Pred nami sú posledné dva týždne putovania relikvií sv. Vincenta de Paul

Pred nami sú posledné dva týždne putovania relikvií sv. Vincenta de Paul
S istou dávkou smútku z pomaly sa končiaceho milostiplného obdobia putovania relikvií, ale aj s veľkou radosťou a vďakou za všetky milosti zoslané na Slovenskú a Českú republiku za doterajší čas pripomíname všetkým ctiteľom sv. Vincenta a ľuďom dobrej vôle, že sú pred nami posledné dva týždne, počas ktorých ešte môžeme putovať k pozostatkom otca chudobných a uctiť si ho v putovnom relikviári.

Nitra 1. decembra 2019

Ako sme spomenuli v predchádzajúcej správe, sv. Vincent navštívil Kúty, Malacky, Skalicu a pred príchodom do Banskej Bystrice zavítal aj do Hronského Beňadika, kde o neho úpenlivo prosili aspoň na pár minút po tom, čo tam kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul konali ľudové misie. 19. novembra navštívil Krupinu a cez Lučenec a Rožňavu pokračoval do Košíc (22.-24. novembra), kde navštívil katedrálny chrám sv. Alžbety Uhorskej, miestnu komunitu Dcér kresťanskej lásky i kňazský seminár. Stretol sa tu s veľmi srdečným a početným prijatím. Po Košiciach navštívil ešte Kráľovský Chlmec (25. novembra), Pavlovce nad Uhom (26. novembra), Sninu (27. novembra), Ohradzany (28. novembra), Parchovany (29. novembra) a Nižnú Šebastovú (30. novembra). Dnes (1. decembra) sa nachádza v Bardejove.

Na každom mieste si domáci veriaci (na čele s miestnym kňazom) pripravili bohatý sprievodný program, ktorý neraz začal už pár dní pred príchodom relikvií, najmä modlitbou deviatnika k sv. Vincentovi. Premietal sa životopisný film o sv. Vincentovi, hrali sa divadlá, prežili moderované adorácie. Na viacerých miestach tohto veľkého francúzskeho svätca 17. storočia prišli navštíviť žiaci z miestnych škôl alebo členovia rôznych spoločenstiev (modlitby matiek, ružencové bratstvá a pod.)

 

Pred nami sú posledné dva týždne putovania relikvií sv. Vincenta de Paul
Foto: Jaroslav Grocký

 

Počas uctievania relikvií prišlo nepochybne k mnohým vnútorným uzdraveniam, tichým zázrakom, prijatiam vlastných ťažkostí a zapáleniam k väčšej svätosti. Sme však svedkami aj „viditeľných“ zázrakov, ktoré sa dejú počas celého putovania. O jednom z nich nám svedčila veriaca z Bratislavy: „Už dlhšie som si hľadala bývanie a nemala som kam ísť, pretože všetky sumy v Bratislave boli aj cez známych príliš vysoké… Povedala som si teda, že budem prosiť o Božiu pomoc a prijala som za svoje slová sv. Vincenta „Úplne sa odovzdajte do Božej prozreteľnosti a ona sa postará o všetko tak, ako potrebujete!“ Stačilo mi niečo skromné. Moje dve neterky sa pridali k modlitbe a prosili o dvojizbový byt s dvoma balkónmi. Modlila som sa deviatnik k Panne Márii a sv. Vincentovi. V ten večer prišiel do ružinovského kostola sv. Vincent. Bolo tam vtedy len pár kňazov, pomáhala som tam jednej sestričke s kvetmi. Relikviár bol taký krásny, že som sa ho rozhodla odfotiť. V momente, ako som vzala do rúk mobil, prišla mi sms-ka: „Máš dvojizbový byt s dvoma balkónmi za 250€!“ Skoro som odpadla. Mám to blízko tohto kostola a som vďačná, že sem budem môcť chodiť navštevovať vincentskú rodinu. Ďakujem!“ Aj takéto svedectvá vyčarujú úsmev na perách všetkých organizátorov.

 

Pred nami sú posledné dva týždne putovania relikvií sv. Vincenta de Paul
Foto: Katarína Smetanová

 

Počas posledných dvoch týždňov sa sv. Vincent vracia z východného Slovenska popod Tatry na západ. Zajtra bude v Jarovniciach, následne v Bijacovciach a 4. decembra zavíta na Spišskú Kapitulu. 5. decembra navštívi farnosť Žakovce a Plavnicu a 6. decembra príde do Vydrníku. Následne Kežmarok a 8.-9. decembra pobudne v Ružomberku. Na Orave navštívi Mútne, Dolný Kubín, Lokcu a Námestovo. Odtiaľ sa večer 13. decembra začne presúvať južnejšie a 14. decembra sa s ním môžu stretnúť veriaci v Dubovciach, rodisku Božieho služobníka Janka Havlíka. Tu bude aj hrané krátke pantomimické divadlo o jeho svedectve vernosti v podaní mladých zo Združenia mariánskej mládeže. Na ďalší deň, v nedeľu 15. decembra, sv. Vincent príde do Bratislavy, kde po sprievodnom programe bude odslúžená slávnostná svätá omša, po ktorej sa rozlúčime s relikviami, ktoré poputujú naspäť do Ríma.

Pripomíname, že na každom mieste majú veriaci možnosť napísať prosby k Pánovi skrze orodovanie sv. Vincenta de Paul a túto prosbu vložiť do košíka, ktorý sa prináša počas svätej omše ako obetný dar. Organizačný tím všetky prosby zbiera a odkladá.

 

Pred nami sú posledné dva týždne putovania relikvií sv. Vincenta de Paul
Foto: Jozef Kákoš

 

„Srdečne pozývame ľudí prísť ku sv. Vincentovi, aj keby to malo znamenať prekonanie dlhšej cesty. Svedectvá zúčastnených pútnikov sú totiž dôkazom, že Boh nešetrí svojimi milosťami a napĺňa pokojom, radosťou a milosrdnou láskou, ktorá získava svet. Nechýbajú ani malé i väčšie zázraky,“ uviedol Juraj Švec, člen mediálneho tímu.

K dispozícii sú neustále internetové stránky www.vincentini.sk, facebook.com/putovanierelikvii a instagram.com/putovanierelikvii, kde záujemcovia môžu nájsť životopis sv. Vincenta, jeho citáty na každý deň počas putovania, ako aj najnovšie informácie a plagáty z miest, kam má relikviár prísť. Zároveň tu zverejňujeme fotografie a správy z miest, ktoré Vincent už navštívil.

Titulná fotka: Klára Bakalová 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00