recenzia: Po cestách mystikov k Božej láske

recenzia: Po cestách mystikov k Božej láske
Chceli by ste podrásť v láske? Máme pre vás tip na knihu, ktorá ponúka hlboké rozjímania od piatich mystikov. Vyznania týchto mužov sú pozvaním na cestu k Božej láske. Neváhajte vykročiť, čakajú na vás krásne, premodlené úvahy, ktoré vám predstavia nekonečnú a vrúcnu lásku Boha k človeku.

Máte radi diela svätého Augustína či Tomáša Kempenského? Ak áno, určite vás poteší aj kniha Po cestách mystikov k Božej láske. Ide o zbierku diel piatich duchovných majstrov stredoveku. Svätý Bernard z Clairvaux, blahoslavený Ján Ruysbroeck, blahoslavený Henrich Suso, Girolamo Savonarola a jeden neznámy mystik – týchto päť Božích mužov vás prevedie po ceste k Božej láske. Ich vyznania nie sú iba filozofickým uvažovaním, je v nich cítiť i svetlo Ducha Svätého – a tento úžasný prienik ľudského premýšľania a Božieho Ducha dáva čitateľom skutočne výnimočný zážitok z čítania mystických diel.

Ak by sa vám Rozprava o láske k Bohu od svätého Bernarda, ktorou sa kniha začína, zdala príliš zložitá a jej jazyk náročný na pochopenie, odporúčam, aby ste sa nenechali odradiť a knihu neodkladali. Ďalšie diela sú zrozumiteľnejšie, na pochopenie menej náročné a čitateľom ponúkajú nádherné myšlienky o Božej láske. Mňa osobne najviac oslovila Rozprava o mystickom viniči a umučení Pána od neznámeho mystika, ktorý veľmi detailne opisuje podobnosť Ježiša a jeho lásky s vlastnosťami viniča. O slovách, ktoré Ježiš vyriekol na kríži, hovorí ako o listoch viniča, o jeho preliatej krvi hovorí ako o kvetoch viniča…

Sú knihy, ktoré pobavia, také, pri ktorých si oddýchneme, pri ktorých nemusíme veľmi premýšľať, iba čítame stranu za stranou… no sú aj knihy, ktoré naše mozgové závity aspoň trošku potrápia, také, ktoré sa nedajú čítať na jeden hlt, knihy, ktoré nás – či chceme, či nie – ovplyvnia a posunú aspoň o krok vpred. Kniha Po cestách mystikov k Božej láske patrí určite do tej druhej kategórie.

 

recenzia: Po cestách mystikov k Božej láskeUKÁŽKA

„Ja som pravý vinič.“ Spolu s Pánom Ježišom Kristom hľaďme na niektoré vlastnosti pozemského viniča, vďaka ktorým spoznáme vlastnosti nebeského viniča. Nevšímajme si však iba tie, ktoré prirodzene má vinič, ale i tie, ktoré nadobúda vonkajším pestovaním.

Najskôr treba uvážiť, že vinič sa neseje, ale štepí – odníme sa od svojho kmeňa a naštepí sa, čo myslím poukazuje na Ježišovo vtelenie. Vinič zrodený na začiatku z vínneho kmeňa je Boh zrodený z Boha a Syn z Otca, večný a jednej podstaty s ním. Ale aby priniesol ešte viac ovocia, je naštepený na zemi – počatý z Panny Márie, učinený, čím nebol, zostávajúc, čím bol. Požehnaná zem, ktorá prináša požehnanie všetkým národom! Vskutku požehnaná, ktorá z Božej dobroty priniesla taký požehnaný plod. To je tá zem, o ktorej sa píše: Nikto ju nezušľachťoval, ale zvlažoval ju prameň vytekajúci z raja. Táto zem totiž neprijala ľudské spolupôsobenie, aby sa v nej počal Boží Syn, ale bola zvlažená vodou Ducha Svätého. Čítaš predsa: Duch Svätý zostúpil na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A tiež: Otvor sa zem a vydaj Spasiteľa.

Táto zem – blahoslavená Panna Mária – sa otvorila vierou, tým, že uverila anjelovým slovám a bola im poslušná, a vydala spásonosný vinič, nášho Spasiteľa, ktorý udeľuje odmenu večného života.

Keď potom tento vinič vyšiel na svetlo, bol podrobený istým opatreniam, ktoré patria k pestovaniu viniča.“   

(Po cestách mystikov k Božej láske, 2021, s. 51 – 52)

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00