Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!
Až do dnešného dňa sa zachoval v niektorých slovenských rodinách zvyk prestrieť pri vianočnom stole o jedno miesto naviac pre núdzneho či pocestného. Táto tradícia je tradíciou štedrosti a ukazuje nám pravú podstatu Vianoc – myslieť na iných či byť tu pre iných. Toto miesto pripravené s láskou naviac nemusí ostať len niečim symbolickým, ale môže sa stať ozajstným skutkom lásky pre tých, ktorí to potrebujú.

Autorka: Alexandra Murínová

Poonam, 15-ročné dievča z indickej Kalkaty, žije spolu so svojimi 4 súrodencami v maličkom príbytku v slume. Ich otec leží v nemocnici už viac ako pol roka, a tak sa Poonam stala hlavou rodiny. „Keď bol ocko v poriadku, on bol ten, ktorý nám zabezpečil všetko potrebné,“ hovorí. „Keď sa už však kvôli chorobe nevládal pohnúť, asi týždeň sme nemali čo jesť,“ dodáva. To, čo Poonam prináša nádej a radosť je možnosť chodiť do školy. Ak sa jej to podarí, rada by sa stala doktorkou a svoje učenie berie naozaj vážne.

 

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!
Poonam (vpravo) počas vyučovania v škole, kde dostáva každý školský deň stravu od Mary’s Meals

 

Svet je plný miliónov detí s podobným príbehom ako Poonam. Detí, ktoré sa príliš skoro stali hlavou rodiny a musia sa starať o súrodencov, ale aj takých, ktoré pomáhajú rodičom živiť rodinu, pracovať na políčku, či ostali odkázané samy na seba a musia dokonca žobrať. Tieto deti si často kvôli chudobe a hladu nemôžu dovoliť chodiť do škôl. Ak sa aj objavia na vyučovaní, s prázdnym žalúdkom a bez energie nie sú schopné sústrediť sa.

Vďaka štedrosti a otvorenému srdcu ľudí z celého sveta, dostávajú už mnohé z nich, vrátane Poonam, svoj každodenný tanier jedla v škole. Misia charitatívneho diela Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá) prináša jedlo v škole každý školský deň už viac ako 2 miliónom detí žijúcim v 19 chudobných krajinách sveta. Jednoduché jedlo a vzdelanie, ktoré je pre väčšinu z nás samozrejmosťou a všednosťou, sa stávajú pre tieto deti obrovským darom, ktorý mení životy im, aj ich rodinám.

Ako to celé začalo

Dielo Mary’s Meals nezačalo plánovane, ani ho nezaložili odborníci na svetový hlad či chudobu. Začalo malým semienkom, Božím pozvaním v srdci mladého muža menom Magnus MacFarlane-Barrow, pochádzajúceho zo Škótska, ktorý nedávno navštívil aj Slovensko.

Keď sa ako 24-ročný dopočul o vojne v Juhoslávii a videl hrozivé zábery miestnych ľudí trpiacich vojnou, rozhodol sa spolu s priateľmi pomôcť. Ako tínedžer navštívil so súrodencami Medjugorje, kde sa ich viera prehĺbila, a preto mu ľudia z tejto časti sveta ležali na srdci. Predal svoj malý dom, kúpil kamión a viac ako 20-krát sa vydal na dobrodružnú a nebezpečnú cestu do vojnovej oblasti, kde viezol dary dobrodincov, ktoré tamojší ľudia potrebovali. Táto skúsenosť ho priviedla na cestu, ktorú nikdy neplánoval a ani si ju nedokázal predstaviť. Stal sa zakladateľom charitatívneho diela, ktoré zapaľuje srdcia mnohých ľudí a mení životy miliónov detí po svete. Inšpiráciou pre vznik Mary’s Meals boli slová 14-ročného chlapca z africkej krajiny Malawi, ktorého sa Magnus opýtal, aké sú jeho sny či ambície. Odpovedal: „Chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa by som chcel ísť do školy.“ Tu sa v roku 2002 zrodilo Mary’s Meals, ktoré začalo sýtiť prvých 200 detí. Magnusov inšpirujúci príbeh je možné si prečítať aj v knihe Neobyčajný príbeh Mary’s Meals, ktorú slovenskí dobrovoľníci ľuďom posielajú za dobrovoľný príspevok do zbierky.

Zaujímavé na diele Mary’s Meals je aj to, že nevytvára rozdiel medzi darcom a obdarovaným, pretože ide o spoluprácu všetkých. Jedlá v školách varia a pripravujú ako dobrovoľníci ľudia z miestnych komunít, často rodičia detí. Suroviny sú vždy, keď je to možné, nakupované od malých, lokálnych farmárov, čím sa podporuje aj ekonomika krajiny. Ako Magnus rád hovorieva, Mary’s Meals neobdarúva len hladujúce deti a ich rodiny, ale aj nás samotných, ktorí sa do pomoci zapájame. Spoločne všetci rastieme v láske.

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!

 

Magnus u nás: “Slovensko je naozaj špeciálne”

Nedávno Magnus MacFarlane-Barrow navštívil Slovensko, kde sa stretol so slovenskými dobrovoľníkmi Mary’s Meals. “Mary’s Meals som videl rásť už v mnohých častiach sveta, ale Slovensko je v tomto naozaj špeciálne. Pripomínate mi svojím zápalom a oduševnením začiatky Mary’s Meals v Škótsku,” prihovoril sa dobrovoľníkom a poďakoval im za ich prácu.

Slovensko sa do podpory Mary’s Meals zapája od roku 2019. Aktivitu začala skupina nadšených dobrovoľníkov, ktorí sa predtým vzájomne nepoznali, no v rovnakom čase mali rovnakú túžbu: povedať o tejto myšlienke aj ľuďom na Slovensku a dať im možnosť zapojiť sa. Odozva Slovákov je za necelé 3 roky úžasná. V marci 2020 sme na Slovo+ uverejnili článok o tom, ako sa Slováci vyzbierali na Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete. Dnes ich dary zabezpečili už takmer 9,5 milióna porcií jedla, čo predstavuje jedno jedlo denne na jeden školský rok pre viac ako 46 000 detí.

Magnus mal možnosť stretnúť sa aj s otcom arcibiskupom Zvolenským. Ten počas stretnutia povedal: “Každý prežíva vo svojej rodine, vo svojom prostredí rozličné ťažkosti, ale toto dielo nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že na svete sú ľudia, ktorým chýbajú najzákladnejšie veci a trpia hladom.” Pri rozlúčke udelil Magnusovi a celému Mary’s Meals požehnanie a povzbudil toto dielo v práci pre tých najchudobnejších.

 

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!
Magnus so slovenskými dobrovoľníkmi zavítal aj do TV LUX do relácie Doma je Doma, ktorá sa bude vysielať 2. januára 2022

 

Malé skutky lásky zo Slovenska

Na Slovensku oslovilo toto dielo srdcia mnohých dobrovoľníkov, ktorí ponúkajú svoj čas, nápady, ochotu a pridávajú ruku k dielu.

Mária so svojou dcérou Barborkou maľujú obrazy a pohľadnice a hoci sú počas pandémie nútené tráviť väčšinu času doma, inšpirovali už mnoho ľudí. “Najskôr sme si povedali, že budeme rady, ak sa nám podarí nasýtiť aspoň niekoľko detí. No neskôr sme sa rozhodli, že by sme mohli urobiť všetko pre to, aby sme za rok pomohli 200 deťom. Zo začiatku som o tom trošku pochybovala. Ale neskôr som verila, že usilovnosťou a s pomocou Matky Božej, sa nám to podarí. A podarilo sa! Nie po roku, ale za sedem mesiacov sme dali dohromady peniažky pre 400 detí, ktoré dostanú v škole jedlo na celý školský rok. To, že môžeme niekomu pomáhať, nás s Barborkou robí nesmierne šťastnými,” hovorí Mária. Ich dobrota a radosť sú inšpiráciou pre mnohých ich priateľov, ale aj neznámych ľudí, ktorí sa o ich príbehu dozvedeli.

 

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!

 

Podobne dobrovoľníčka Lucka, ktorá sa o Mary’s Meals dozvedela minulé Vianoce, vnímala po prečítaní knihy s Magnusovým príbehom pozvanie pridať ruku k dielu a pomôcť svojím málom. Založila internetovú knižnú burzu, kde si ľudia vymieňajú knižky a výťažok venujú Mary’s Meals. Tento inšpirujúci nápad nasýtil ďalších 300 detí. Rozhovor s Luckou sme uverejnili tu.

Ďalším krásnym príkladom boli rómske deti z Lomničky, ktoré sa pod vedením rehoľnej sestry Márie zapojili do virtuálneho charitatívneho behu a okrem toho, že si zabehli svoj beh, vyzbierali sa na jedlo v škole pre 3 deti na celý školský rok. Sestra Mária napísala tieto slová: „Chceme s vami zdieľať veľkú radosť!!! Dávať z nadbytku je ľahké, ale deliť sa s málom, je vzácne, je to LÁSKA.“ Do charitatívneho behu sa zapája už druhý rok aj otec Pavol, sekretár apoštolskej nunciatúry na Taiwane, ktorý pozval zapojiť sa aj ďalších 100 svojich priateľov a známych zo Slovenska. Príkladov vynaliezavej pomoci a lásky dobrovoľníkov Mary’s Meals je ešte mnoho. Každý sa môže zapojiť v rámci svojich možností a prispieť svojimi skutkami lásky.

 

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!
Svoj charitatívny beh si zabehli aj deti z rómskej komunity v Lomničke

 

Tanier navyše pri našom vianočnom stole

Práve v čase Vianoc hľadáme spôsoby, ako druhých obdarovať a spraviť im radosť. Všetky prípravy vrcholia rodinnou večerou pri spoločnom stole. Mnohokrát v predvianočnom zhone upratovania, pečenia, zháňania darčekov a snahy, aby sme mali ozaj všetko, zabudneme na to, čo je najpodstatnejšie. Aby sme pri stole sedeli všetci.

Slovenský dobrovoľník Mary’s Meals Adam vysvetľuje, ako sa podujali túto tradíciu spojiť s podporou detí: “Prostredníctvom vianočného stola Mary’s Meals môžeme naozaj prestrieť miesto pri svojom stole pre jedno z hladujúcich detí a zabezpečiť mu svojím príspevkom 18,30 € jedlo v škole na celý školský rok. Tento rok pridali Slováci k spoločnému stolu taniere už pre viac ako 1300 detí. Na Slovensku vzniklo aj vianočné video šíriace myšlienku vianočného stola. Taniere, ktoré stále pribúdajú, sa stávajú pre deti žijúce v chudobe symbolom nádeje. Nádej bola podstatou prvých Vianoc a je aj darom Vianoc dnešných dní, po ktorom každý z nás túži. Buďme aj my nositeľmi nádeje a odpoveďou na modlitby tých, pre ktorých nie je každodenné jedlo zatiaľ samozrejmosťou.

 

Prestierate tanier navyše pri štedrovečernom stole? Urobte z tradície ozajstný skutok lásky!
ŠKOLA + JEDLO = NÁDEJ (rovnica Mary’s Meals, ktorá funguje)

 

Váš tanier k vianočnému stolu Mary’s Meals môžete pridať na www.vianocnystol.sk

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00