TOP

Psy na detskej onkológii?

Daj labku, kamarát – to je názov pilotného projektu kanisterapie, ktorý začali realizovať na detskej onkológii v Banskej Bystrici.

Kanisterapia – z latinského slova canis = pes patrí k animoterapii, čiže liečeniu pomocou zvierat. Táto terapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Kanisterapia využíva vo svojej praxi pozitívne pôsobenie psov. Táto terapia je obzvlášť účinná okrem iného pri deťoch a dospelých, ktorí sú hospitalizovaní v nemocnici – psy sú rozptýlením, odvádzajú pozornosť od bolesti, choroby a zároveň predstavujú spojenie s vonkajším svetom.

Od apríla tohto roku na banskobystrickú detskú onkológiu zavítali dva psy – Fany a Iore, švajčiarske ovčiaky s bielou srsťou. Tamojší pacienti môžu absolvovať túto terapiu ako prví na Slovensku. Projekt iniciovalo združenie Svetielko nádeje a schválilo ho Ministerstvo zdravotníctva SR. Tento pilotný projekt má ambíciu rozšíriť sa aj na ďalšie detské lôžkové oddelenia na Slovensku.

 

 

Terapeutický pes, ktorý sa využíva v kanisterapii, však nemôže byť hocijaký – musí mať rád ľudí, musí sa s nimi rád zoznamovať a byť k nim priateľský. Autori terapie tvrdia, že ide skôr o povahu a výchovu ako o výcvik psa, a preto ju nemôže vykonávať každý pes.

 

 

Táto terapia sa používa ako pomocná psychoterapeutická metóda vtedy, keď iné zlyhajú alebo ich nie je možné použiť. Zameriava sa na riešenie psychologických, citových či sociálno-integračných problémov detí, dospelých i seniorov. Účinky tejto obľúbenej terapie sú mnohé: motivuje pri rehabilitácii, nadobúdaní telesnej kondície, upevňuje imunitu, upokojuje a uvoľňuje, pomáha pri poruchách jemnej i hrubej motoriky, rečových poruchách, pomáha pacientom s autistickými ochoreniami i detskou obrnou a iné.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).