TOP

Naučme sa prijímať komplimenty

Tí, ktorí prijali krásnu pravdu o tom, že boli stvorení na Boží obraz, prijímajú komplimenty s ľahkosťou. Prijať milé slovo a úprimne ho oceniť je prirodzenejšie pre tých, ktorí sa cítia bezpečne vo svojej identite.

Autor: Jennifer Waddle

  1. Ide o znak našej istoty v Kristovi

Neistota je v srdci každého odmietania komplimentov. A keď sa nad tým zamyslíme, koreňom neistoty je často sústredenie sa na seba. Neistota znamená prílišné zameranie sa na seba; naopak, istota je zameranie sa na Krista. Toto je istota, ktorú treba na prijímanie komplimentov – identita v Kristovi.

„Veď večnú zmluvu so mnou uzavrel, pevnú, zaistenú vo všetkom. Všetko moje šťastie, všetko, čo len chcem, nie iba z neho vyklíči?“ (2 Sam 23, 5)

 

  1. Ide o prijatie toho, že iní si nás vážia

Nie je znakom pýchy, ak prijmeme niečiu pochvalu. Môže to byť dokonca príležitosť na tréning pokory. Charles Stanley raz o tom napísal: „Ak vám niekto povie, že ste naozaj bystrí alebo kreatívni, nepokúšajte sa odmietnuť jeho kompliment sebaznehodnocujúcimi poznámkami.“ Človek vám chce jednoducho prejaviť, že si vás váži. Podľa neho ste naozaj bystrí či kreatívni. Prijatím jeho komplimentu prijímate to, že si váži vaše schopnosti.

„Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne.“ (Prís 11, 25)

 

  1. Poukazuje to na naše silné, Bohom darované vlastnosti

Veľkú časť schopnosti prijať niečiu chválu tvorí schopnosť prijímať samých seba. Nie je pyšné priznať si, že sme v dačom nadaní. Je zdravé rozoznať dary a talenty, ktoré nám Boh dal.

Ak sme schopní definovať naše dary v Kristovi, môžeme sa so zdravým sebavedomím deliť o ne s ostatnými. A keď prídu komplimenty, môžeme vysloviť modlitbu vďačnosti Pánovi, od ktorého pochádza všetko dobro.

„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.“ (1 Kor 12, 4-6)

 

 

  1. Je to príležitosť budovať vzťahy

Ďalšia vec, na ktorú netreba zabúdať, je, že ak s láskou prijmeme niečí kompliment, môžeme otočiť konverzáciu a dozvedieť sa niečo viac o nich samých. Ak iný človek zistí, že

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre