Pôst by mal zasiahnuť vašu modlitebnú knižku, peňaženku a kuchyňu

Pôst by mal zasiahnuť vašu modlitebnú knižku, peňaženku a kuchyňu
Tri pôstne disciplíny naprávajú tri oblasti v našom živote, ktoré nás najčastejšie rušia v duchovnom raste: jedlo, peniaze a lenivosť v duchovnom živote.

Hovorím, samozrejme, o pôstnych disciplínach: modlitbe, pôste a dávaní almužny.

Stojí za to na chvíľu sa zastaviť a spomenúť si, prečo sú tieto tri disciplíny počas pôstneho obdobia dôležité. Hoci majú praktické využitie, nie sú samoúčelné, sú len prostriedkom, ktorý nás vedie k cieľu. Prinášame tieto tri obety pre našu nápravu a na kontrolu svojich priorít, aby sme sa mohli viac priblížiť k Bohu.

Pôst je každé úsilie krotiť náš fyzický apetít. Vzdať sa sladkostí a koláčov je tradíciou, ale mali by sme sa nad svojím pôstnym výberom viac zamyslieť a urobiť nejakú skutočnú, dlhodobú úpravu vo svojom živote. Vzdať sa sladkostí a koláčov môže byť prvým krokom na novú úroveň sebaovládania, aby sme boli viac fyzicky fit. Kontrola konzumácie alkoholu tým, že sa vzdáme pitia počas pôstu, môže napraviť tendenciu spustiť sa do alkoholizmu. Vzdať sa fajčenia počas pôstu by malo viesť k tomu, že sa ho vzdáme nadobro.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00