Psychiater Max Kašparů: 7 pravidiel, ako vychovávať dnešné deti

Psychiater Max Kašparů: 7 pravidiel, ako vychovávať dnešné deti
Žijeme v technicky vyspelých časoch, no paradoxne – sme čoraz väčšmi psychicky vyčerpaní. Našu vnútornú nepohodu ovplyvňuje ustavične sa zrýchľujúci vývoj informácií, cestovanie… Tento nápor na nás dosahuje takú rýchlosť, že sa mu nedokážeme prispôsobiť. Alebo to vieme zvládnuť?

Všetko sa okolo nás točí neskutočným tempom, na ktoré naozaj nie sme schopní pohotovo reagovať. Prispôsobujeme sa pomalšie, ako sa veci menia, a preto vzniká napätie. Predchádzajúce generácie boli tiež zvyknuté na určité životné normy. Rodinu tvorili otec, matka a deti – prípadne ešte staršia generácia. Táto norma sa dnes rozbila a termín „spolužitie“ ostal prázdny.

 

Ponúkate sedem pravidiel/rád/odporúčaní, ako vychovávať dnešné deti. Poďme si ich postupne prejsť.

Prvé odporúčanie: Ukážte deťom, že spoločenstvo vašej rodiny má svoje pravidlá, hodnoty a vlastné názory (teda, ak ich vôbec má).

Odporúčam, aby ste deťom vysvetlili, že v médiách a od kamarátov budú počuť rôzne názory. Niektoré sa im budú páčiť viac, iné menej – môžu im veriť, ale tiež nemusia. Najdôležitejšie je, aby ste vy rodičia boli vždy dôveryhodnejší ako ostatní. Otec a matka sú tými, ktorí majú byť v prvom rade zodpovední za to, aké informácie a hodnoty sa k ich deťom dostávajú. Samozrejme, nemá zmysel im všetko zakazovať a zakaždým robiť cenzora televízneho programu, ktorý sledujú.

Prečo?

K zakázanému ovociu by sa dostali tak či tak. V rodinách by sa však mal cielene vyhradiť čas na komunikáciu o správach, filmoch, hudbe, počítačových hrách alebo drogách. O čomkoľvek, čo mladí preberajú so spolužiakmi alebo vidia v televízii. V budúcnosti bude rodina ešte dôležitejšia, pretože bude pravdepodobne jediným zdrojom kvalitných informácií. Ak na tom rodine nezáleží a je v tomto smere benevolentná, ne- môžeme sa čudovať, že aj jej deti žijú v chaose. Alebo – to je ten horší prípad – nasávajú z okolia všetky negatívne impulzy. Niektorí rodičia by boli skutočne prekvapení, keby vedeli, ako si ich deti krátia voľný čas: aké počítačové hry hrajú a aké filmy sledujú. Apoštol hovorí: „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ Rodičia však musia najprv vedieť, čo je dobré a čo nie. Ak to netušia, potom je každá rada zbytočná.

 

Druhé odporúčanie: Vyrovnané a šťastné deti vyrastajú prednostne v rodine, v ktorej nie je chaos.

Ak rodičia nepoznajú normatívy vzťahu, nevedia rozlíšiť podstatné od nepodstatného, zbytočné od nutného, nerozumejú zmyslu udalostí, nepoznajú smerovanie vlastnej rodiny a ani vlastný cieľ, ak sú neustále podráždení a nahnevaní a všetko riešia krikom, nadávkami a výčitkami, pýtam sa: aký to môže mať vplyv na ich deti?

Ak má dieťa šťastie a vyrastá v pokojnom, kreatívnom, psychicky vyrovnanom a optimisticky naladenom prostredí a má rodičov, ktorí sa tešia zo svojho rodičovstva, vyrastie z neho poväčšine psychicky odolný a šťastný dospelý človek.

 

Tretie odporúčanie: Vysvetľujte deťom význam slov „láska, múdrosť a pokora“.

Dnes sa za slovami neskrýva ich skutočný obsah. Slovami viac klameme ako sprostredkúvame pravdu. Rodičia by mali byť najmä autentickí – mali by rozumieť súladu slov so skutočnosťou, mali by žiť život bez pretvárky a nemali by byť falošní. Dennodenne by mali deťom vysvetľovať, že je pre život potrebná láska, pokora a ľudská múdrosť.
Nemalo by to však byť len o slovách, malo by to byť cítiť. Láska by mala prekvitať medzi všetkými rodinnými príslušníkmi. Ak budú deti žiť v takomto prostredí, odnesú si do vlastného života veľký dar.
Nie je hanbou byť pokorným, pokora je výsada múdrych. Rodičovská pokora je aj o tom, že rodič, keď urobí chybu, tak si ju prizná a snaží sa veci napraviť. Práve takto vychováva svoje dieťa k pravde – že človek sa neustále učí a robí chyby.

 

 

Štvrté odporúčanie: Učte sa pomáhať iným.

Niekedy je až zarážajúce vidieť, koľko pýchy a egoizmu sa nachádza v niektorých ľuďoch. Tieto vlastnosti spôsobujú v nich iba utrpenie a nesúlad so sebou samým. Potvrdilo sa, že ak žijeme život pre druhých – teda máme prosociálne cítenie – sme šťastnejší. Rodičia by mali teda učiť deti takto žiť, aby vedeli byť súcitné, empatické a pomáhali núdznym, vcítili sa do nich.
Súčasne by sa mali deti naučiť mať úctu k autoritám a zodpovednosť. Uvoľnená výchova bez hraníc, v ktorej je všetko dovolené, vedie k tomu, že dieťa neuznáva autoritu a necíti zodpovednosť.

 

Piate odporúčanie: Hľadajme s deťmi nefalšované šťastie.

Rodičom odporúčam, aby podporovali svoje deti v dobrých záujmových činnostiach, no nesmú ich nútiť do činností, pre ktoré nemajú talent. Mnoho rodičov vkladá svoje vlastné nesplnené sny do svojich detí. Otcovia nútia hrať potomkov na hudobný nástroj, napriek tomu, že nemajú hudobný sluch a ani záujem.

 

Šieste odporúčanie: Učte deti odolnosti a veďte ich k tomu, aby vedeli prekonávať prekážky.

V minulosti – rovnako ako dnes – bol svet preplnený problémami, no naši predkovia ich zvládali a nechodili k psychiatrom ani ku psychológom. Už mladí ľudia mali v tých časoch vyššiu psychickú odolnosť. Dnes sa mnohí zosypú už pri prvom probléme.
Deti mali vtedy určené povinnosti a vedeli prekonávať prekážky. Mnohé súčasné deti nemajú žiadne povinnosti, preto nevedia prekážky prekonať – a keď sa náhodou objaví problém, nie sú naučené ho zvládnuť.
Odporúčam rodičom, aby sa im nebáli prideliť domáce práce a aby za svojich potomkov neriešili problémy. Ich deti sa to musia naučiť prirodzenou cestou – napríklad medzi vrstovníkmi. Zasiahnuť je potrebné až vtedy, keď je to nad sily ich dieťaťa.

 

Siedme odporúčanie: Prebúdzajte v deťoch svedomie.

V deťoch by sa rovnako ako u dospelých malo ozývať svedomie. Pod deťmi, samozrejme, nemyslím novorodencov a batoľatá, ale predškolák by to už zvládať mal.
Každé svedomie sa musí vychovávať a treba to robiť zdravo. Ak sa to nerobí dobre, môže byť svedomie formované príliš široko – prejde ním akákoľvek zlá vec, alebo je naopak príliš úzke a z človeka vyrastie škrupulant.
Svedomie sa ozýva v tichu. Ticho nie je nedostatok zvuku, je to priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli niečo v nás. Každý človek má svedomie a môže ho aj počuť, ak si ho neprekričí niečím iným – napríklad zábavou.
Svedomie sa rozvíja najmä pod vplyvom najbližšieho okolia, v prostredí, v ktorom dieťa žije – v prvom rade v rodine. Preto sú za morálnu výchovu zodpovední rodičia a Cirkev – na školu by som sa veľmi nespoliehal.

 

….

Psychiater Max Kašparů: 7 pravidiel, ako vychovávať dnešné deti

 

Rozhovor je úryvok z našej novej knihy Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa Kašparů.
V knihe nájdete aj ďalšie otázky k výchove detí, manželstvu, kríze mužstva či iným oblastiam života, aby ste sa v dnešnom zložitom svete neutopili. Rady ponúka skúsený psychiater s dlhoročnou praxou.

Objednajte za najvýhodnejšiu cenu u nás.

Snímka: Petr a Štěpán Václavkovi

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00