Provinciál saleziánov / Zostať verným Bohu niekedy znamená aj opustiť rehoľu

Provinciál saleziánov / Zostať verným Bohu niekedy znamená aj opustiť rehoľu
Rozhovor s novým provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku Petrom Timkom o tom, či je jeho rehoľa v kríze.

Kedy ste sa zoznámili so saleziánmi?

Počas štúdia na strednej škole v Prešove ma jeden kamarát zoznámil s ujom Tónom, ktorý ma pozval na pešiu púť do Levoče. Počas nej som sa spoznal s ďalšími mladými ľuďmi, ktorí mi boli veľmi sympatickí, spolu sme sa modlili, spievali, rozprávali o viere. Po púti sme sa ďalej stretávali v byte uja Tóna, po nejakom čase sme absolvovali tajné duchovné cvičenia. Až po vyše roku, krátko pred pádom komunizmu, som zistil, že chodím k tajným saleziánom.

 

A kto sa skrýval za menom ujo Tóno?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00