recenzia: D. Kraljik: Nevšedná múdrosť pre všedný deň

recenzia: D. Kraljik: Nevšedná múdrosť pre všedný deň
Neviem, či patríte medzi ľudí, ktorí čítajú Sväté písmo alebo nie. A možno ste ho už niekedy prečítali, no skonštatovali ste, že je to pekná náboženská kniha, ale pre dnešnú dobu sa nehodí. Naozaj?

Na prvý pohľad to môže vyznieť ako pravda. Biblické príbehy, aspoň pre nás kresťanov, ktorí sme ešte v škole chodili na náboženstvo, poznáme spamäti. Okrem toho ich počúvame na bohoslužbách a z času na čas nejaké tie citáty objavíme aj v knihách. Nie sú pre nás ničím novým.

Toto však platí len pre kresťanov, ktorí uverili v akýsi obraz Boha, o ktorom sa presvedčili, že ho poznajú a viac sa o ňom nemusia dozvedieť.

No Boh nie je akýmsi ľudsky vytvoreným „obrazom“. Je živý, zasahujúci do našich životov, neustále nás niečo učiaci. Je to ten, ktorý nás priťahuje a ktorý nám dáva čoraz viac poznať svoje vnútro.

A práve toto je posolstvo knihy s názvom Nevšedná múdrosť pre všedný deň. Jej autor ponúka 42 meditácií nad biblickou knihou Kazateľ. Poukazuje na múdrosť kráľa Šalamúna, ktorý hľadal svoje šťastie vo veciach tohto sveta, v kráse a v umení, v ľuďoch, no ako sám hovorí, našiel ho niekde inde.

Autor Darko Kraljik akoby nadčasovo poukazuje na konkrétne hodnoty, ktoré majú byť viditeľné v našich životoch. Nejde však, ako sa hovorí, „s bubnom na zajace“. Adekvátnym jazykom prekladá do súčasnej reči slová z biblickej knihy Kazateľ.

Povzbudzuje nás, aby sme spoznávali Boží čas navštívenia, teda čas, keď sa prihovára k nám Boh. Aby sme nepremeškali dar múdrosti, ktorý túži darovať každému z nás. Pozýva nás k meditácii, k rozjímaniu nad svojím Slovom, ktoré sa vďaka našej otvorenosti môže stať pre nás znova živé. Ponúka nám prameň radosti a istoty aj v tomto zmätenom svete.

Ak ste unavení, vezmite knihu a pomaly ju čítajte. Premýšľajte nad konkrétnymi vetami. Podčiarkujte slová, ktoré sa dotkli vášho vnútra.

Ak túžite po tom, aby ste si v srdci usporiadali hodnoty a žili podľa Božej vôle, spokojne ju otvorte. Duch Svätý vám iste pošepne, čo môžete zmeniť, čo je dobré.

Ak chcete viac spoznať život Šalamúna a porozumieť tomu, čo napísal, tak autor Darko Kraljik vám v tom iste pomôže.

 

A za mňa? Určite sa k tejto knihe vrátim. Veď „nevšedná múdrosť pre všedný deň“ je darom, ktorý môže zmeniť môj život.

 

recenzia: D. Kraljik: Nevšedná múdrosť pre všedný deňUkážka

Skúsil nájsť zmysel života vo vzdelaní, v honbe za poznaním a múdrosťou tohto sveta (porov. 2, 12 – 14)

Z Božieho slova vieme, že Boh ho (Šalamúna) obdaril veľkou múdrosťou (1 Kráľ 3, 12). Ale neskôr chcel Šalamún získať viac múdrosti, chcel poznať viac vecí, odhaliť viac tajomstiev vedy… Povedal si, že skúsi, či poznanie, vedomosti, vzdelanie nie je skutočným zmyslom života. A tak sa naháňal za poznávaním, vzdelaním, za titulmi… Samé o sebe v tom nie je nič zlé. Veď Boh nám dal schopnosť poznávať, objavovať, kriticky myslieť… Lenže Šalamún rýchlo zistil, že sa znova prepočítal, že rebrík života opieral o falošnú stenu, na vrchole ktorej nenašiel to, čo hľadal. Nakoniec zistil, že naháňanie sa za poznaním, múdrosťou, vzdelaním, za titulmi je na konci života ako veľká bublina, ktorá sa rozplynie. Poznanie a vzdelanie nemôže dať zmysel nášmu životu. Na konci nášho života všetko naše poznanie zostane tu; akademické tituly zostanú napísané na obale knihy, ktorú sme napísali, alebo budú vytesané na náhrobnom kameni. Vzdelanie je dobré a sme vďační za možnosť vzdelania, ktorú máme; vzdelanie a poznávanie môže zlepšiť kvalitu našej existencie – ale nemôže byť zmyslom nášho života. Po čase všetko odíde do zabudnutia (porov. Kaz 2, 16). Zistil, že toto nenaplnilo jeho život. Zostal prázdny. Paradoxne to, o čom si myslel, že prinesie naplnenie jeho života, prinieslo nenávisť k životu (porov. Kaz 2, 17a). Hovorí: nenávidel som život. Drahí poslucháči, možno ste mnohí z vás v podobnej situácii ako tento človek. Možno mnohí z vás hľadáte zmysel života v múdrosti tohto sveta, v poznaní, vo vede, v naháňaní sa za akademickými titulmi… Nech sú akokoľvek dobré a prínosné pre tento život, Božie slovo jasne hovorí, že v konečnom dôsledku nemôžu byť zmyslom vášho života; samé o sebe neprinesú skutočné uspokojenie vašej duši a nedajú pokoj vášmu srdcu. (Kraljik, D.: s. 11 – 12)

 

O AUTOROVI

ThDr. Darko Kraljik je kazateľ Bratskej jednoty baptistov v SR. Teologické vzdelanie (Mgr. v roku 1999; ThDr. v roku 2007) získal na Katedre evanjelikálnej teológie PF UMB v Banskej Bystrici. Okrem toho absolvoval štúdium na Biblickom inštitúte Precept Ministries International a je národným koordinátorom služby induktívneho štúdia Biblie na Slovensku. Ako učiteľ Biblie vyučuje biblické kurzy na niektorých biblických seminároch na Slovensku i v zahraničí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00