Potrebujú ITčkárov v nebi?

Potrebujú ITčkárov v nebi?
Podľa najnovších správ a skutkov, ktoré sa stali na príhovor Carla Acutisa, tínedžera a génia v oblasti informatiky – áno. Kto to bol? Alebo sa spýtajme inak: Kto to je? Nebeský informatik.

Nedávno preletela internetom správa, že Carlovo telo exhumujú. Niektorí z nás, najmä tí pokrstení a nepraktizujúci, len nechápavo krútia hlavou: „To mu ani po smrti nemôžu dať pokoj?“

Čo jemu? Inak je to. Jeho život a jeho príhovor tam hore nedá pokoj nám. Nielen tínedžerom, ale ani Svätému Otcovi.

A tak sa chystá veľká udalosť. Carlove pozostatky prenesú do kostola v Assisi.

Prečo? Pre jeho zvláštnu cestu životom.

Mal len pätnásť a všetci o ňom tvrdili jedno: „Je to jasné. Carlo sa vyzná vo svete internetu, a okrem toho je génius.“

Je tam toho, koľko takých géniov chodí okolo nás? Čumia do mobilov či do tabletov. Ponárajú sa do sveta počítačových hier, ťukajú do klávesníc notebookov ako o dušu, mysliac si, že bez nich sociálne siete neprežijú.

A garantujem vám, že keď zomrú, nik sa nebude snažiť preniesť ich pozostatky do kostola.

Carlov život nebol sprevádzaný len tým pozemským enterom. Nezabúdal k nemu pridať aj ten nebeský.

Patril medzi tínedžerov sťahovavých. Neznamená to, že sťahoval tajne z internetu filmy, ale že menil miesta svojho bydliska. Narodil sa v Londýne a jeho rodičia Andrea Acutis a Antonia Salzano ho s radosťou prijali. Neskôr sa jeho domovom stalo Miláno, kde prežil väčšiu časť života. Zomrel v Monze a pochovali ho v Assisi.

V ten deň, 12. októbra 2006, keď odišiel do večnosti, zmenil svoje programátorské pole. Zameral ho na nás – pozemšťanov.

Ľudia, ktorí prosia o jeho príhovor, dostávajú jednoznačné odpovede. Je ich stále viac a viac.

Sú to jasné znaky, že Boží služobník Carlo nie je len programátorský génius, ale aj adept na proces blahorečenia.

Ako sa ním stal?

 

 Potrebujú ITčkárov v nebi?

 

Dával všetko

Ak niečo robil, venoval sa tomu naplno. Bol vnímavý a ľahko nachádzal súvislosti. Čudovali sa mu aj inžinieri. Nechápali, ako on – stredoškolák – ovláda to, čo sa oni naučili niekoľkomesačným čítaním skrípt na vysokej škole. Carlo nielen rád počúval, ale aj načúval iným a snažil sa ich pochopiť. Možno aj preto mal veľa priateľov.

 

Kamarátil sa s nožnicami

Nie s tými, čo sa používajú v kuchyni alebo v škole, ale s takými – počítačovými. Na strihanie videí a filmov. Vedel si z množstva scén vybrať to múdre a dobré. Trpezlivo skúmal a hľadal, čo ho posunie dopredu. Vyhadzoval a vystrihoval to, čím žili ostatní, čo sa im páčilo, ale nenieslo v sebe hodnoty evanjelia.

 

 

Uverejňoval veci na internete

Jeho webové stránky boli, ako sa hovorí, „in“. Návštevnosť stúpala do vysokých čísel. Nezáležalo mu však na tom. Podstatný bol preňho obsah a posolstvo, ktoré na ne vkladal.

Držal sa hesla: Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Všetko, čo mu prichádzalo do života, využíval na šírenie dobra.

 

Potrebujú ITčkárov v nebi?

 

Nechodil bosý

Keď ho už omrzela práca pri počítačoch, vstal a vybehol von. Pomáhal núdznym a nevyhýbal sa ani bezdomovcom či chorým. Rozprával sa s nimi a z času na čas aj žartoval.

 

Mimochodom, jeho život bol napojený na zvláštny zdroj.

 

Eucharistia

Od jeho siedmich rokov, keď po prvý raz pristúpil k svätému prijímaniu, neprešiel ani jeden deň, aby si to nezopakoval. Raz za týždeň pristupoval k svätej spovedi a vyznával svoje hriechy.

 

Potrebujú ITčkárov v nebi?

 

Modlitba

Miloval modlitbu svätého ruženca. Panna Mária sa stala jeho spriaznenou dušou. Odovzdával jej všetky udalosti dňa. A nielen jej.

Svetlo, ktoré potreboval pre život, čerpal z eucharistickej adorácie. Možno práve v čase, keď sa ticho pozeral na Krista v Eucharistii, sa napĺňala jeho duša poznaním a láskou.

 

A ďalej?

Keď mal pätnásť, jeho život Boh preprogramoval na iné sféry. Zasiahla ho leukémia. Nasledovalo posledné sťahovanie. Carlo odišiel „programovať“ do neba. A darí sa mu. Už teraz ho voláme Boží služobník a premýšľame nad jeho slovami: „Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako kópie.“

Nuž vždy, keď si sadneme k počítaču či k tabletu, poprosme ho o príhovor: „Carlo, vypros nám milosť originálnosti a múdrosti, aby sme nežili tak ako iní, ale aby sme rozvíjali dary z neba.“ Enter.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00