Psychológ Ján Záskalan: Smrť nás môže motivovať, aby sme žili plnohodnotný život

Psychológ Ján Záskalan: Smrť nás môže motivovať, aby sme žili plnohodnotný život
Ján Záskalan je klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, manžel a otec štyroch detí. V Banskej Bystrici poskytuje psychoterapiu a poradenstvo pri riešení manželských a partnerských problémov, pri problémoch týkajúcich sa úzkostí, depresie, rôznych druhov fóbií a tiež obsedantno-kompulzívnych porúch. V rozhovore sme sa zaoberali smrťou, strachom z nej, ale aj tým, ako sa na ňu správne prípraviť.

Prečo sa bojíme smrti?

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa môžeme báť smrti, pretože predstavuje koniec nášho fyzického bytia. Niektoré z hlavných dôvodov sú neistota, čo sa stane po smrti. Niektorí ľudia môžu mať nádej, že po smrti existuje nejaká forma života alebo existencie, zatiaľ čo iní môžu byť skeptickí a nevedia, čo sa stane.

 

Aké sú ďalšie dôvody?

Ďalším dôvodom je strach z neznáma: okrem neistoty o tom, čo sa stane po smrti, môže byť aj strach z toho, čo sa bude diať, keď budeme zomierať. Ide aj o bolesť a trápenie: mnoho ľudí sa obáva, že ich smrť môže priniesť či už fyzické alebo emocionálne utrpenie, im alebo ich blízkym. Ďalej sa mnoho ľudí strachuje a nechce prísť o milovaných. Môžeme sa desiť smrti, lebo máme nedokončené ciele a túžby v našom živote.

Tieto dôvody môžu byť rôzne pre každého človeka a niektoré môžu byť silnejšie ako iné. Je dôležité si uvedomiť, že báť sa smrti je prirodzené a môže nás to motivovať, aby sme sa snažili žiť plnohodnotný život a využívať každú príležitosť, ktorá sa nám ponúka.

 

Boja sa jej viac muži alebo ženy?

Nie je jasná štatistická evidencia na to, že by sa muži alebo ženy viac báli smrti. Je to skôr individuálna skúsenosť a môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú kultúrne, náboženské a osobné presvedčenia, skúsenosti so stratou blízkych osôb, zdravotný a psychologický stav. Rovnako tak môžu existovať odlišné dôvody, prečo sa muži a ženy môžu báť smrti. Preto nie je možné jednoznačne určiť, ktoré pohlavie sa bojí smrti viac.

 

Je prevenciou strachu zo smrti dobrá príprava na smrť?

Príprava na smrť môže byť užitočným nástrojom na zmiernenie strachu a úzkosti, ktoré môžu spôsobovať myšlienky na smrť. Ak sa človek pripravuje na smrť, môže sa cítiť viac pokojne a menej zúfalo, pretože má pocit, že je pripravený na to, čo príde.

 

Ako sa dá na ňu pripraviť?

Existuje niekoľko spôsobov: rozmýšľať o smrti a akceptovať to, že je nevyhnutnou súčasťou života. Diskutovať o svojich pocitoch s blízkymi alebo s duchovným vodcom. Vytvoriť závet alebo plán pre svoje posmrtné usporiadanie. Vyjasniť si svoje náboženské alebo spirituálne presvedčenie a praktizovať náboženské alebo duchovné rituály, ktoré môžu pomôcť zmierniť strach zo smrti. Vyhľadávať profesionálnu pomoc, ako napríklad pomoc psychológa alebo terapeuta, ktorý môže pomôcť zvládať strach z umierania a smrti.

 

Čo ešte môže človek v rámci prípravy na smrť urobiť?

Zhodnotiť vlastný zdravotný stav a poskytnúť pokyny o liečbe, ktoré zodpovedajú našim hodnotám a predstavám o kvalite života. Plánovať to, ako tráviť čas a koho vidieť v predvečer smrti. Uzatvoriť súvislosti a usporiadať veci, ktoré sú pre nás dôležité.

Pripraviť sa na smrť znamená prijať jej nevyhnutnosť ako súčasť života a byť pripravený na ňu na fyzickej, emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. Mnohí ľudia cítia úľavu, keď vedia, že majú jasne stanovené svoje posmrtné usporiadanie a že ich blízki budú vedieť, ako majú postupovať.

 

Pre niektorých môže toľko príprav vyvolať stres…

Je dôležité si uvedomiť, že každý človek má inú úroveň pripravenosti na smrť a že niektorí ľudia sa nikdy na ňu nepripravia úplne. Napriek tomu je však snaha pripraviť sa na smrť užitočná a môže pomôcť zmierniť úzkosť. Aj keď sa nikto nemôže úplne pripraviť na smrť, môžeme sa pripraviť na to, čo príde, aby sme sa cítili pokojnejšie a aby sme si udržali kontrolu nad vecami, ktoré môžeme ovládať.

Nie je to jednorázový proces, ale kontinuálna práca na zmiernení úzkosti a prijatí toho, čo príde. Aj keď neexistuje spôsob, ako sa úplne pripraviť na smrť, mnohé spôsoby môžu pomôcť zmierniť strach a pomôcť človeku prijať svoju konečnosť.

 

Psychológ Ján Záskalan: Smrť nás môže motivovať, aby sme žili plnohodnotný život

 

V NIEKTORÝCH KULTÚRACH SA POHREB KONÁ ČO NAJSKÔR

Súvisí s fóbiou zo smrti aj strach z pochovania za živa alebo tento strach rokmi a vyspelosťou našej kultúry už vymizol?

Strach z pochovania zaživa, ktorý sa nazýva taphofóbia, môže byť súčasťou fóbie zo smrti alebo sa môže vyskytovať ako samostatný strach. Taphofóbia sa vyskytuje v rôznych kultúrach a môže byť spôsobená viacerými faktormi, ako napríklad strachom z osamelosti alebo strachom z toho, že sa osoba prebudí a zistí, že je pochovaná ešte zaživa.

Aj keď v súčasnosti je taphofóbia menej bežná, môže sa stále vyskytovať u niektorých ľudí a môže byť ovplyvnená kultúrou alebo náboženstvom. Napríklad v niektorých kultúrach sa pohreb koná čím skôr po smrti a táto skutočnosť môže byť pre niektorých ľudí dôvodom na obavy, že budú pochovaní ešte zaživa.

Vyspelosť kultúry a zlepšujúce sa technológie v oblasti medicíny a záchrannej služby môžu pomôcť zmierniť strach z pochovania zaživa tým, že zvyšujú pravdepodobnosť rýchlej a spoľahlivej diagnostiky smrti a zabezpečenia bezpečného a korektného pohrebu. Napriek tomu sa môže taphofóbia ešte stále vyskytovať u niektorých ľudí, a preto je dôležité, aby sa takéto obavy neignorovali a ľudia sa snažili nájsť spôsoby, ako zmierniť svoj strach a úzkosť.

 

Ako sa zbaviť strachu zo smrti?

Je dôležité si uvedomiť, že strach zo smrti je prirodzený a normálny, ale ak sa stáva prekážkou vášho každodenného života, je potrebné získať pomoc. V každom prípade, buďte trpezliví a snažte sa o seba starať tak, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne. Strach zo smrti môže byť veľmi ťažké prekonať, pretože ide o zložitý a rozsiahly problém, ktorý môže ovplyvniť rôzne oblasti nášho života. Avšak existujú niektoré stratégie, ktoré môžu pomôcť zmierniť strach zo smrti a zlepšiť naše pohodlie v súvislosti s touto témou.

 

Aké konkrétne stratégie máte na mysli?

Hovorte o svojom strachu so svojimi blízkymi – môže to pomôcť uvoľniť napätie a úzkosť a zistiť, čo iní ľudia myslia a cítia v súvislosti so smrťou. Získajte informácie o smrti a procesoch spojených s pohrebom. Zamerajte sa na to, ako žijete svoj život a čo vám robí radosť – žite v prítomnosti a dbajte na to, čo je dôležité pre vás a vaše blízke okolie. Hľadajte podporu v náboženských alebo duchovných komunitách, ak to zodpovedá vašim hodnotám a presvedčeniam. Hľadajte odbornú pomoc u psychológa alebo psychoterapeuta, ktorý vám môže pomôcť zvládať úzkosť a strach z konceptu smrti.

 

Prečo sa boja smrti aj kresťania, keď veria vo večný život?

Strach z momentu smrti môže vznikať z dôvodu neznáma. Veriaci môžu byť zvedaví na to, čo sa stane po ich smrti, ale zároveň môže byť pre nich neznáme, akým spôsobom sa smrť prejaví a aké pocity a zážitky s ňou súvisia.

Okrem toho, aj kresťania môžu prežívať emocionálne stavy spojené so strachom a úzkosťou. Mohli by sa obávať, či si zaslúžia byť prijatí do nebeského kráľovstva, či sú dostatočne oddaní a či sa odvážia stretnúť s Bohom. Môžu tiež mať strach z toho, ako ich smrť ovplyvní ich blízkych a aký vplyv to bude mať na ich rodinu a priateľov.

Na druhej strane, pre mnohých kresťanov môže byť ich viera v Boha a večný život pomocou v prekonávaní strachu zo smrti. Veria, že po smrti ich čaká nekonečné šťastie a pokojné zotavenie. To im môže pomôcť uvoľniť sa a prijať smrť ako súčasť životného cyklu. Táto viera môže tiež pomôcť zmierniť úzkosť a obavy týkajúce sa budúcnosti a pomôcť kresťanom sústrediť sa na život a jeho hodnoty.

 

Psychológ Ján Záskalan: Smrť nás môže motivovať, aby sme žili plnohodnotný život

 

DETI MÁVAJÚ POCIT VINY ZA SMRŤ NIEKOHO INÉHO

Ako hovoriť o smrti s deťmi?

Môže to byť pre dospelých ťažké a nepríjemné, no je veľmi dôležité, aby deti pochopili a zvládli túto súčasť života. Buďte úprimní a priamočiari, deti potrebujú počuť pravdu. Vysvetlite im, že každý z nás zomrie a že je to prirodzená súčasť životného cyklu. Skúste použiť jednoduché a zrozumiteľné slová. Vypočujte si ich otázky, majú ich veľa a nemusia ich vždy vedieť vyjadriť. Buďte pripravení na to, že sa vás môžu opakovane pýtať rovnaké otázky alebo môžu potrebovať čas na spracovanie informácií. Dajte priestor pre emócie: deti ako aj dospelí môžu prežívať rôzne emócie, keď sa dozvedia o smrti niekoho blízkeho. Je dôležité dovoliť im vyjadriť svoje pocity a poskytnúť im podporu. Vysvetlite im, že to nie je ich vina: deti môžu mať pocit, že sú za smrť niekoho zodpovedné. Je dôležité im vysvetliť, že to tak nie je a že smrť je prirodzenou súčasťou života.

 

Ako napríklad?

Použite príklady z prírody: príroda je plná znakov o tom, ako má všetko svoj čas a ako sa všetko mení: ako sa stromy zmenia počas ročných období alebo ako sa z mŕtvych listov rodia nové rastliny. Poskytnite im priestor na rozlúčenie: deti potrebujú mať možnosť rozlúčiť sa s osobou, ktorá zomrela. Môžu mať pocit, že nemajú dostatok času na rozlúčku. Poskytnite im čas a priestor na to, aby sa rozlúčili a vypočujte si ich spomienky a emócie.

Po rozhovore o smrti sa môžete venovať spomienkam a zážitkom s osobou, ktorá zomrela. Hovorte o tom, ako si ju bude dieťa pamätať a aké zážitky s ňou má. Tieto spomienky môžu byť pre dieťa veľmi prospešné a pomôžu mu prekonať stratu.

Pamätajte si, že každé dieťa je iné a vyžaduje si individuálny prístup. V prípade potreby sa nebojte vyhľadať pomoc odborníka, akým je psychológ alebo psychoterapeut.

 

Aké strachy ešte súvisia so smrťou?

Smrť je pre mnohých ľudí veľmi ťažká téma a môže vyvolať rôzne druhy strachu. Medzi najčastejšie súvisiace strachy patrí fóbia zo samoty: niektorí ľudia majú pocit, že po smrti budú sami a opustení. Strach z neznáma: mnohí sa boja toho, čo príde po smrti a čo sa stane s ich duchovným a fyzickým ja. Strach z fyzického utrpenia: niektorí ľudia sa boja, že smrť bude spojená s fyzickým utrpením alebo bolesťou. Strach z neukončených vecí: ľudia majú strach z toho, že nebudú môcť dokončiť svoje záležitosti, zanechať pozitívny odkaz alebo sa rozlúčiť s blízkymi. Strach z pominutia: niektorí sa boja, že po smrti prestanú existovať alebo že sa ich pamiatka rýchlo vymaže.

Ďalej strach z nespravodlivosti: niektorí ľudia sa obávajú, že ich smrť bude nespravodlivá alebo že sa nestihnú rozlúčiť s dôležitými ľuďmi v ich živote. Strach z neexistencie: niektorí majú strach z toho, že po smrti prestanú existovať a že ich život bol zbytočný.

 

Čo je v tomto celom dôležité vedieť?

Mali by sme si uvedomiť, že každý človek má svoje vlastné pocity a reakcie na tému smrti a strachy súvisiace s touto témou môžu byť veľmi individuálne. Ak sa cítite prenasledovaní strachom zo smrti alebo ak vás táto téma trápi, môže vám pomôcť hovoriť s odborníkom, ktorý vám poradí, ako pochopiť a zvládnuť tieto pocity.

Je dôležité podotknúť, že tieto strachy sú normálne a môžu byť ovplyvnené viacerými faktormi, ako sú kultúrne zvyky, náboženské presvedčenie, skúsenosti so stratou a smrťou v minulosti a ďalšie.

 

POCIT TICHA A POKOJA

Boja sa smrti aj pacienti, ktorí už zažili napríklad klinickú smrť?

Áno, aj pacienti, ktorí už zažili klinickú smrť, sa môžu báť smrti. Klinická smrť sa označuje ako stav, v ktorom zástava srdca a dýchania vedie k nedostatku kyslíka v mozgu, čo môže spôsobiť prerušenie vedomia alebo iné zdravotné problémy. Hoci niektorí pacienti, ktorí zažili klinickú smrť, opisujú pozitívne skúsenosti, ako napríklad pocit ticha a pokoja, nie všetci majú túto skúsenosť a niektorí môžu mať aj negatívne pocity.

Báť sa smrti môže byť pre niektorých pacientov, ktorí zažili klinickú smrť, ešte silnejšie, pretože videli, že existuje nejaká hranica medzi životom a smrťou. To môže spôsobiť úzkosť a strach z neznáma alebo z toho, čo sa stane po smrti. Tento strach môže byť zintenzívnený aj tým, že pacienti sa počas klinickej smrti môžu cítiť bezmocní a stratení. Niektorí môžu mať aj traumatizujúce spomienky na klinickú smrť, čo môže viesť k rozvíjaniu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD).

 

V INEJ DIMENZII

Ako prebieha moment smrti? Čo človek cíti, prežíva?

Moment smrti môže byť veľmi individuálny a závisí od mnohých faktorov, ako je typ a závažnosť choroby, rýchlosť a okolnosti úmrtia a tak ďalej. Z medicínskeho hľadiska sa smrť často definuje ako zastavenie srdcového tepu a dýchania. Počas momentu smrti môžu nastať rôzne fyziologické a biologické zmeny v tele.

Psychologický pohľad na moment smrti je zložitejší a závisí od kultúry, náboženstva a osobných presvedčení jednotlivca. Niektorí ľudia môžu cítiť pokoj a akceptáciu, zatiaľ čo iní môžu prežívať strach, úzkosť alebo bolesť. Mnohí ľudia však opisujú, že v momente smrti sa im zdá, že prechádzajú tunelom alebo sa ocitajú v inej dimenzii. Niektorí ľudia tiež opisujú, že v okamihu smrti zažívajú víziu svojich blízkych alebo prežitého života.

 

Čo sa deje z medicínskeho pohľadu?

Z medicínskeho hľadiska sa po smrti telo postupne ochladzuje, zmeny v srdcovom rytme a krvnom tlaku ustupujú a dýchanie sa zastavuje. Po smrti sa tiež môže stať, že sa v tele uvoľňujú chemikálie, ktoré môžu spôsobiť halucinácie alebo iné vizuálne prejavy.

Z psychologického hľadiska sa po smrti často vyskytuje bolesť a zármutok u pozostalých. Je to normálna súčasť procesu smútku, ktorý môže trvať rôzne dlho a prebiehať rôznymi fázami. Mnohí ľudia sa v tomto období snažia hľadať zmysel života a smrti a vysporiadať sa s ich stratou.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00