia v ťažkom a problematickom období. Tak sa budú obaja podporovať navzájom a posilnia svoje manželstvo.

Erin vraví, že je dôležité hovoriť všetkými jazykmi lásky – dokonca aj tými, ktoré môžu byť pre nás zložité. „Pre vášho manžela/manželku môže znamenať veľmi veľa, ak sa o to budete snažiť; a ak si to nevšimne, čo bude ťažšie pre vás, Boh to vidí. On vás odmení a znásobí každú vašu malú snahu. On to vidí.

Vykonajte: Podporte manžela/manželku objatím, ktoré mu/jej dodá pocit bezpečia, potľapkaním po chrbte, malým darčekom alebo snahou o pochopenie jeho/jej pocitov. Tieto činnosti znamenajú tak veľa aj bez slov.

 

Povzbuďte vášho manžela/manželku vyhľadať profesionálnu pomoc, ak je to potrebné

Niektoré obavy sa môžu vyriešiť časom. Ak sa nevyriešia, pomôžte vášmu manželovi/manželke rozoznať, či potrebuje profesionálnu pomoc.

 

Z časopisu Catholic Digest, 2015

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00