Pôstne zamyslenie (34. deň): Sila modlitby

Pôstne zamyslenie (34. deň): Sila modlitby
„Každá tehla, každý kúsok je tu presiaknutý modlitbou“

Niektoré miesta i niektorí ľudia vyžarujú zo seba zvláštnu blízkosť Boha. Je to dôsledkom ich vrúcnej a vytrvalej modlitby – vzťahu s Pánom. Dnes možno tak vystáva otázka pre nás: Čo zo seba vyžarujem ja? Je to Boh, dobro, láska – alebo zlo, nenávisť, znechutenie? Šírim ľúbeznú Kristovu vôňu (porov. 2 Kor 2, 15) alebo zápach hriechu? „Prosme, aby sme viac presiakli modlitbou, aby ľudia, ktorí prídu do našej blízkosti povedali: z toho človeka niečo ide…“

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00