Protestant, ktorý skúmal mariánske zázraky

Protestant, ktorý skúmal mariánske zázraky
Zázraky, ktoré sú spojené so zjaveniami alebo príhovorom Panny Márie, sa nedajú vysvetliť ako dielo satana, ak priťahujú milióny k samotnému Ježišovi Kristovi.

Autor: Albert Little

Satan nemôže vyháňať satana. Dom ani kráľovstvo nemôže byť vnútorne rozdelené.

Synoptici Matúš, Marek a Lukáš svorne zaznamenali tento Ježišov výrok, keď ho po uzdravení posadnutého konfrontovali farizeji a obviňovali ho, že démonov vyhnal pomocou démonov. Myslím, že Ježišovo teologické zdôvodnenie, že satan nemôže postupovať proti sebe samému, sa dá aplikovať aj na kontext novodobých zázrakov.

Pre mňa ako protestanta, a najmä charizmatika, neboli zázraky niečím neznámym, práve naopak. Na nedeľných stretnutiach som bol svedkom, ako boli ľudia uzdravení vo viere, hovorili jazykmi, „padali v Duchu“ a podobne. No keď som začal skúmať zázraky v Katolíckej cirkvi, zostal som zmätený, pretože som nechápal, ako sa dajú pripisovať príhovoru Panny Márie (už samotný koncept príhovoru svätých bol pre mňa záhadou). No najviac som sa obával, že ide o skutky Otca lži, teda samotného satana, ktorý všetkým tým poverčivým katolíkom zatemnil zrak.

Myslím, že toto je (aspoň z mojej skúsenosti) celkom bežná obava evanjelikálnych kresťanov – čo ak je to len iná verzia príbehu z rajskej záhrady, a namiesto ku Kristovi sú títo dôverčiví katolíci vedení ku diabolskému vyvyšovaniu Márie na miesto modly? Ako „správny letničiar“ som sa bál, že cez Máriu satan bráni prístupu k Ježišovi.

No ako môže obstáť kráľovstvo, ktoré je vnútorne rozdelené? Ježiš hovorí jasne: nemôže.

Pretože, ako som zistil, mariánske zjavenia, ktorých sú nespočetné množstvá, dobromyseľných katolíkov nevedú preč od Krista k Márii. Ony vedú milióny ku Kristovi. A to nemôže byť dielom diabla.

 

Zázračná medaila Panny Márie

Roku 1830 sa francúzskej novicke Kataríne Labouré zjavila Panna Mária, ktorá jej v niekoľkých nasledujúcich zjaveniach kázala nechať vyhotoviť medailu, ktorú budú veriaci nosiť na krku. Tá sa dnes volá zázračnou a zobrazuje Máriu veľmi symbolicky ako tú, ktorá bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Hoci ako dogmu to vyhlásili v Cirkvi až o dvadsaťštyri rokov neskôr, toto presvedčenie sprevádzalo veriacich už od raných čias Cirkvi.

Aby sme tento príbeh pochopili, je nesmierne dôležité vidieť nasledujúce dva detaily:

Po prvé, Mária sa zjavila (dnes už svätej) Kataríne v kritickom období v živote Cirkvi, aby potvrdila budúcu dogmu poslaním šíriť zázračnú medailu a jej odkaz. Po druhé, telo svätej Kataríny leží už dvesto(!) rokov v tej istej kaplnke, kde prvýkrát uzrela Pannu Máriu, a to neporušené. Opakujem. Jej telo sa ani za dvesto rokov nerozložilo. Je to akoby extra potvrdenie všetkých tých zázrakov, ktoré sa spájajú so zázračnou medailou.

 

Panna Mária z Guadalupe

Tento zázrak odráža Ježišovo srdce. Tak ako on sa zvlášť skláňal ku chudobným a núdznym, mladým a chorým, tak aj ona. V tomto prípade sa zjavila mexickému roľníkovi Juanovi Diegovi a poslala ho k miestnemu biskupovi so žiadosťou, aby jej postavili kaplnku.

Podobne, ako u zázračnej medaily, o tristo rokov neskôr, aj tu je symbolizmus neskutočne bohatý a objavenie podoby Márie na plášti nevyvrátiteľne zázračné. Samotný fakt, že ani po päťsto rokoch plášť nevykazuje znaky porušenia, je vedecky nevysvetliteľný.

A kde je tu prvenstvo Krista? Zvesť o zázraku na tilme (plášti)sarozniesla po celom Mexiku a odhaduje sa, že následkom toho sa na kresťanstvo obrátilo asi osem miliónov príslušníkov pôvodnej aztéckej populácie. Púť k zázračnému obrazu do svätyne v Guadalupe zostáva najväčšou púťou v Severnej Amerike. Ročne sem prúdia milióny ľudí z celého sveta, ktorí na tomto mieste slávia bohoslužby a uctievajú Ježiša Krista. To je niečo, čo len ťažko dokážem pochopiť.

 

Protestant, ktorý skúmal mariánske zázraky

 

Napokon, Panna Mária Lurdská

V roku 1858 sa vo francúzskych Lurdoch zjavila Panna Mária Bernadete Soubirous, štrnásťročnej dievčine z biednych pomerov. Ani Bernadete jej rodičia a rovesníci spočiatku neverili. Po viacerých videniach ju nakoniec Mária usmernila, aby vyhrabala vodu neďaleko jaskynky, kde sa jej zjavovala. Tento prameň sa dodnes spája s mnohými zázračnými telesnými a duchovnými uzdraveniami. Pre mňa je najneuveriteľnejším práve to množstvo dôkazov o zázrakoch. Len lurdský lekársky úrad, ktorý skúma a posudzuje domnelé uzdravenia a je zložený z lekárskych kapacít, aj skeptikov, uznal šesťdesiatosem prípadov ako nevysvetliteľný fenomén. Možno sa počet šesťdesiatosem zdá ako kvapka vody v porovnaní so siedmimi tisíckami skúmaných, ale predsa, pri týchto skoro sedemdesiatich zázrakoch je veda v koncoch. A Lurdy dodnes ostávajú jedným z najobľúbenejších pútnických miest sveta.

 

Máriine zázraky vždy poukazujú na Krista

Dobrý a oddaný katolík nemusí veriť v žiadne zázraky na príhovor Panny Márie, aby bol naďalej katolíkom. Cirkev učí, že súkromným zjaveniam, ako sú aj tieto vyššie spomínané, môžeme, ale nemusíme veriť. Dokonca aj v prípadoch, ako sú Lurdy, kde Cirkev už definitívne uznala zázraky, je len na jednotlivcovi, či tomu bude prikladať dôležitosť, alebo nie.

Ak Boh nepôsobí na príhovor svätých, ak Mária nebola nič viac než len štrnásťročná nevinná Židovka, potom prečo sa na jej modlitby dejú také ohromujúce zázraky? Prečo, ak nie je (ako tvrdia katolíci) prvou medzi svätými, by ju Boh používal takým spôsobom? Bolo by to naozaj len „zaslepovaním“ katolíkov, aby naďalej verili v jej mimoriadne miesto v Kráľovstve.

Ak Mária nie je tým, čo o nej tvrdia katolíci, a ak si svätých nemáme ctiť (teda prosiť ich o modlitbu za nás rovnako, ako keď prosíme svojich žijúcich kresťanských kamarátov), potom prečo by Boh dovolil, aby sa zjavovala? Aby to miatlo katolíkov? Lebo ak by teda nikým mimoriadnym nebola, bolo by to naozaj mätúce. Dovolil by to Boh? Použil by to?

Ako protestant som bojoval s odpoveďami na tieto otázky.

Jedno je však podľa mňa isté. Pre diabla by bolo úplne nemožné takto fungovať. Satan by nikdy nemohol a nevyužil nič, čo by milióny ľudí viedlo ku vzťahu s Kristom – a presne to mariánske zjavenia robia.

Vysvetlení teda nie je mnoho, dajú sa zhrnúť v jednoduchom závere: pravda o Márii, o svätých a o moci ich príhovoru sa vymyká ľudskému chápaniu.

Pre mňa osobne je tu veľa zrejmých dôkazov, ktoré sa nedajú ignorovať. Ani ako protestant nenachádzam iné vysvetlenie na spomenuté divy, než že na tej Márii niečo bude. Niečo neuveriteľné. Niečo požehnané.

Zdroj: churchpop.com

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00