Pôstne zamyslenie (32. deň): Láskavosť

Pôstne zamyslenie (32. deň): Láskavosť
„Bez tejto čnosti nemožno získať druhého človeka“

Sv. Vincent zdôrazňoval, že úspech všetkých diel Misijnej spoločnosti je zaručený jedine láskavosťou. Tak aj ja, ak chcem budovať svoj okolitý svet, musím vynikať láskavosťou. V duchu slov sv. Pavla: „neodplácajte sa zlom za zlé“. Vo svete je veľa hnevu, nenávisti, bolesti. Jediný spôsob, ako to zmeniť, je zaliať ho vlastnou láskavosťou, ktorá vyviera s Kristovho srdca. „Ak odpoviem láskou, zmena bude možná.“

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00