Priania od redakcie

Priania od redakcie
Martin Ližičiar, šéfredaktor

Boh to s nami riskoval a bezvýhradne nám dôveroval. Nemuselo to vyjsť. Bol úplne závislý od Márie a ona mu dovolila, aby sa narodil, aby vyrástol, aby sa naučil chodiť, aby zvládol prvé slová a prvé vety. Prečo? Lebo nám chcel byť nablízku, žiť zarovno s nami, kráčať „v našich topánkach“. Nech túto blízkosť Boha, milí čitatelia, priaznivci a podporovatelia novín Slovo+, pocítite aj tieto vianočné sviatky!

 

Mária Kohutiarová, redaktorka

Prajem vám, aby ste mali v srdci hoci iba slamu a seno, ale čisté a voňavé pravdou a láskou. Do takého srdca určite rada vloží Mária svoje Dieťa.

 

Juraj Švec, redaktor

Prajem nám všetkým, aby sme sa nebáli darovať Bohu maštaľku nášho srdca – nielen s krásnymi vecami, ktoré sa v ňom nachádzajú, ale aj s tým, čo je v ňom špinavé a hanbíme sa za to – aby sa do nej narodil, posvätil ju a prežiaril svojou prítomnosťou.
Tiež nám želám, aby sme sa naučili opäť žasnúť – nad malými veľkými vecami, cez ktoré nám Boh zjavil svoju lásku. Veď Boh si obliekol plienky!

 

Alžbeta Hrušovská, redaktorka, fotografka

Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle pokoj srdca, pohodu mysle, láskavý úsmev a odvahu prekonávať prekážky na ceste za svätosťou!

 

Martin Vatral, redaktor

Želám nám všetkým, aby sme načerpali zo zdroja našej viery, ktorým je Ježiš Kristus. Dieťa v jasliach a muž na kríži. Aby sme mali nádej, že každý zlý deň sa raz skončí, že všetky skúšky, ku ktorým nás Pán v novom roku privedie, dokážeme prekonať. Želám všetkým pokojné a požehnané Vianoce!

 

Marcela Bagínová, redaktorka

Milí priatelia, vyprosujem vám požehnaný čas v spojení s malým Ježišom.

Odvahu, nechať sa ním obdarovať a prijať milosti, ktoré prúdia na nás zo srdca Božej Matky a svätých.

Lásku, ktorá uverí, že v malom Dieťati sa skrýva mocný Boh.

Vieru, ktorá vás prevedie cez každú tmu na miesto, kde nás čaká Spasiteľ.

Dovidenia v Betleheme

 

Alžbeta Mráková, jazyková redaktorka

Keď v onú svätú noc dala Mária život Ježišovi, od tej chvíle prebýva Slovo medzi nami a my sme sa stali dedičmi kráľovstva, dedičmi neba… Neviem, priatelia, čo viac by sme si ešte mohli priať. Azda len to, aby ste v tom kráľovstve mohli prebývať so všetkými, ktorých milujete a ktorí milujú a vždy milovali vás.

 

Alžbeta Šutková, redaktorka

Prajem nám, aby sme mali aj na tieto Vianoce odvahu prijať Ježiša do našich životov tak, ako ho prijali Jozef a Mária. Maštaľka nebola ideálna, ani naše životy nie sú ideálne. Ale Ježiš nech doplní to, čo je v nás nedokonalé, aby potom bolo všetko skvelé!

 

Miriam Bicková, prekladateľka

„Veľké a slávne tajomstvo vidím, nebo, jaskyňu a Pannu ako trón z cherubínov, i jasle, kde spočíva Kristus, Boh, ten, čo ho svet obsiahnuť nemôže, vrúcne ho oslavujme.“ (Kánon Narodenia).

Želám nám všetkým, aby sme to „na vlastné srdce videli“ a prežívali.

 

Janka Vilmanis, redaktorka

Všetkým prajem radosť v srdci, viac pokoja a menej zhonu. Odovzdajte svoje starosti tomu malému Dieťatku na slame. Aj keď sa zdá byť bezbranné a maličké, v skutočnosti má tú najväčšiu moc na svete.

 

Zuzana Verešová, redaktorka

Nech sa necháme celkom opantať jemnosťou, krásou, dokonalosťou a vôňou novonarodeného Ježiša!

 

Júlia Baranišinová, redaktorka

Na to Božie narodenie prajem všetkým ľuďom úprimnosť zmýšľania a čistotu srdca od Pána. Nech je naše vnútro ochotné väčšmi mu dôverovať a vpúšťať ho do každej situácie. Aby tak náš rodinný stôl mohol byť denne preplnený mocným Pánovým požehnaním, láskou, radosťou a pokojom.

 

Peťa Babulíková, redaktorka, prekladateľka

Nech nás všetkých naplní nielen neha voči Jezuliatku, ale tiež vďačnosť za jeho príchod, súcit k núdznym a vnímavosť na potreby najbližších.

 

Ľubomír Švorca, redaktor

Prajem vám i nám, aby sa naše slová premenili v konkrétnu lásku voči všetkým ľuďom tak, ako sa Slovo stalo telom.

 

Monika Janoťáková, redaktorka

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajem citlivosť, vnímavosť a ochotu započuť vianočný spev anjelov vo svojom vlastnom srdci, chválu Boha za to, že je nám tak osobne blízko. Nech sa aj náš život stane piesňou, ktorá každým tónom oslávi Boha.

 

Darina Obušeková, redaktorka

Nech sa naše skrehnuté srdcia roztopia soľou lásky, naše vŕzgavé ruky rozhýbu olejom služby a naša myseľ aktivizuje pôsobením Ducha kreativity. To všetko je možné jedine vtedy, ak uveríme, že to malé Dieťa v jasliach je Pán Ježiš Kristus. Prajem nám všetkým, aby sme v to uverili!

 

Martina Šulganová, redaktorka

Prajem nám všetkým, aby sme sa nebáli svetského nedostatku, ako sa ho nebál ani Ježiš, ktorý sa narodil v chudobnej maštali. Nech je nám práve v tomto období povzbudením, že nezáleží na tom, ako biedne sa cítime, pretože sme kráľovskými deťmi – deťmi nebeského Otca – a väčšieho bohatstva niet.

 

Mariana Michalková, prekladateľka

Nech sa Dieťatko narodí aj u Vás – či na sene, či na slame, či v paneláku a či v dome alebo v provizórnom príbytku. Nech úprimná detská radosť naplní Vaše srdcia až po okraj a nech sa Váš domov stane aj jeho domovom. Nech tak všetci dokážeme nielen s jasotom svedčiť o posolstve Vianoc, ale aj ho šíriť ďalej.

 

Miroslava Šišková, vedúca vydania

„Boh prišiel tak ako sľúbil, tíško spí na slame. Má lásku, ktorá vždy ľúbi a nesklame. Núka ju dnes aj nám.“ (Mária Podhradská)
Nech vás Pán naplní láskou, radosťou a pokojom, aby ste tieto sviatky prežili so vzájomným porozumením, pokorou a chuťou sa úprimne rozdať.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+