Posadíme dieťa v núdzi k svojmu štedrovečernému stolu?

Posadíme dieťa v núdzi k svojmu štedrovečernému stolu?
Práve v čase Adventu a Vianoc hľadáme dary, ktoré majú skutočnú hodnotu a môžeme nimi obdarovať druhých. Veci, ktoré sa pre nás stali samozrejmými a každodennými, je ťažké vnímať ako dar. Avšak pre niekoho môžu znamenať veľmi veľa. Jedným z takýchto darov je pre milióny detí sveta práve jedlo a možnosť chodiť do školy. Tento rok môžeme pre tieto deti priamo pri svojom vianočnom stole prestrieť miesto spolu s charitatívnym dielom Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá).
Nádej v miske jedla

Učitelia v africkej škole Mzedi si všimli, že Lazaro, dovtedy úplne dochvíľny chlapec, začal každé ráno chodiť do školy neskoro. Bez vysvetlenia. Neskôr sa ukázalo, že Lazarova mama zomrela a ostal doma sám so svojím malým bračekom, o ktorého sa staral. Lazaro sám závisel od jedla, ktoré dostal každý deň v škole, no jeho malý braček však do školy ešte nechodil, a tak Lazaro hľadal, ako by mu pomohol. Dopočul sa o podobnom stravovacom programe v predškolskej triede na mieste vzdialenom necelé dva kilometre. Odvtedy každé ráno Lazaro odniesol svojho malého brata na miesto, kde sa ubezpečil, že dostane najesť, až potom sa s oneskorením vrátil do školy.

Vo svete je stále obrovské množstvo detí v situácii podobnej ako Lazaro. Mnohé z nich nenavštevujú školu pravidelne alebo vôbec, pretože pomáhajú živiť rodinu, pracujú či dokonca žobrú. Zároveň sa kvôli hladu nemôžu na vyučovaní sústrediť a nemajú dostatok energie na učenie. Školské jedálne, ako ich poznáme u nás na Slovensku, nie sú v týchto oblastiach samozrejmosťou.

Práve v takýchto miestach pracuje Mary’s Meals na svojej misii. Ide o medzinárodné charitatívne dielo, bojujúce proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Mary’s Meals podáva deťom v školách jedno jedlo denne, čím napĺňa nielen ich potrebu najesť sa, ale umožňuje im aj získať vzdelanie a vymaniť sa z chudoby.

Motto Mary’s Meals ŠKOLA + JEDLO = NÁDEJ bolo inšpirované slovami štrnásťročného chlapca Edwarda. Keď sa s ním v roku 2002 stretol Magnus MacFarlane-Barrow, zakladateľ Mary’s Meals, a opýtal sa ho, aké sú jeho ambície či sny, Edward odpovedal: „Chcel by som mať dostatok jedla, aby som sa mohol najesť, a jedného dňa by som rád chodil do školy.“ Jednoduché slová Magnusa hlboko oslovili a zo spontánnej myšlienky pomoci je dnes dielo, ktoré sýti už 1 667 078 detí v 19 krajinách sveta každý školský deň. V školách, kde deti dostávajú jedlá Mary’s Meals, stúpa počet zapísaných žiakov, zlepšuje sa ich dochádzka, deti sú veselšie, zdravšie, dokážu sa lepšie sústrediť a dosahujú lepšie výsledky.

Posadíme dieťa v núdzi k svojmu štedrovečernému stolu?

 

Keď sa spojí veľa malých skutkov lásky

Mary’s Meals je často označované ako dielo mnohých malých skutkov lásky. Tieto skutky nepodnikajú len podporovatelia z celého sveta, ale rovnakou mierou sa do celého procesu zapájajú aj miestni obyvatelia z komunít, kde sa jedlá v školách podávajú. Sú to často rodičia detí, ktorí ako dobrovoľníci každý deň skoro vstávajú, varia a podávajú jedlá v školách. Takýchto miestnych dobrovoľníkov je dnes neuveriteľných osemdesiattisíc.

Zakladateľ Magnus vo svojej knihe Neobyčajný príbeh Mary’s Meals (ktorá v slovenčine vyšla tento rok) spomína: „Od počiatku sme boli presvedčení, že myšlienka Mary’s Meals môže byť efektívna a trvácna len vtedy, ak si ju privlastnia miestne komunity. Vedeli sme, že každá jedna škola potrebuje veriť v tento projekt a mať túžbu podporovať ho aspoň tak ako my. Chceli sme, aby to bolo skôr ich dielo ako naše. Na to bola potrebná úctivá spolupráca…“ Suroviny na prípravu jedla sú, pokiaľ je to možné, nakupované od miestnych malých farmárov, čím sa zároveň podporuje aj ekonomika krajiny. Takto pridáva ruku k dielu komunita miestnych ľudí, ktorí poslúžia tým, čím môžu, a Mary’s Meals zabezpečí potrebný zvyšok.

 

Práve vďaka tejto spolupráci je suma potrebná na nasýtenie jedného dieťaťa počas celého školského roka len 18,30 €. Suma, ktorú často minieme na nákup v potravinách, nový kus oblečenia či jednu večeru v reštaurácii, dokáže deťom naplniť ich misku či tanier jednoduchým, no výživným jedlom počas celého školského roka – a tak im skutočne meniť životy. Možno nedokážeme zmeniť a vyriešiť naraz hlad vo svete, no dokážeme zmeniť svet jednému dieťaťu, a to stojí za to.

 

Posadíme dieťa v núdzi k svojmu štedrovečernému stolu?

 

Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného (Matka Tereza)

Od roku 2019 je možné zapojiť sa do podpory Mary’s Meals aj zo Slovenska. Občianske združenie Mary’s Meals Slovensko založila skupina nadšencov z rôznych kútov Slovenska, ktorí mali spoločnú túžbu povedať o misii Mary’s Meals aj ľuďom žijúcim v našej krajine. Postupne začala vlna podpory rásť a pridávali sa stále noví dobrovoľníci, ktorí chceli tiež pridať ruku k dielu a pustiť sa do spoločnej práce. Všetci pôsobia ako dobrovoľníci, v rámci svojho voľného času a svojimi vynaliezavými skutkami lásky a dobroty pomáhajú sýtiť hladujúcich v núdznych krajinách.

O svojich skúsenostiach sa podelila Alexandra Murínová, učiteľka z Dolného Kubína, ktorá vo svojom voľnom čase pomáha koordinovať dobrovoľníkov: „Naši dobrovoľníci sú skutočnou inšpiráciou, aká vie byť láska a pomoc druhým vynaliezavá. Zapájajú sa naozaj všetci – od škôl, rodičov, študentov, manželov až po dôchodcov. Ozvala sa nám napríklad rodina, ktorá sa rozhodla miesto nákupu vianočných darčekov prispieť spoločne na Mary’s Meals. Svojím darom zabezpečili jedlo pre 27 detí počas celého školského roka. Nedávno nám napísala pani Mária s dcérkou Barborkou, ktorá má Downov syndróm a maľuje krásne obrazy. Barborka nielen, že sama prispela, ale svoje obrazy vydražila na Mary’s Meals. Takýchto príbehov je mnoho a sú pre mňa svedectvom, že na Slovensku máme ľudí s nádherným štedrým srdcom, ktorí sú ochotní sa podeliť aj s málom, čo majú.“

Sto percent z príspevkov od slovenských darcov sa zaviazali dobrovoľníci na Slovensku preposielať priamo na financovanie programu školského stravovania Mary’s Meals. Svoje režijné náklady si teda hradia sami alebo pomocou sponzorov. Od spustenia verejnej zbierky v júni 2019 sa Slováci vyzbierali už na viac ako tri milióny porcií jedla a zabezpečili jedlo pre viac ako pätnásťtisíc detí. Tieto čísla sú dôkazom toho, že aj pomoc, ktorá sa nám môže zdať ako nepatrná kvapka, má svoje miesto v oceáne dobrých skutkov.

 

Posadíme dieťa v núdzi k svojmu štedrovečernému stolu?

 

Miesto pre núdzne dieťa pri našom štedrovečernom stole

Jednou zo typických slovenských tradícií je príprava miesta pri štedrovečernom stole pre núdzneho či pocestného. Tento slovenský zvyk je často len symbolické gesto, avšak tieto Vianoce toto miesto nemusí ostať prázdne a gesto sa môže stať reálnym skutkom. Mary’s Meals každoročne pripravuje akciu Vianočný stôl a tieto Vianoce je možné zapojiť sa aj na Slovensku.

Pri virtuálnom vianočnom stole na www.vianocnystol.sk môže človek prestrieť svojím príspevkom jedno alebo viac miest – tanierov pre núdzne deti. Každý, kto prispeje, posadí symbolicky k spoločnému stolu dieťa a zabezpečí mu jedlo nielen na Vianoce, ale počas celého školského roka. Takto môžeme osláviť Vianoce spoločne ako rodina – napriek tomu, že sme od seba vzdialení.

Slovenskí dobrovoľníci za nezištnej pomoci profesionálnych filmárov natočili výstižný videospot o prázdnom tanieri pri vianočnom stole, ktorý šíria na sociálnych sieťach a ktorý poukazuje na to, že miesto pre núdzne dieťa môže pri svojom stole pripraviť naozaj každý. Či už veľká rodina, mladomanželia alebo aj dôchodca, ktorý večeria sám. Každý sa môže stať takto na Vianoce pre niekoho darom. A možno práve dieťa, ktoré nasýtime, sa stane skutočným vianočným darom pre nás.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00