Radíme si: Môjmu synovi sa páčia muži (Mgr. Vitalij Luck)

Radíme si: Môjmu synovi sa páčia muži (Mgr. Vitalij Luck)

Môj dospievajúci syn sa mi zdôveril, že sa mu nepáčia dievčatá a ani o ne nemá záujem. Má už za sebou jeden vzťah s dievčaťom, ktorý však netrval dlho. Hovorí, že aj vďaka nemu si uvedomil, že je inak orientovaný a páčia samu chlapci. Sme veriaca rodina a vôbec neviem, aký postoj mám voči tomu zaujať. Čo by ste robili vy na mojom mieste?

Miroslava zo Žiliny

Mgr. Vitalij Luck, teológ, spoluzakladateľ Linky Valentín, ktorá sa venuje službe duchovného sprevádzania kresťanov s homosexuálnymi sklonmi a ľuďom zraneným v oblasti sexuality:

V prvom rade by ste mali zachovať pokoj a snažiť sa nepanikáriť, ale svojho syna vypočuť. Po druhé, prijať ho a objať. Pomôcť mu tým, že sa môže o svoje prežívanie s vami podeliť kedykoľvek, keď mu je ťažko. Pre človeka, ktorý je takto zranený, je veľmi ťažké to, že to nemôže nikomu povedať, lebo má zlé skúsenosti. Nezriedka sa to končí tým, že homosexuálne cítiace osoby si nájdu skupinu, ktorá to toleruje. V žiadnom prípade ho netreba podporovať v nadviazaní takéhoto vzťahu s chlapcom, no ani svojho syna neodsudzujte. Prijať človeka ešte neznamená súhlasiť s jeho správaním, názorom. To sú dve rozdielne veci. Neostávajte v tom sami –vy ako rodič ani váš syn ako dieťa. Nájdite si niekoho, kto týmto veciam rozumie, môžete sa obrátiť aj na nás.

To, čo uvádzate, ešte nemusí znamenať, že váš syn má homosexuálne sklony. Vplyvom nejakej stresujúcej udalosti mohol zažiť aj určitú bariéru vo svojej prirodzenej sexualite a tým aj vzbudiť záujem o vlastné telo a ľudí rovnakého pohlavia. V každom prípade by tu bol potrebný hlbší pohľad do vnútra vášho syna. Za homosexuálnymi sklonmi sa neraz skrýva hlboké zranenie vo vnútri ľudskej osoby a týka sa jej identity. Keď hovoríme o zranení, tak hovoríme o zranení v oblasti emócií a toto zranenie je nielen možné, ale aj potrebné riešiť a uzdraviť. Taktiež potrebujete aj spoznať problém, ktorý sa týka vášho syna, porozumieť správne tomu, čo prežíva a čo s tým, a čosi si o tom aj prečítať (dobrú a kvalitnú literatúru si môžete zakúpiť aj u nás) a zaujať správny postoj.

Vložte svoju vieru úplne v Boha a dôverujte mu. Tomu, ktorý je silnejší, súcitnejší, odpúšťajúcejší, prijímajúcejší a milujúcejší, než sme my sami. Odovzdajte Bohu túto svoju starosť a vedzte, že Boh miluje vášho syna a praje si jeho spásu viac ako vy. A pamätajte na to, že Boh má pre každého človeka cestu, a teda aj pre vás, aj pre vášho syna. Podstatné je, aby ste mali osobný vzťah s Bohom.

Snímky: pexels.com

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00