Príprava na návštevu pápeža: Aj prostredníctvom pápeža k Cirkvi hovorí Boh

Príprava na návštevu pápeža: Aj prostredníctvom pápeža k Cirkvi hovorí Boh
O pár dní Slovensko privíta vzácnu návštevu. Nie je nič nezvyčajné, že na návštevu sa zvykneme nachystať – upraceme svoje príbytky, prichystáme pohostenie… Ako sa môžeme prichystať na návštevu pápeža Františka? Čo urobiť, aby sme sa s ním stretli pripravení?

Každý z pápežov, ktorého som zažila, bol pre mňa prorokom. Aj prostredníctvom pápeža k Cirkvi hovorí Boh. Uvedomujem si, že len vtedy môžem prijať a uskutočniť to, čo k nám Boh hovorí cez pápeža, ak počúvam pápežove slová alebo čítam to, čo nám napísal. Preto mi napadlo, že jednou z foriem prípravy na jeho návštevu Slovenska pre angažovanejších môže byť aj oboznámenie sa s jeho exhortáciami, apoštolskými listami alebo encyklikami.

Po synode mladých nám pápež adresoval postsynodálnu exhortáciu Christus vivit. V ôsmej a deviatej kapitole sa zaoberá aj potrebou pastorácie slobodných. Jej prečítanie ma pred dvomi rokmi povzbudilo k tomu, aby som začala robiť duchovné obnovy pre slobodných nad dvadsaťtri rokov v našom meste, kde žijem. Pápež konkretizoval túto pastoráciu v troch oblastiach: duchovnej, environmentálnej a kultúrnej. Chcela by som v týchto dňoch čítať aj jeho apoštolské listy a pozývam k tomu aj vás.

sestra Helena Torkošová, OSF

 

Titulná snímka: va.usembasyy.gov

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+