recenzia: Jeremy Riddle: Reset

recenzia: Jeremy Riddle: Reset
Keď zresetujeme počítač, všetko sa vypne a potom sa znovu spustí. Čo sa stane, keď zresetujeme svoj duchovný život? Potrebuje to urobiť každý alebo iba ten, kto slúži v chválovom spoločenstve?

Jeremy je skúsený chválový líder. V knihe opisuje, ako začínal svoj život s chválou, akými poznaniami a zmenami si prešiel a ako veľmi túži po tom, aby sa celosvetovo udialo niečo, čo obnoví službu chvál. Vidí v nej veľa nedostatkov, odklonov od toho, čo by malo byť jej podstatou. Obáva sa, že sa stáva akousi atrakciou či biznisom a v jej centre už nie je predovšetkým Boh.

Nevyjadruje sa však iba ako nejaký kritik, ktorý vidí slabosti a ťažkosti v hudobnej chvále, ale pripomína to, ako sa dostať naspäť na správnu cestu. Jeremy vie, že naozajstná chvála bude mocná len vtedy, keď majú ľudia ozajstný život s Bohom. Poznávajú ho v modlitbe, v Božom slove, hľadajú Božiu vôľu a nie svoju, túžia po Duchu Svätom a po živote v pravde.

Pri čítaní knihy sa môže zdať, že téma sa dotýka len užšieho okruhu kresťanov. Dokonca si niekto môže klásť otázku, či sú naše chvály ozaj v takom zlom stave, aby sme ich museli „zresetovať“. Nuž, neviem, nakoľko Jeremy vychádza zo svojich skúseností a koľko mu bolo možno aj prorocky zjavené, ale je isté, že v niektorých kapitolách sa obsah dotýka asi všetkých čitateľov. Nemusíme byť lídrami chvál, aby sme sa pozreli na svoj duchovný život, či vieme snívať s Bohom, či mu odovzdávame svoj život naplno alebo uhýbame a robíme veci polovičato, nie celým srdcom.

Kniha pomáha zorientovať sa v sebe samom. Jeremy píše veci priamo, nechodí okolo horúcej kaše a pre niekoho sa jeho štýl vyjadrovania môže zdať aj príliš tvrdý či horlivý. Zrejme v tom bol jeho zámer. Vidno, že mu na zmene dosť záleží a chcel to takto vykričať do sveta. Robí to však s láskou. Ak by to robil ako prísny rodič, ktorý karhá svoje deti, asi by veľa nedosiahol. Takto je kniha dosť presvedčivá a stojí za to si jeho slová poriadne zobrať k srdcu.

recenzia: Jeremy Riddle: ResetUKÁŽKA

Začal som si všímať, že niektorí ľudia majú čosi, čo mne chýba – skutočnú vnímavosť na Ducha Svätého. Dokázali rozlíšiť, kedy Boh chce na nejakom stretnutí niečo urobiť, a keď podľa toho konali, všetko sa zmenilo. Naše dovtedy milé a normálne cirkevné spoločenstvo sa odrazu dostalo k tomu, že doprostred miestnosti ako bomba dopadala váha Božej prítomnosti a Boh sa radikálne dotýkal ľudí a oslobodzoval ich. Keď som sledoval, ako sa otváralo nebo len preto, že niekto je vnímavý na Ducha Svätého a na to, čo žiada, v mojom vnútri sa rozhorel oheň. Nesmierne som začal prahnúť po tom, aby som takýmto spôsobom poznal Ducha Svätého aj ja. Vedel som, že si už viac nemôžem dovoliť viesť život, v ktorom by som ignoroval jeho hlas a vedenie. A tak som začal volať na Boha, aby sa mi zjavil.

A on na túto modlitbu verne odpovedá dodnes.

(Ridlle, 2021, s. 88)

JEREMY RIDDLE

Je pastor, chválový vedúci a autor viacerých piesní. Má v sebe veľký zápal pre Božiu slávu a Božiu cirkev. S manželkou Katie slúži ako pastor pre chvály, modlitbu a tvorivosť. Majú päť detí, ktoré považujú za svoje najväčšie služobné poslanie.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00