Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa skončilo

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa skončilo
Po takmer troch mesiacoch putovania po Slovenskej a Českej republike sa relikviár so srdcom a kosťou sv. Vincenta de Paul vracia do Ríma. So sv. Vincentom sme sa rozlúčili slávnostnou svätou omšou 15. decembra 2019 o 17:00 v bratislavskej farnosti Ružinov-Prievoz, ktorú slávil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita.

Nitra 16. decembra 2019

Svätej omše sa zúčastnili stovky ľudí, medzi nimi desiatky kňazov a seminaristov, rehoľných sestier a množstvo laikov, a s nemalým dojatím počúvali nielen kázeň otca arcibiskupa, ale aj príhovor otca provinciála, Jaroslava Jašša, CM na záver celého putovania. Už v úvode svätej omše otec arcibiskup povedal: „aké je to dobré, že v týchto krajoch máme už celé stáročia, už od čias svätého Vincenta tradíciu vincentínskej duchovnosti až do dnešného dňa a veríme, že táto spiritualita bude prítomná aj skrze príhovor svätého Vincenta i naďalej.“ Uznal, že aj vďaka putovaniu relikvií mohli ľudia väčšmi spoznať a priblížiť sa duchu tohto otca chudobných.

 

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa skončilo

 

Počas kázne sa metropolita dotkol evanjelia tretej adventnej nedele a prepojil ho so životom sv. Vincenta de Paul. Povzbudil nás vzorom tohto svätca, ktorý sa snažil vteliť Kristov život do svojej každodennosti a tak ako on dávať zrak slepým, očisťovať malomocných a kriesiť mŕtvych v ich duchovnej i materiálnej biede a ohlasovať radostnú zvesť chudobným po akejkoľvek stránke. „Vincent sa stal kanálom, cez ktorý prechádzalo Božie pôsobenie, Božia láska. Preto je jeho príklad fascinujúci do dnešnej doby, pretože potrebujeme, aby Ježiš vstúpil do nášho života. Aj my sme istým spôsobom nevidiaci, nepočujúci, duchovne mŕtvi, chudobní a potrebujeme pomoc.“ Pripomenul nám tiež, že si nemáme vytvárať vlastnú predstavu o Bohu a dotvárať si ho podľa toho, ako nám to vyhovuje, ale skôr (tak ako Vincent a všetci svätí) v pokore hľadať, aký Boh naozaj je a dovoliť mu vstúpiť do našich životov. Máme si tiež uznať naše slabosti a prosiť Pána, aby nám pomohol, uzdravil nás, pretvoril na svoj dokonalejší obraz.

 

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa skončilo

 

V záverečnom príhovore provinciál Misijnej spoločnosti, otec Jaroslav, zhrnul celé putovanie. Nakoľko navštívil (podľa vlastných slov) viac ako sedemdesiat percent všetkých miest, kam prišiel Vincent, mohol svedčiť skutočne osobnými skúsenosťami. „Mnohí prichádzali, aby sa modlili pred relikviárom, písali prosby, zotrvávali v modlitbách. Prakticky na všetkých miestach, kde som bol, sa ľudia spovedali – a boli to veľmi hlboké a dojímavé sväté spovede. Za toto nech je Pán zvelebený!“ K tomu pridal aj jedno osobitnejšie svedectvo, keď spomínal na miesto, kde vyhlásili celodennú spoveď a prosili ho, aby navštívil aj jedného zomierajúceho. „Všetci vedeli, kým tento človek bol, že nemal blízko k Cirkvi. No vďaka veľkej Božej milosti sa tento muž naozaj úprimne vyspovedal… Keď som prišiel do kostola, celý deň zástupy ľudí prichádzali a robili si generálne spovede – biznismeni, chudobní, starí, mladí – všetky skupiny ľudí sa spovedali… Potom večer skoro tisíc ľudí prišlo. Povedal som si, ďakuj Pánu Bohu, že si vincentín, že si katolícky kňaz!“ Teda ovocie tejto výnimočnej udalosti pre naše krajiny je už teraz hmatateľné. Na záver svojho príhovoru poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhali k zdarnému priebehu celého putovania – laikom i zasväteným osobám.

 

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa skončilo

 

„Za necelé tri mesiace Vincent navštívil vyše sto rôznych farností, domov a komunít na Slovensku i v Českej republike. Všade ho vítali s radosťou, srdečne a v nemalom počte. Na každom mieste prichystali skvelý sprievodný program, pripravovali sa novénami, pozerali životopisné filmy o sv. Vincentovi, hrali divadlá… Vďaka tomu všetkému sa toľkí dozvedeli o tomto gigantovi svätosti a milosrdnej lásky! Dúfame, že aj skrze jeho orodovanie sa v mnohých srdciach Slovenskej a Českej republiky rozpáli oheň lásky ku Kristovi v chudobných,“ povedal Juraj Švec, člen organizačného tímu putovania relikvií. A dodal: „Ďakujem, že som mohol byť súčasťou toho všetkého. Želám nám všetkým, aby sme kráčali ďalej k svätosti“. Počas celého putovania ľudia posielali svedectvá o milostiach prijatých skrze orodovanie sv. Vincenta.

 

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul sa skončilo

 

Ďalšia členka organizačného tímu, Silvia Lehutová, ktorá mala na starosti najmä logistiku, povedala: „Počas času, ktorý strávil svätý Vincent na jednotlivých miestach, si ho prišlo uctiť podľa nášho odhadu okolo stotisíc ľudí. Je to samozrejme iba hrubý odhad, pretože ľudia stále prichádzali. Ale v konečnom dôsledku nie je až taký dôležitý exaktný počet ľudí, ale to, akú stopu v nich stretnutie so svätým Vincentom zanechalo“.

Po slávnostnej svätej omši odniesli relikviár so sv. Vincentom, ktorý sa v najbližších dňoch vráti do Ríma, kde zrejme určia ďalšie krajiny putovania. „Sme radi, že sme mohli byť prví v poradí. Je to pre nás veľká milosť,“ podotkol Juraj Švec.

Foto: Andrej Mjartan

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00