TOP

Prežívate krízu? Hľadáte šťastie? Svätá Terézia z Avily má pre vás sedem tipov

Všetci sa dnes rozprávajú o šťastí. Ak si kúpiš najnovší model auta, budeš šťastný. Ak dostaneš ten dom pri pláži, budeš šťastný. Ak ťa povýšia v práci, budeš šťastný. To isté platí pre mnoho ďalších situácií. Myslíte si, že budete naozaj šťastní len vďaka úspechu a majetku?

Autorka: Maria Alejandra Rivasová

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre prechádzala po zložení sľubov do karmelitánskej rehole premenou. Tak ako mnohí iní, aj ona vložila svoju nádej do pominuteľných vecí bez toho, aby sa sústredila na večného Boha, ktorého nasledovala.

No jedného dňa, roky po vstupe do kláštora, Ježiš sa dotkol jej srdca a ona veľkoryso odpovedala. Po tomto stretnutí sa jej život navždy zmenil. Môžeme dovoliť Bohu, aby sa takto stretol aj s nami. Potom ostane naše srdce zamerané na to, na čom naozaj záleží.

Text, ktorý nasleduje, je modlitba svätej Terézie z Avily. Do siedmich odporúčaní zhrnula svoje skúsenosti, ako nájsť skutočné šťastie a držať sa toho, ktorý je v živote najdôležitejší.

 

 

 

1. Nedajte sa ničím rozptýliť

Pozornosť na to pozemské rozptyľuje. Duša si nevie oddýchnuť. Nemáme pokoj. Hľadáme, no nenachádzame. Už sa vám to stalo? Ak áno a pritom chodíte na nedeľné sväté omše, modlíte sa ruženec i rannú a večernú modlitbu, nebojte sa, je to normálne.

Ježiš nás pozýva prostredníctvom svätej Terézie, aby sme pozdvihli svoje myšlienky k nemu. To znamená zanechať pozemské vnímanie a vidieť všetko cez okuliare viery. Ježiš má vo svojom srdci miesto pre všetko, čo nás znepokojuje – vojny, konflikty, nenávisť…

Položme svoje obavy do jeho rúk. Nenechajme sa ničím rozptyľovať. Sústreďme sa na prítomnosť, modlime sa a sledujme Boha, ako sa o všetko stará. Ak vložíme všetko do jeho rúk, oslobodíme sa od toho pozemského a nadobudneme silu čeliť problémom. No najprv mu potrebujeme všetko odovzdať.

Toto je viera, dôvera v Boha. To on stvoril vesmír, tak nechajte všetko na neho a pozdvihnite k nemu svoj pohľad.

„On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám““ (Lk 24, 38-39).

 

 

 

2. Ničoho sa nebojte

Nasledujeme Ježiša a vkladáme doňho nádej. Byť katolíkom, to chce odvahu. Nie je jednoduché brániť vieru v spoločnosti, ktorá neuznáva takmer žiadne hodnoty.

Nemáme však vnucovať svoje názory, ale pravdou osvetliť temnotu. Naša misia je dôležitá! Skutočne tomu veríme? Kráčať po správnom chodníku so vztýčenou hlavou znamená odvážne bojovať so zbraňami v podobe lásky, odpustenia, pravdy a viery. Vďaka nim sa nemusíte báť, keď budete hovoriť druhým o Kristovi. Nemajte strach o to, čo povedia alebo si pomyslia, pretože budú vidieť vaše srdce.

Nenechajte sa v živote ničím zastrašiť. Strach je ako morfium, ktoré znecitliví a paralyzuje. Ak máte Ježiša, nepotrebujete morfium, pretože s ním po boku môžete čeliť hocičomu.

Nech príde, čo má, nič ma neoddelí od Pána – o túto milosť musíme prosiť. Preto ho požiadajte skôr, než ukončíte modlitbu, o silu.

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 35.37-39).

 

 

 

3. Všetko je pominuteľné

Pozrite sa okolo seba. Čo vidíte? Vnímate „slávu sveta“? Peniaze, transakcie, nákupy, výpredaje, sláva, úspech, uznanie, sila. To všetko je márna sláva. Načo je to dobré? Bude vám niečo z toho platné po smrti?

Nie, všetko sa to pominie. Predstavte si, že sa budete naháňať osemdesiat rokov za slávou, úspechom či peniazmi a keď už to konečne budete mať, zomriete. Bola by to márna práca. Užili ste si niečo z toho? Preto sa hovorí svetská sláva – poľná tráva. Nestojí totiž za veľa.

No na druhej strane, bojovať za dosiahnutie večnej slávy – bytie s Bohom, má skutočnú hodnotu. Musíme sa zbaviť konvencií, že katolík nerobí nič iné, než sa zapiera a necháva sa zotročovať zákonmi a normami. Je to strašné klamstvo! Čím bližšie ste pri Bohu, tým ste slobodnejší. Čím menej ste pripútaní k pozemským veciam, tým ste slobodnejší. Čím ďalej ste od pokušení, tým ste slobodnejší.

Nemôžete sa stratiť. Kiežby vám bola svetská sláva príkladom, ako nájsť tú skutočnú – nebeskú. Tá stojí za to a urobí vás šťastnými i na zemi. Navyše, prenesie sa aj na ostatných bez toho, aby ste čosi tušili.

„Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky“ (2 Kor 4, 17-18).

 

 

 

4. Boh sa nikdy nezmení

Mnoho ľudí si myslí, že Boh je ako zmrzlina, ktorej príchuť si možno vybrať – ja si prosím čokoládovú a jahodovú s čokoládovou posýpkou navrchu. Ak nedostanú, čo chcú, nezaplatia a nezjedia ju. No Boh taký nie je.

Boh je Otec a otcovia vždy nedávajú to, čo chceme. Dávajú to, čo potrebujeme. Otec vie, čo je pre jeho dieťa najlepšie, pretože ho pozná. A keďže otec miluje svoje deti, opravuje ich a z času na čas ich donúti urobiť aj to, do čoho sa im nechce. Otec chce pre svoje deti len to najlepšie. Vždy.

A o čo viac nás miluje Boh? Znova a znova k nemu vzhliadame, prosíme o to, čo chceme, žiadame o zázraky, ale Boh nie je žiadna továreň na to, čo chceme. Niekedy treba čakať, pretože na rade je niekto iný. Keď si myslíte, že Boh už nie je na vašej strane a nevšíma si vás, vedzte, že on je vo vašom živote neustále prítomný. Stráži každý váš nádych. Dôverujte mu. Dovoľte mu formovať vás i naprávať. Vždy vám dá, čo potrebujete, no nie vždy to, čo chcete.

„A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom:

„Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,

ani neklesaj, keď ťa on karhá.Lebo koho Pán miluje, toho tresce,

a šľahá každého, koho prijíma za svojho syna.“

Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?“ (Hebr 12, 5-7).

 

 

 

5. Trpezlivosťou dosiahnete všetko

Trpezlivosť je ovocím Ducha, na ktoré niektorí z nás zabudli. Vďaka inováciám a technológii máme všetko expresne. Chceme to teraz! Čakanie nie je veľmi v móde.

Hovorí sa, že trpezlivosť je umenie dosiahnuť pokoj – vnútorný i pokoj vo vzťahoch s druhými aj s Bohom. Je to čakanie bez úzkosti, s vedomím, že všetko má svoj čas. No je to skutočne ťažké. Znova vám dám ten istý tip – musíme Boha žiadať o toto ovocie. Bez trpezlivosti niet lásky. S vierou a dôverou si môžeme byť istí, že dosiahneme čokoľvek.

„Chcem lepší vzťah s manželkou.“ Trpezlivosť.

„Chcela by som zmeniť svoje slabosti.“ Trpezlivosť.

„Neviem, čo s bratom, je veľmi vzdorovitý.“ Trpezlivosť.

Trpezlivosť je veľmi dôležitá. Samozrejme, netreba od nej oddeľovať vieru, nádej a lásku. Len všetko s trpezlivosťou.

„Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech si prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom“ (Jak 1, 2-6).

 

 

 

6. Každý má Boha

Tu je dôležité vyzdvihnúť dve veci. Po prvé, nemôžeme dopustiť, aby sa hriech stal našou prekážkou vo vzťahu k Bohu. Nikdy! Nesmieme hriechu dovoliť, aby nás uvrhol do temných vôd beznádeje. Ak zhrešíte, oľutujte to a vyznajte na spovedi. Boh vám odpustí. Stalo sa to opäť? Oľutujte to, hlavne sa nikdy nevzdávajte.

Mali by ste vedieť, čo neraz prízvukoval pápež František: „Nikdy neveďte dialóg s diablom. Zodvihnite hlavu a pokračujte v ceste. Ak máte Boha po svojom boku, zlo nezvíťazí.“

A po druhé, Boh je pre katolíka pokladom. Ak tomu veríte, nepôjdete hľadať hrudky zlata do blatistej rieky. Predstavte si truhlicu plnú krásnych šperkov a vzácnych perál. Boh je pre nás oveľa väčším pokladom. Tým najväčším!

Nech sa udeje čokoľvek, nachádzam v ňom svoje šťastie a nič mi nechýba. Nikomu nič nezávidím, ba môžem sa deliť o tento poklad s ostatnými a nikdy mi z neho neubudne. Kto by bol nešťastný s takýmto pokladom? Nie je to rozprávka ani bájka. Je to realita. Spravte svoj poklad z Boha a nič vám nebude chýbať.

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 19-21).

 

 

 

7. Boh stačí

Kde nájdem istotu? V banke, spoločnosti, sláve či v peniazoch? Ako sme už hovorili, všetko toto sa pominie. Keby ste žili na ulici, bez všetkého – mobilu, oblečenia, vecí či akéhokoľvek pohodlia, stále by ste milovali Boha?

O toto ide! Aj keď všetko stratíme, treba ostať verný Bohu. Niekedy sme jednou nohou vo svete a druhou v kostole. No naše kroky musia byť pevné. Ak je našou jedinou istotou Boh, náš život sa zmení. My sa zmeníme.

Koho zaujíma to materiálne? Koho trápi, či mám to či ono? Jediné, čo potrebujem, je mať Boha na svojej strane. Boh stačí! Iba on môže naplniť naše srdcia, nás. Je také ťažké pochopiť to? Boh nám dal všetko! A my sa napriek tomu sťažujeme. Nasaďme si okuliare viery a vykročme k nemu. To je nás ďalší cieľ. Vykročme!

„A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista – spravodlivosťou z Boha, založenou na viere –, aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Niežeby som ho už bol dosiahol, alebo žeby som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa“ (Flp 3, 8-12).

 

Kiežby nám pomohli tieto rady od svätej Terézie vidieť v živote detaily, veci, na ktorých naozaj záleží. Upnime svoj pohľad na Boha. Ako katolíci máme vo svojej viere oporu – vieme, že Boh nás miluje a vďaka tomu zažívame jeho milosrdenstvo. Keby sme všetci upreli svoj pohľad na Boha, svet by bol iným miestom. Radujme sa z toho, že sme Božím nástrojom. Udržujme svoju vieru živú, nádej trvalú a lásku horiacu. A spolu so svätou Teréziou si hovorme: „Ničím sa nenechajme rozptýliť či zastrašiť, všetko toto je pominuteľné – Boh sa nikdy nezmení. Trpezlivosťou dosiahneme všetko a kto má Boha, má všetko; Boh stačí.“

Zdroj: catholic-link.org

 

Komentáre