Prečo katolíci cez pôst nemôžu mäso…

Prečo katolíci cez pôst nemôžu mäso…
… ale rybu áno?

Ako je možné, že Cirkev požaduje, aby katolíci v pôstne piatky (a na Popolcovú stredu i Veľký piatok) nejedli mäso, avšak povoľuje konzumáciu ryby?

Najprv by sme sa však mohli spýtať: „Prečo v piatky?“ Katolícke spoločenstvá už od nepamäti odlišujú piatok od ostatných dní. V tento deň si pripomínajú Kristovo utrpenie a v radosti sa snažia trpieť spolu s ním, aby ho raz mohli osláviť. To je podstata zdržiavania sa mäsitého pokrmu v piatky, ktorú dodržiava svätá Katolícka cirkev.

Veríme, že Kristus trpel a zomrel na kríži v piatok, a preto sa už prví kresťania snažili v tento výnimočný deň zjednotiť s Kristovým utrpením. Cirkev v tom čase dokonca považovala každý piatok za veľký piatok. Kresťania si tak kajúcnosťou pripomínali Kristovo utrpenie. Počas cirkevných sviatkov a osláv sa zvyčajne konzumovalo mäso.

Aj väčšina dávnych kultúr považovala mäso za delikátny pokrm a vykŕmené teliatko zabíjali len na výnimočné udalosti. Keďže piatok bol ustanovený za deň kajúcnosti a umŕtvovania sa, jesť mäso na „oslavu“ smrti Ježiša Krista nebolo vhodné. (Kňaz však v piatok môže povoliť mäsitý pokrm, ak sa slávi slávnosť.)

 

Prečo však rybu nepovažujeme za mäso?

Nemajú sa jesť len „pozemské zvieratá“. Pravidlo zdržiavania sa mäsa sa teda týka hydiny, hovädziny, baraniny či bravčoviny, čiže pozemských zvierat.

Ryby zaraďujeme do inej kategórie. Preto môžeme konzumovať sladkovodné aj morské ryby, obojživelníky a plazy (studenokrvné zvieratá) či kôrovce.

V latinčine sa mäso, ktoré sa nemá jesť v piatok, nazýva carnis. Toto slovo sa jasne vzťahuje na mäso zvierat a nikdy nezahŕňalo ryby. V časoch rímskej kultúry sa ryba nepovažovala za slávnostné jedlo a často sa jedávala z donútenia.

Dnes je to však inak, mäso je často lacnejšie ako ryby a už sa nespája len so slávnosťami. Mnoho ľudí (najmä však tí, čo ryby obľubujú, a preto ich jedenie nepovažujú za úkon kajúcnosti) sa preto pýta na relevantnosť dodržiavania tohto pravidla.

Aby sme to zhrnuli, zámerom Cirkvi je nabádať veriacich, aby Bohu prinášali obety zo srdca a zjednocovali svoje utrpenie s utrpením Krista na kríži. Odrieknuť si mäso je najčastejším prejavom kajúcnosti, no stále treba mať na zreteli jeho podstatu. Celkom určite to neznamená, že všetky pôstne piatky treba mať na stole homára. Pointou je prinášať obety, vďaka ktorým sa približujeme k Bohu, ktorý pre nás z lásky vykonal najväčšiu obetu, akú človek môže priniesť.

Autor: Philip Kosloski

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00