Profesor LADISLAV CSONTOS: Radi citujeme dokumenty, ale neaplikujeme ich. Ako sa Cirkev postará o rodinu, tak aj rodina o Cirkev

Teológ a jezuita Ladislav Csontos je odborníkom na tému manželstva a pastorácie rozvedených, rovnako podrobne študuje pápežský dokument Amoris laetitiaktorý v posledných rokoch vzbudil množstvo diskusií. Profesor Csontos je zároveň zodpovedným riešiteľom projektu Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí. Ako on vníma diskutovaný text Radosť lásky?

Neviem, či iný pápežský dokument vzbudil toľko diskusií, polemík a pochybností, ako práve apoštolská exhortácia Amoris laetitia. Čím si vysvetľujete také to „pozdvihnutie“ okolo tohto textu?

Živý záujem a diskusie okolo apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia  vnímam z dvoch aspektov. Jeden, ten často rozšírený, je z pohľadu médií, ktoré sa zameriavajú najmä na problematické záležitosti súčasnej katolíckej rodiny. Vidia problémy ako voľné spolužitie, rozvody, druhé, už iba civilné manželstvá katolíkov, pokusy legalizovať homosexuálne zväzky a podobne. Túžili po jednoznačných a najmä jednoduchých riešeniach súčasných problémov rodiny, a tak boli nadšení i rozčarovaní.

 

Aký je ten druhý aspekt?

Druhý je pohľad serióznych teológov, ktorí s úctou vnímajú celý proces vzniku tohto dokumentu, prostredníctvom celocirkevnej analýzy a diskusie, ktorej vrcholom bola Synoda biskupov o manželstve a rodine v októbri 2015. Tejto  riadnej synode predchádzala mimoriadna synoda v roku 2014 na tému Pastorálne výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie a už v novembri 2013 bol rozoslaný prípravný dokument s otázkami v ôsmich oblastiach všetkým diecézam i veriacim. Už tento postup a otvorenosť prípravného dokumentu poukázali na mimoriadnu dôležitosť a aktuálnosť témy manželstva a rodiny.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00