TOP

Pozostatky potratených detí stále považujeme za odpad

O návrhu na kremáciu pozostatkov potratených detí, o znížení hranice, ktorá oddeľuje potrat od pôrodu, ale aj o tom, ako postupovať pri vyžiadaní si pozostatkov potrateného dieťaťa pre pochovanie, sme sa rozprávali s Patrikom Daniškom, ktorý vedie Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z. Venuje sa najmä ochrane života, rodiny a náboženskej slobody. V Bratislave vyštudoval právo a pôsobí ako advokát. Okrem iného pomáha aj s prípravou Národného pochodu za život, ktorý bude 22. septembra 2019 v Bratislave.

Už dlhší čas sa spoločne so zástupcami KBS snažíte vyrokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR novelu zákona o pohrebníctve. Čoho konkrétne by sa mala novela týkať a ako ste v tejto veci pokročili?

Ministerstvo navrhlo novelu zákona o pohrebníctve, kde sa okrem iných vecí objavil aj návrh zastaviť výstavy Bodies: The Exhibition, po čom už dávno volali, takže sa z toho tešíme. No súčasne sa mali upraviť aj pravidlá pochovávania potratených detí. V zásade sa tie pravidlá majú dosť sprísniť, hlavne sa navrhuje, aby rodičia mohli prevziať pozostatky dieťaťa z nemocnice len cez pohrebnú službu, čím sa celý proces predražuje. Tak sme sa rozhodli dať naše pripomienky. Chceli sme, aby sa situácia rodičom skôr uľahčila a nie komplikovala.

No to úplne najdôležitejšie, čo chceme, je, aby sa riešilo nakladanie s pozostatkami potratených detí, ktoré si rodičia nevyžiadajú na pochovanie. Dnes sa tieto deti oficiálne považujú za odpad a spaľujú sa v spaľovni odpadov. To nepovažujeme za humánne, podľa vzoru z Českej republiky sme teda navrhli, aby sa pozostatky všetkých potratených detí spopolňovali v krematóriu. S viacerými návrhmi sme však, žiaľ, neuspeli.

 

 

Aké sú dôvody odmietnutia vašich návrhov?

Najviac ma mrzí, že sa nepodarilo presadiť kremáciu pozostatkov potratených detí, ak si ich rodičia nevyžiadajú na pochovanie. Keď bola takáto zmena možná v Čechách, očakával som, že to pôjde presadiť aj na Slovensku. Dokonca sme dostali pozitívnu reakciu vedenia ministerstva, lebo je to naozaj zmena, ktorá by nás posunula na oveľa humánnejšiu úroveň.

Odpor prišiel najmä od ľudí, ktorí dostali túto agendu na starosti, a tam patria aj zástupcovia rôznych organizácií a združení, ktoré boli prizvané do diskusie. Namiesto hľadania riešení sa diskusia obrátila na hľadanie dôvodov, prečo sa to nedá a prečo to nie je dobrý nápad. Keďže pracovná skupina nepriniesla riešenie, ministerstvo tému uzavrelo s tým, že do tejto zmeny nepôjde.

 

Podarilo sa z tých návrhov, ktoré ste predkladali, presadiť aspoň niečo, alebo ich zamietli ako celok, a teda nič sa novelizovať nebude?

Tie najdôležitejšie zamietli, najmä kremáciu všetkých detí a ponechanie možnosti vydať pozostatky priamo rodičom. Nezhodli sme sa ani v tom, či majú mať rodičia právo pochovať dieťa, ak sa všetky tkanivá použijú na bioptické vyšetrenie. Tam sme opäť narazili na odpor a reálne sa tým môže znemožniť právo na pochovanie dieťaťa pre niektorých rodičov.

No presadilo sa aj viacero dobrých zmien. Po kyretáži budú mať rodičia štyri dni na to, aby požiadali o vydanie pozostatkov. Dnes to nebolo stanovené a stávalo sa, že ak rodičia nežiadali o pochovanie pred operáciou, po zákroku im už pozostatky nevedeli vydať. Hrob pre potratené dieťa už nebude musieť byť 1,2 m hlboký, ale postačí sedemdesiat centimetrov. Veľká zmena je, že sa zníži hranica, ktorá oddeľuje potrat od pôrodu mŕtveho dieťaťa z tisíc gramov na päťsto gramov hmotnosti plodu, čo predstavuje zmenu z dvadsiatich ôsmich týždňov tehotenstva na dvadsaťdva týždňov tehotenstva.

Bežne sa dnes dajú zachrániť deti s hmotnosťou pod jeden kilogram, navyše aj Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby táto hranica bola päťsto gramov, takže v tejto časti sa naša legislatíva upraví na svetový štandard. Zavedie sa tiež písomná forma poučenia rodičov o možnosti pochovať svoje dieťa.

 

 

Aký praktický význam má zmena hranice potratu z tisíc na päťsto gramov?

Keď sa narodí mŕtve dieťa, pohreb sa robí automaticky, dieťa dostane rodné číslo a zapíše sa do matriky. V prípade potratu majú rodičia právo na pochovanie dieťaťa, ale musia o to osobitne požiadať. V posledných rokoch sa

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre