recenzia: Paweł Drobot CSsR: Ako pestovať… vieru

recenzia: Paweł Drobot CSsR: Ako pestovať… vieru
Neviem, či poznám človeka, ktorý je naozaj – tak od kosti – neveriaci. Skôr poznám tých, ktorí, aj keď to o sebe nevedia, neustále vo svojom živote niečo hľadajú.

A práve pre nich je určená knižka od redemptoristu Pawla Drobotu, žijúceho v Poľsku.

Ako sám vraví, prvá kapitola z jeho publikácie je určená pre všetkých – aj pre tých, čo sú sami o sebe presvedčení, že sú neveriaci. Práve ona má za úlohu čitateľa navnadiť, aby zatúžil poznať Toho, ktorého ľudstvo už od začiatku volá Boh.

Ostatné kapitoly ponúkajú akési schody či návod, ako sa zdokonaliť vo viere. Ozrejmujú, čím si treba prejsť. Jasne pomenúvajú prekážky a zároveň sú doplnené o svedectvo človeka, ktorý ich už prekonal.

Kniha je akýsi manuál, ktorý má čitateľovi pomôcť uvedomiť si, aká jej jeho viera – či neviera. Ponúka spôsoby, ako možno uveriť hlbšie a prijať Krista s jeho radostnou zvesťou. Dáva odpoveď na otázky ohľadom sviatostí, vnútorného uzdravenia duše, ale i modlitby a potreby spoločenstva.

V druhej časti čitateľ nájde meditácie, ktoré mu pomôžu načítanú „teóriu“ pretaviť do svojho vlastného príbehu spásy. Je tu napríklad pozvanie na stretnutie sa so Samaritánkou, s Emauzskými učeníkmi, či s chorým, ktorého Ježiš uzdravil pri rybníku Betsata.

Tretia časť, ako vyvrcholenie, v sebe skrýva konkrétne modlitby; teda možnosť, ako sa rozprávať s Bohom, v ktorého veríme.

Je to už raz tak. Na ceste viery sme neustále povolaní k rastu. Ak chceme, aby sa náš vzťah s Bohom prehlboval, musíme oň neustále bojovať. Ako na to?

V knihe s názvom Ako pestovať… vieru návod určite nájdeme.

 

recenzia: Paweł Drobot CSsR: Ako pestovať… vieruUkážka

Svedectvo:

Dar nového života

Táto udalosť sa stala v roku 1993, počas jedného z modlitbových stretnutí na evanjelizačných duchovných cvičeniach. Brat, ktorý stál vedľa mňa, položil na moje plece ruku a modlil sa za mňa. Začala som pritom pociťovať nádherné teplo, ktoré ma celú napĺňalo. Veľmi ma to prekvapilo, pretože som nečakala, že by sa mi mohlo stať niečo také. Svätý Duch spôsobil, že som sa cítila šťastná a milovaná Bohom Otcom. Vedela som, že je to jeho konanie vo mne. Bolo to také silné a prevyšujúce moje predstavy, že som nemala silu stáť na vlastných nohách. Sadla som si na podlahu, dovoľujúc pritom, aby ma zaplavovala táto skúsenosť Božej lásky. Túžila som, aby táto chvíľa trvala večne. Od tohto momentu mám istotu, že Boh je a že je všetko objímajúcou Láskou. To Svätý Duch spôsobil, že som zatúžila po modlitbe, zatúžila som po Bohu, ktorý uzdravuje, dáva pokoj a šťastie. Neraz som to zažívala v rôznych okolnostiach svojho života.

 

Svedectvo tejto ženy ukazuje, že prijatie Svätého Ducha do nášho života je čímsi reálnym, niečím, čo je možné postrehnúť. Zároveň je táto skúsenosť taká osobná, že môže byť ťažké opísať ju a zdieľať to s inými.

(Drobot, P.: s.107 – 108)

 

O AUTOROVI

Paweł Drobot CSsR, misionár milosrdenstva, je členom komunity redemptoristov vo Varšave, kde je zodpovedný za univerzitnú pastoráciu. V rámci rehole má celosvetovo na starosti pastoráciu mládeže, v Poľsku Školu novej evanjelizácie Sursum Corda. Do slovenčiny bola preložená aj jeho kniha Voľba a rozlišovanie Božej vôle.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00