Pripravme sa na Vianoce s Máriou a Jozefom

Pripravme sa na Vianoce s Máriou a Jozefom
Počas predvianočnej prípravy môžeme vstúpiť do blízkosti s Božou Matkou a jej tichým, ale silným manželom.

Autor: Matthew Green

V tomto „fialovom“ období vnútornej prípravy, kontemplácie a primeraných skutkov pokánia je dobré zamyslieť sa nad Máriou a Jozefom, ktorí sú takpovediac našimi spolupútnikmi na ceste do Betlehema.

Tu je niekoľko rád, ako s nimi možno putovať:

 

1. Dajme si adventné predsavzatie

Predstavme si svoju dušu ako jasličky, ktoré sa počas adventu pripravujú, aby mohli vo vianočnú noc prijať Krista. Jozef určite urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby stajňu upratal a urobil čo najpohodlnejšou pre Máriu a dieťatko Ježiša. My by sme mali urobiť to isté so svojou dušou: vyčistiť ju od hriechov a spraviť z nej príjemné miesto tak, že budeme milovať Boha vo svojich blížnych. Možno by sme si mohli dať predsavzatie, že budeme štedrejší k tým okolo nás, čo sú v núdzi, ponúkneme spoločnosť niekomu, kto by inak oslavoval sviatky sám, alebo budeme trpezliví so svojimi príbuznými (aj svokrovcami!) pri rodinných oslavách Vianoc. Počas adventu by bolo tiež viac než potrebné aspoň raz pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby sme opravili a posilnili svoj vzťah s Bohom.

 

Pripravme sa na Vianoce s Máriou a Jozefom

 

2. Aspoň raz počas adventu sa pomodlime niektorú časť Liturgie hodín

V tomto období nám Liturgia hodín ponúka žalmy a texty, ktoré hovoria o prísľube Mesiáša. Tieto starozákonné texty pochádzajú zo židovských prameňov. Možno aj Mária s Jozefom premýšľali o niektorých z tých istých textov, keď očakávali príchod Syna, ktorého poslanie sa predpovedalo nádherným, často tajomným a symbolickým jazykom. Keď sa modlíme týmito textami, pripájame sa k Márii a Jozefovi a k celej Cirkvi, ktorá očakáva príchod Pána.

Začať používať knižný výtlačok Liturgie hodín nás možno skôr odradí, ale v mnohých kostoloch sa ponúka moderovaná modlitba ranných chvál alebo vešperov. Ak ani to nie je možné, skúsme sa modliť sami pomocou niektorej z internetových stránok (napríklad breviar.sk/; pozn. prekl.) alebo si stiahnime aplikáciu do mobilu. Nemusí to ani trvať dlho – niektoré kratšie „hodinky“, ako napríklad modlitba na obed, nezaberú viac než päť minút, ak sa ich modlíme súkromne.

 

3. Oživme niektorú rodinnú tradíciu alebo začnime novú

Tradíciami oslavujeme, učíme a udržiavame pri živote hodnoty. Stále si spomínam na adventný kalendár, ktorý pre mňa a brata vyrábala naša mama, keď sme boli malí. Na každý deň doň zvykla niečo pridať – nejakú radu, malý darček alebo obrázok s vianočnou tematikou. Tie rady napríklad obsahovali odkaz na konkrétne miesto v Písme alebo nás navádzali na dobrý skutok či navigovali na nejakú malú pozornosť, ktorú sme museli hľadať ako poklad. Bolo to zábavné, ale tiež nás to učilo o pravdách viery a o dôležitosti dávania iným.

Mária a Jozef, pravoverní Židia, zachovávali tradície po všetky dni svojho života. Advent je skvelou príležitosťou na oživenie niektorej tradície alebo na vytvorenie nových, ktoré by všetkým pomohli rásť vo viere a v láske nielen počas tohto obdobia.

 

4. Nevyčerpajme celého vianočného ducha ešte pred Vianocami

Pre svet sa Vianoce začínajú každý rok skôr a ešte skôr a končia sa okolo polnoci 25. decembra. Pre rímskokatolíkov sa Vianoce začínajú vianočnou omšou 24. decembra a končia sa postupne a pomaly počas niekoľkých nasledujúcich týždňov. Aj známa anglická vianočná pieseň Dvanásť dní Vianoc datuje koniec Vianoc na 6. január. A ony sa nekončia ani vtedy! Vianočné obdobie prakticky siaha až po prvú nedeľu po Zjavení Pána. V roku 2017 to bude 7. januára.

Na Zjavenie Pána prišli k Svätej rodine traja mudrci; bol to deň objavov, ale ešte mali prísť ďalšie. 2. februára, na Hromnice, si pripomíname, ako Jozef s Máriou priniesli Ježiša do chrámu a Simeonovo proroctvo.

Inými slovami, adventom sa začína cesta, ktorá nás prevedie celým liturgickým rokom a v ktorej sme schopní pozývať Svätú rodinu deň za dňom, aby bola s nami.

Udržať Vianoce nažive v našich domovoch aj po tom, ako sa skončí komerčné šialenstvo, nám vlastne môže pomôcť viac sa sústrediť na skutočný význam Vianoc a ako napravený Ebenezer Scrooge (postava z Vianočnej koledy Charlesa Dickensa; pozn. prekl.) „ctiť si Vianoce v srdciach a snažiť sa o to po celý rok“. Pouvažujme, na ktorom významnom mieste by sme mohli vystaviť náš „betlehem“ alebo či by sme sa nemohli každý deň modliť Anjel Pána – len dve z vecí, ktoré môžu zakaždým vrátiť naše mysle k tajomstvu Vtelenia.

Zdroj: aleteia.org

Titulná fotka: freebibleimages.org

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+