Radšej odložiť termín sobáša, ako sa o tri roky u nás hlásiť s nulitou

Radšej odložiť termín sobáša, ako sa o tri roky u nás hlásiť s nulitou
Na cirkevnom súde vystupuje v pozícii obhajcu zväzku, teda je protistranou manželom, ktorí žalujú svoje manželstvo z toho, že nevzniklo. Hovorí, že cieľom cirkevného súdu nie je robiť ľudí šťastnými, inak by všetky rozsudky boli v prospech nulity. Podľa neho vstupujú dnes mnohí do manželstva príliš rýchlo, bez dostatočného sebapoznania. Vysvetľuje tiež proces na cirkevnom súde, dôvody na nulitu aj to, prečo na šťastné manželstvo nestačí jeden novomanželský bozk. Cirkevný právnik a dómsky kaplán Radoslav Šaškovič.

Sleduje cirkevný právnik súdny proces s obžalovanými v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?

Tak ako každý človek, v rámci svojho voľného času. Sledujem procesnú stránku tejto kauzy, akým spôsobom sa vykonávajú jednotlivé dôkazy.

 

Môžete to zužitkovať pri vašej práci alebo ide skôr o záľubu?

Aj cirkevný právnik potrebuje vylepšovať svoju prácu po formálnej stránke. Všimol som si, že sa práve predkladal dôkaz vo forme znaleckého posudku na obžalovanú, na cirkevnom súde tiež pracujeme so znaleckými posudkami.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00