Postoj Kataríny Mikulovej / Byť kresťanom len pre parádu

Postoj Kataríny Mikulovej / Byť kresťanom len pre parádu
Kresťanstvo progresívnemu svetu smrdí, ale stále ponúka ešte istý stupeň parády, s ktorým sa nechce rozlúčiť.

Priznám sa k jednej veci. Prechovávam oveľa väčšie sympatie k ateistom ako k papierovým kresťanom. Zdá sa mi totiž, že prvá skupina ľudí žije vo väčšej integrite. Ak o sebe vyhlasujú, že sú svetáci, ľahšie sa chápu aj ich svetácke postoje.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00