Projekt Zachráňme životy opäť pomohol, narodil sa vďaka nemu ďalší chlapec

Projekt Zachráňme životy opäť pomohol, narodil sa vďaka nemu ďalší chlapec
Vďaka projektu Fóra života Zachráňme život sa opäť zachránil ľudský život. Spoločne sme pomohli mamičke, ktorá tento mesiac priviedla na svet chlapca. Ide o systém pravidelnej finančnej a materiálnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným či nechceným tehotenstvom.

Bratislava 23. apríla, 2020

„Tešíme sa, že aj v týchto zložitých časoch máme opäť dôvod na radosť. Vďaka pomoci našich darcov a spolupracovníkomi, sa mohol narodiť mamičke Simone malý Lukáš. Veľkú radosť má z neho aj jeho 6-ročný braček, hoci sa s ním ešte nemôže hrať, hovorí Mária Demetrová. „Naším cieľom je pomáhať tehotným  mamičkám v núdzi, aby sa nebáli prijať nový život pre ich zložité ekonomické podmienky. Veľká vďaka patrí našim darcom a spolupracovníkom. Spoločne vlastne zachraňujeme viac ľudských životov.  Život dieťaťa, ohrozený život matky aj ďalších členov rodiny, ktorí sa ocitajú v krajnej núdzi,” dodáva koordinátorka projektu.

 

Občianske združenie Fórum života začalo s projektom Zachráňme životy v roku 2007. Od jeho vzniku sa narodilo 169 bábätiek, do projektu bolo zaradených 182 žien. Viac ako 550 väčšinou pravidelných darcov prispelo na záchranu detí celkovou sumou 437 830,34 €.  Na nevyhnutné potreby príjemkýň pomoci musíme mesačne zozbierať okolo 5 000 €.  Za mesiac marec im darcovia prispeli sumou 4 566,71 €. Všetky peniaze boli vyplatené priamo na podporu mamičiek v núdzi.

 

Projekt Zachráňme životy opäť pomohol, narodil sa vďaka nemu ďalší chlapec

 

„Vďaka darcom sme aj tento mesiac zaradili do projektu ďalšiu novú príjemkyňu pomoci Martinu. Je úžasné vidieť, že aj v týchto časoch poznačených koronakrízou sa nájdu štedrí ľudia, ktorí myslia na druhých a pomáhajú,” uviedla Demeterová.

 

Projekt pomáha nielen finančne, ale sprostredkováva aj konkrétnu pomoc od darcov, ktorí darovali oblečenie, mlieko, plienky a iné potrebné veci. „Všetky rodiny, ženy s deťmi sú za finančnú i nefinančnú pomoc veľmi vďačné. V mene Fóra života, príjemkýň pomoci a aj mene nás,  pracovníkov projektu Zachráňme životy  zo srdca ďakujeme  všetkým darcom.  Dúfame, že nám zachováte priazeň aj naďalej. Sme vám veľmi vďační, že ani v tomto „koronovom“ období nezabúdate na tých, ktorí by bez vašej pomoci len ťažko dokázali obstáť,” dodala M. Demeterová na záver.

 

Viac informácii: www.zachranmezivoty.sk

 

O Fóre života

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00