Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovensku a Česku

Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovensku a Česku
Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripravuje putovanie relikvií (telesných pozostatkov) svätého Vincenta de Paul po území Slovenskej a Českej republiky.

Nitra, 26. júna 2019

Organizačný tím putovania relikvií svätého Vincenta de Paul informuje všetkých ľudí dobrej vôle, že v čase od 26. septembra do 15. decembra 2019 bude po rôznych miestach Slovenskej a Českej republiky putovať relikviár životnej veľkosti (80 x 60 x 200 cm) s pozostatkami svätého Vincenta de Paul.

 

Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovensku a Česku

 

Cieľom tohto putovania bude oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca 17. storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí o ne prosia. Zúčastnení si budú môcť na rôznych miestach uctiť pozostatky svätého Vincenta, dozvedieť sa viac o živote svätých inšpirovaných jeho charizmou a vzorom, ako aj o dielach, ktoré boli založené v duchu vincentskej charizmy.

Svätý Vincent navštívi okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy – ohlasovať radostnú zvesť evanjelia ľuďom na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru.

Na mnohých miestach príchod relikvií doplní aj sprievodný program v podobe svätej omše, nočnej vigílie, prezentácie o živote Janka Havlíka (slovenského seminaristu Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorého proces blahorečenia bol na diecéznej úrovni ukončený 24. februára 2018 a bol postúpený do Ríma) i jednotlivých vetiev vincentskej rodiny.

 

Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovensku a Česku

 

Bližšie informácie o miestach a dátumoch príchodu relikvií, ako aj o sprievodnom programe budeme poskytovať postupne s blížiacim sa dátumom začiatku putovania.

Súčasťou prípravného programu bude zoznámenie verejnosti so svätým Vincentom a jeho charizmou prostredníctvom rôznych médií. Pripravené sú rozhovory s predstavenými a členmi jednotlivých vetiev vincentskej rodiny o Vincentovi, vincentských svätých, ako aj o samotných vetvách, dokumenty o charizme, ktorá je taká aktuálna a potrebná pre dnešný svet, takisto aj zamyslenia v duchu tejto charizmy do každodenného života.

K dispozícii bude stránka na Facebookuna Instagrame, kde sa budú môcť všetci zoznámiť so svätým Vincentom a dozvedieť sa viac o putovaní relikvií.

Viac informácií na webe.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00