Psychologička Lenka Kurťáková rodičom: Neignorujte predstavu svojho dieťaťa o prázdninách

Psychologička Lenka Kurťáková rodičom: Neignorujte predstavu svojho dieťaťa o prázdninách
Čo všetko by sa malo zmestiť do prázdnin našich školákov? Potrebujú zmenu prostredia? Treba im nadeliť viac domácich prác? Ako je to s opakovaním či nadbiehaním učiva? A čo im môžu dať letné tábory? V predprázdninovom rozhovore sa zhovárame s psychologičkou Lenkou Kurťákovou (28), ktorá pôsobí v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove.

Sú pred nami dva mesiace prázdnin. Ako by ich deti mali stráviť, aby pre ne boli skutočným oddychom?

V uplynulom roku deti trávili množstvo času dištančným vzdelávaním a mali zabehnutú svoju rutinu. Na prázdniny by som preto odporúčala zmenu – najmä aktivity zahŕňajúce osobný kontakt a „aktivity vonku“. Nemusí však byť na škodu udržať v živote dieťaťa určitý režim aj počas prázdnin, aby malo niečo pravidelné. Tiež je podstatné, aby dieťa malo aj čas, o ktorom sa môže rozhodovať samé.

 

Prázdniny a denný režim – nie každému zrejme idú tieto veci dokopy.

Deti sa na prázdniny, ako na čas oddychu a voľna, tešia celý rok. Avšak keď už tento čas nastane, nie vždy majú plán, čo s tým časom robiť. Režim dieťaťu pomáha udržať si kontrolu nad tým, čo sa v jeho živote deje a že ide podľa nejakého systému, ktorému rozumie. Samozrejme, že je rozdielny oproti režimu, ktorý zažíva počas školského roka. V mnohom je uvoľnenejší, ale napriek tomu v ňom dieťa vníma určitú pravidelnosť a systém. Režim mu pomáha odlíšiť čas vymedzený na povinnosti a čas, nad ktorým má dieťa vlastnú kontrolu. Vďaka režimu dieťa vie, čo má očakávať.

 

Nakoľko treba deťom podrobne plánovať program počas leta?

Veľmi záleží aj na veku dieťaťa. Čím je dieťa staršie, tým viac dokáže byť samostatné a program si riadiť poväčšine aj samé. Potrebné dohody s rodičmi, ako im oznámi, pre aký program sa rozhodlo, kde a na akom mieste sa nachádza, má väčšina rodín zabehnuté už počas roka, takže väčšina rodičov vie, čo v tomto ohľade od svojho dieťaťa očakávať.

Od tohto sa potom odvíja aj to, nakoľko je potrebné dieťaťu program plánovať. Hlavne menšie deti sa potešia, keď majú aspoň orientačný plán, napríklad, že pôjdu na prázdniny ku babke. U nich je dôležité plánovať program intenzívnejšie, aby mali v tom čase voľna niečo, o čo sa môžu oprieť a na čo sa môžu tešiť.

Chcem však rodičov varovať pred častým fenoménom dnešnej doby, kedy majú deti toho „až moc“, sú neustále bombardované podnetmi zvonka, ktoré majú vysoké nároky na ich čas a nedávajú im priestor sa nudiť. Pre deti je dôležité práve aj to, aby mali zážitok nudy, kedy sa rozbieha ich vlastná fantázia a tvorivosť a samé si nachádzajú spôsoby, ako sa zabaviť. Práve prázdniny môžu byť výborným časom na to, aby si trénovali svoje tvorivé myslenie.

 

DIEŤA JE PRODUKTÍVNE PRI HRE, TVORENÍ A V INTERAKCII S INÝMI

Čomu ešte sa rodičia majú vyhnúť, aby svojim deťom nepokazili prázdniny?

Deti v závislosti od veku môžu mať už vytvorenú vlastnú predstavu trávenia svojho času počas prázdnin. Určite by som sa vyhla tomu, aby ich predstava ostala rodičmi nevypočutá. Samozrejme, nie vždy je z praktických príčin reálne realizovať predstavu dieťaťa, preto by som hlavne pri starších deťoch odporúčala dohodnúť sa s nimi na reálne uskutočniteľnom kompromise.

 

Aké aktivity by sa mali zmestiť do vzájomnej dohody o prázdninách medzi rodičmi a deťmi a čoho sa treba vyvarovať?

Vhodné aktivity sú tie, ktoré si dieťa užíva a zároveň má rodič možnosť odkontrolovať bezpečie dieťaťa. Tým nemyslím pozerať mu stále cez rameno, ale skôr mať prehľad o programe svojho dieťaťa. Vysoko odporúčanými aktivitami sú tvorivé činnosti, napríklad niečo kresliť, vyrábať, či už doma, alebo vonku. Taktiež môže byť pre sebavedomie dieťaťa fajn v primeranej miere ho zapájať do spolupráce s rodičom. Zveriť mu niečo zodpovedné, s čím môže rodičovi pomôcť, napríklad ukladať drevo, alebo pomôcť v kuchyni. Záleží, k akým činnostiam dieťa inklinuje.

Neodporúčam zvyšovať čas dieťaťa počas prázdnin za akoukoľvek obrazovkou, najmä z dôvodu zdravého vývinu jeho mozgu. V prípade, že nemá rodič u dieťaťa možnosť dohliadnuť na dobu strávenú za obrazovkami, môže si pomôcť aplikáciami, zaheslovaním, alebo celkovo znemožnením prístupu dieťaťa k obrazovkám tak, aby mal on kontrolu nad tým, ako dlho jeho dieťa takto trávi čas. Čím mladšie dieťa, tým menej času by malo tráviť práve takýmto spôsobom.

 

Odporúčate zapájať dieťa do prác doma, zveriť mu niečo zodpovedné. Je vhodné cez prázdniny zvýšiť mieru, akou sa deti podieľajú na chode domácnosti, keďže majú viac času?

Nie je vhodné preťažovať deti chodom domácnosti príliš. Opäť by som tu vytiahla pravidlo veku dieťaťa a rôznosti záujmov. Sú deti, ktoré pomáhajú s domácimi prácami veľmi rady a sú také, ktoré to berú ako nutné zlo. V tomto zrejme každý rodič pozná svoje dieťa najlepšie. Povedala by som, že nie je vhodné dávať dieťaťu na starosti chod domácnosti na úkor jeho produktívneho voľného času. Tu chcem poukázať na to, že to, či je dieťa produktívne, rodič nie vždy zhodnotí správne. Produktívnym správaním dieťaťa je hlavne hrový a tvorivý prejav alebo interakcia s inými deťmi či dospelými.

 

Psychologička Lenka Kurťáková rodičom: Neignorujte predstavu svojho dieťaťa o prázdninách

 

ZMENA PROSTREDIA NAPOMÁHA ROZVOJU A REGENERÁCII DETÍ

Nakoľko je pre deti dôležitá zmena prostredia?

Zmena prostredia je dôležitá pre deti v každom veku, napríklad už len z hľadiska rozvoja slovnej zásoby, skúsenosti, ale aj rozvoja mozgu. Dieťa sa dostáva k novým nevšedným výzvam zvládnutia neznámeho prostredia, čo posilňuje jeho schopnosť rozhodovania, učenia a pozornosti, takže môže z toho veľa vyťažiť aj pre regeneráciu do budúceho školského roka. Vystavovanie sa novým podnetom v okolí je výborný spôsob, ako sa celkom prirodzene a bezbolestne učiť novým veciam, takže pokiaľ majú rodičia priestor niečo také s deťmi riešiť, tak určite odporúčam. Nehovorím iba o nejakých časovo a finančne náročných výletoch, dieťa sa dokáže veľa naučiť aj vo svojom okolí. Dôležité je skôr to, že je to preň niečo nové mimo jeho bežný denný stereotyp.

 

Je pre ne prínosom aj cestovanie a spoznávanie nových miest, krajín?

Tu by som vychádzala z toho, ako boli deti nastavené tráviť prázdninový čas s rodičmi v predošlých rokoch. Tým, že rodičia s deťmi trávia čas pri nejakej aktivite, napríklad cestovaním a spoznávaním nových miest a krajín, budujú u nich vzťah k tejto aktivite, z ktorého môžu potom vychádzať v dospelosti.

 

Je vhodné a potrebné, aby si rodičia s deťmi (najmä menšími) počas prázdnin opakovali učivo (písmenká, čítanie, písanie, počítanie), prípadne s deťmi nadbiehali učivo nastávajúceho ročníka?

Predpokladám, že žiadne dieťa by si takéto prázdniny veľmi neužívalo. S týmto postojom sa stretávam najmä u rodičov slabších detí, ktorí sa snažia dobehnúť to, čo dieťa za ten rok nestihlo. Ja osobne to neodporúčam. Jedným z dôvodov je, že dieťa potrebuje mať čas na regeneráciu síl po celom školskom roku. Druhý dôvod je pestovanie odporu ku školským povinnostiam. Skôr odporúčam udržiavať dieťa „v zábehu“ inými aktivitami, čo nesúvisia priamo so školským učivom, napr. čítať si s ním rozprávky, ktoré má rado, hrať sa na školu, písať si s ním písmenká na chodník kriedou alebo poveriť ho napríklad odpočítaním desiatich rožkov v obchode. Skrátka, udržiavať tieto schopnosti prirodzenou hravou formou.

V nadbiehaní učiva nastávajúceho ročníka nevidím žiadny zmysel. Deti, ktorým to nepôjde, budú z toho frustrované a demotivované, a tie, ktorým to pôjde, sa budú počas roka nudiť a tým pádom môžu viac vyrušovať spolužiakov počas preberania učiva, keďže ho už budú mať zvládnuté. Na preberanie učiva je vytvorený čas počas školského roka, nie cez prázdniny. Má to svoj zmysel a tak by som to aj ponechala.

 

INTERAKCIA S ROVESNÍKMI JE HOTOVOU ŠKOLOU ŽIVOTA

Ako by ste odporúčali vyriešiť situáciu, keď rodičia musia počas prázdnin chodiť do práce? Čo je pre deti najlepšie?

Toto je hlavne otázka možností, aké rodičia majú. Veľmi málo rodičov si môže dovoliť ostať s deťmi doma počas celých prázdnin. Vhodnou možnosťou sú detské tábory alebo prázdniny u príbuzných, poprípade si dohodnúť dohľad niekoho dospelého.

 

Detské tábory, prázdniny u starých rodičov či iných príbuzných. V čom sú tieto možnosti prínosné pre deti?

Prínosom pre dieťa je najmä už vyššie spomenutá zmena prostredia a pri táboroch taktiež intenzívna interakcia s rovesníkmi, čo je hotová škola života. Trávenie času s rovesníkmi má pre dieťa veľký sociálny význam práve v rovine prispôsobovania sa pravidlám a rešpektu ostatných detí. Nehovoriac o rozvoji stratégie riešenia konfliktov medzi rovesníkmi a celkového zapájania sa do medziľudskej komunikácie, ktorá bude mať dopad na napĺňanie potrieb dieťaťa počas celého jeho života.

 

Ako správne vybrať tábor pre svoje dieťa?

Vhodný letný tábor pre dieťa je ten, ktorý čo najviac zohľadňuje jeho záujmy. Napríklad deti, ktoré majú radi prírodu, si zrejme užijú skôr typ tábora, ktorý je situovaný viac v prírode a jeho program je cielený týmto smerom. Všeobecne je však v dnešnej dobe program pre deti v táboroch veľmi univerzálny, so snahou zastúpiť zážitkovú časť, vzdelávaciu aj voľnočasovú. Pokiaľ majú rodičia už z minulosti overený nejaký tábor a dostali aj dobré ohlasy od svojho dieťaťa, môže byť vhodná voľba práve toto. Taktiež by som využila referencie z okolia, ak má niekto z rodiny alebo známych dobrú skúsenosť s nejakým táborom, niet nad osobné odporúčanie. Poprípade je možné prečítať si spätné väzby od rodičov na internete.

 

A čo staršie deti a stredoškoláci, aké prázdniny im najviac prospejú?

Prázdniny vhodné pre staršie deti by mali byť vyvážené. Tým myslím, že obsahujú z každého rožku trošku a majú niečo z povinností, času stráveného s kamarátmi, s rodinou, čas pre seba a čas venovať sa vlastným záľubám a sebarozvoju.

 

A brigády? Od akého veku sú vhodné?

Mnoho stredoškolákov premýšľa práve smerom využitia letných prázdnin na brigádu. U nich je program letných prázdnin v mnohom už o vlastnej voľbe. Všeobecne sú brigády vhodné vtedy, keď má dieťa občiansky preukaz, alebo približne v tomto veku, v závislosti od náročnosti brigády.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00