Prežite podstatu Veľkej noci spolu s deťmi

Prežite podstatu Veľkej noci spolu s deťmi
Napriek tomu, že aj tohtoročnú Veľkú noc opäť pravdepodobne budeme doma s tými, s ktorými posledné mesiace trávime väčšinu svojho času, pozývame vás aj v tomto úzkom kruhu sláviť Kristovo víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné tajomstvo má obrovskú hĺbku a silu, a prenikať doň môžeme mnohorakými spôsobmi.

Pripravili sme pre vás niekoľko inšpirácií pre slávenie s menšími aj staršími deťmi v rodine, no môžete si vytvoriť aj svoju vlastnú liturgiu, ktorá bude odzrkadľovať to, čím aktuálne vo vašej rodine žijete. Uvažovať nad slávením veľkonočných sviatkov môže znamenať aj hľadať odpovede na otázku, ktorú položili učeníci Peter a Ján Ježišovi: „Kde ju máme pripraviť?“ (Lk 22, 9)
Aj my sa môžeme pýtať: Pane, kde a ako ti máme v našej rodine pripraviť veľkonočnú večeru? Čo je to podstatné a čo si môžeme dovoliť pustiť? Ako spoločne zažívať radosť nádeje zmŕtvychvstania u nás doma?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00