Psychologička z Poradne Alexis: Ženám veľmi pomáha, keď počujú skúsenosti iných žien, ktoré si prešli podobnou situáciou

Ak žena na tehotenskom teste objaví vytúžené dve čiarky, jej radosť je neskutočná. Zvlášť, ak sa na bábätko veľmi tešila alebo ide o dlho očakávané dieťatko.

Nie každé tehotenstvo sa však končí šťastne. Mnohé ženy prídu o svoje bábätko ešte počas tehotenstva. Niektoré to zvládnu sami, niektoré potrebujú odbornú pomoc. Sú to témy, o ktorých sa nehovorí ľahko. Mnohokrát ani ľudia naokolo nevedia, že sa niečo stalo. Avšak bolesť ženy pretrváva.

Poradňa Alexis, n.o. , ktorá poskytuje ženám aj pomoc po prekonanom spontánnom alebo umelom potrate, prichádza ako prvá na Slovensku s podpornými skupinami žien po potrate. Koronavírus však stretnutia dočasne pozastavil, prvé ohlasy však boli vysoko pozitívne.

Prečo vlastne vznikli tieto podporné skupiny? Čo je ich cieľom? Prezradila nám priamo psychologička z terénu, Mgr. Zuzana Straková.

 

Ako ste prišli k nápadu, založiť, resp. skúsiť stretnutia podporných skupín žien po spontánnom potrate?

Podporná skupina  je jednou z foriem pomoci pri niektorých životných situáciách a problémoch. Existujú podporné skupiny pre rodiny alkoholikov, pre ľudí s poruchami príjmu potravy, pre rodičov zomrelých detí, atď. Takže samotná myšlienka podporných skupín je vo svete známa. Založiť skupiny pre ženy po potrate v Bratislave vyšiel priamo od nás, keďže sme jedinou poradňou svojho druhu na Slovensku, ktorá sa venuje primárne neplánovane tehotným ženám a ženám po potrate.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00