Pôst, ktorý zmení životy vašich detí aj rodiny

Pôst, ktorý zmení životy vašich detí aj rodiny
Pôst sa začína už šiesteho marca. Ešte stále zúfalo rozmýšľate, aké predsavzatie si dať? Nehľadajte ďalej. Máme pre vás nápad, ktorý na jednej strane otvorí vaše srdce, aby do neho vstúpil Kristus, a na druhej strane zlepší váš rodinný život.

Autor: Mathilde de Robienová

„Vzdať vďaky Pánovi za všetko, čo mi dnes dal.“ To je ten nápad. Ak Pôst má byť najmä obdobím modlitby, delenia sa a kajúcnosti – čo nám pripomína štyridsať dní, ktoré Ježiš strávil na púšti –, posnažte sa každý deň uvedomiť si dar, ktorý vám Boh poslal do cesty, aby ste sa k nemu priblížili a premenili svoje srdcia, kým čakáte na Kristovo zmŕtvychvstanie. Povedať Bohu „ďakujem“ za dary, ktorými nás zahŕňa, môžu aj deti či dospievajúci, hoci si s tým počas večernej modlitby či modlitby pred jedlom trochu polámu hlavu. Môžu byť vďační za výbornú hrušku, ktorú mali ako dezert, alebo za kamaráta z triedy, s ktorým sa poobede hrali, alebo za slnko, ktoré im počas hry svietilo a zohrievalo ich.

Dávať Bohu najavo vďaku počas štyridsiatich dní zapíše do ich hlbokého vnútra, že Boh existuje a miluje ich. Tak sa naučia rozlišovať a vychutnávať si všetko, čo Boh stvoril a za čo majú byť vďační. Zvyk vidieť Božie konanie vo svojom živote je krásnou prirodzenou lekciou katechizmu.

 

Vodopád darov

Pascal Ide to v knihe Sila vďačnosti (Puissance de la gratitude) vysvetľuje takto – jeden dar vytvára druhý. Ak ste vďační za prejavenú láskavosť, vraciate lásku či už darcovi, alebo niekomu inému. To znamená, že ak si vaše dieťa uvedomuje, aké dary dostáva od Boha, aj ono bude mať rovnaké sklony byť štedrým v rámci svojich možností.

Vďačnosť Bohu sa môže odraziť aj v rodinnom živote. Ak sú všetci štedrí (darujú svoj čas, sú trpezliví či dobroprajní), vzťahy medzi súrodencami a rodičmi už nebudú môcť byť krajšie. A to neberiem do úvahy, že ak je niekto štedrý, jeho telo produkuje hormón šťastia serotonín, ktorý dlhodobo vyvoláva pocit šťastia. Rozlúčte sa tak s napätím, nervozitou a hádkami. Prajem vám dobrom naplnený, požehnaný a štedrý Pôst!

zdroj

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00