Prezidentka Zuzana Čaputová prijala koledníkov Dobrej noviny

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala koledníkov Dobrej noviny

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala koledníkov Dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Kátloviec pri Trnave a Podkoníc z okolia Banskej Bystrice.

Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala vo svojom úvodnom príhovore upriamil pozornosť na poslanie koledníkov, ktoré sa ani v náročných obdobiach nemení a ostáva rovnaké už 28 rokov: prinášať nádej, ohlasovať radosť, priblížiť sa k človeku a potešiť blížneho.

Deti sú podľa jeho slov srdcom tohto diela: “Keď im dáme príležitosť a priestor, dokážu robiť veľké veci a veľmi bezprostredne. Dobrá novina je dielom detí.”

Svoje tvrdenie podporil príkladom 13-ročného chlapca z kenského kraja Samburu, ktorý sa pridal do aktivít projektu komunitných záhrad s podporou Dobrej noviny. Druhým príkladom sú koledníci, ktorí ochotne klopú na dvere susedov, aby im priniesli radostnú novinu a potešili ich. “Obidva príklady spája nezištná služba a túžba urobiť pre niekoho tento svet krajším,” dodáva riaditeľ Dobrej noviny.

Mottom vrcholiaceho 28. ročníka koledníckej akcie je heslo “Zmeňme púšť na záhradu”, kedy práve koledníci sú protagonistami zmeny, pomáhajú meniť vnútorné “púšte” ľudí na radosť a cez solidaritu aj suché oblasti regiónu Samburu.

 

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala koledníkov Dobrej noviny

 

Koledníci prezidentke zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného ako aj súkromného života počas celého roka 2023. Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali viacero darov: med, svietnik, obraz vypaľovaný do dreva a pletený košík s drobnými ozdobami.

Prezidentka ocenila v nasadení už niekoľkých generácií koledníkov najmä udržiavanie tradícií, prajnosť a praktickú pomoci ľuďom v núdzi: “Myslím, že v organizácii ako je tá vaša sa spája tá najlepšia kombinácia pomoci, dobra a nádeje.”

Pripomenula, že na Nový rok udelila štátne vyznamenanie Eugenovi Valovičovi, jednému zo zakladateľov eRka, a tým vyzdvihla prínos a význam vytrvalej práce s deťmi a mládežou tohto detského hnutia. Hlava štátu na záver koledníkom poďakovala za návštevu, za všetky priania ako aj za 28 rokov ich vytrvalej služby.

###

Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami vo viac ako 800 obciach a mestách na celom Slovensku.

Verejná zbierka Dobrá novina – 28. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2022-031718 zo dňa 13. 7. 2022 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk.

 

Informoval: Jozef Magda

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00