Potenciál lockdownových Vianoc

Potenciál lockdownových Vianoc
Sčítanie ľudí v Betleheme spred 2020 rokov by sa za aktuálnej situácie uskutočnilo asi len ťažko. Preplnené ulice, ubytovne vybookované, v meste čulý ruch…
My sme dnes svedkami úplného opaku – prázdne námestia, zatvorené reštaurácie, plné len nemocnice…
Avšak tieto dve obdobia majú predsa len niečo spoločné.

Ľudia očakávajú. Dnes sa úpenlivo čaká na vakcínu, uvoľnenie opatrení a návrat do normálu; vtedy ľudia čakali, kedy sa zjaví Mesiáš, ktorý ich zbaví nadvlády Rimanov. Ľudia potrebujú nádej. Očakávanie lepšieho zajtrajšku bolo a je tak nejak zakorenené v ľuďoch všetkych čias. Nech je situácia akákoľvek, predsa len by sme radi verili tomu, že to nie je trvalý stav a že príde zmena.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00