Recenzia_31 dní modlitieb za moje deti

Recenzia_31 dní modlitieb za moje deti
Stále sa za ne modlíme. Začíname, keď ich chceme počať či mať dobrý pôrod. Aby sa dobre vyvíjali, boli zdravé, slušné… A tak to ide celý život. A čo tak skúsiť to inak za 31 dní?

Autori z organizácie Great Commandment Network dali dokopy postrehy a skúsenosti, aby sa rodičia mohli venovať modlitbe za svoje deti. Aby sa modlili často, pravidelne, smelo a s vierou.

Tridsaťjeden dní má poslúžiť na to, aby predovšetkým rodičia stretli Ježiša iným spôsobom, ako sú zvyknutí. Až potom je pravdepodobnejšie, že sa čosi zmení v ich živote a následne v živote ich detí. Dôležité sú na to tri kroky: modlitba, žitie Božieho slova a konanie konkrétnych skutkov.

Prekvapivé môže byť pre rodičov práve zameranie sa na nich. Nejedenkrát si človek povzdychne: „Kedy už sa to dieťa zmení?!“ A ono nič. Práve preto autori poukazujú na dôležitosť viery rodičov, jej posilnenie a rast. Konkrétne sa to deje vtedy, ak sa človek stane učeníkom Ježiša. Dielo tak obsahovo rozdeľujú do štyroch častí, v ktorých učia, ako milovať Pána, žiť Božie slovo, milovať ľudí a plniť svoje poslanie.

Autori ponúkajú prežiť vlastné stretnutie s Ježišom, odpovedať mu a chápať, ako on prijíma človeka. Až potom budú môcť rodičia lepšie prijímať svoje deti. Každý deň z tridsaťjeden môžu začať krátkym príbehom, ktorý je buď skúsenosťou, alebo zamyslením nad danou témou. Ďalej nasleduje modlitba za konkrétne úmysly, spojená s rozjímaním nad veršom z Písma. Pokračuje sa námetmi na konanie dobrých skutkov a končí sa Božím prisľúbením v tejto oblasti.

Kniha je veľmi povzbudzujúca a pomáha prísť k hlbšiemu vzťahu s Ježišom. Učí čitateľa modlitbe vlastnými slovami a ponúka mu poriadne sa zamyslieť nad jeho životom, hodnotami, potrebami. Hlavne pozýva k praktickým zmenám. V snahe človeka v spolupráci s Božou mocou je totiž najväčšia šanca, že aj deti budú duchovne rásť a milovať Boha.

 

Recenzia_31 dní modlitieb za moje deti UKÁŽKA

Preukazovať úctu znamená, že si jeden druhého vysoko ceníme, vážime, jednáme s druhými ako s dôležitými. Potreba úcty sa v živote človeka neobjaví zázračne, keď má dvadsaťjeden rokov. Všetci potrebujeme cítiť úctu – od prvého dňa svojho života! Dokonca aj tie najmenšie deti potrebujú rešpekt.

Každé dieťa je jedinečné Božie stvorenie. Hodnota tvojich detí je oveľa väčšia ako len to, že sú synom a dcérou pozemských rodičov. Oni sú požičaní od Boha a Boh má jedinečný plán pre každého z nich. Na to, aby sme vyplnili potrebu dieťaťa – byť rešpektovaným –, musíme predovšetkým prijať jeho jedinečné povahové vlastnosti a uvedomiť si, že tieto vlastnosti sú súčasťou Božieho dizajnu. Deti tiež potrebujú zažiť rešpekt minimálne v troch oblastiach: v ich pocitoch, v názoroch a v ich „majetku“.

(31 dní modlitieb za moje deti, 2019, s. 75)

 

KOLEKTÍV AUTOROV Z GREAT COMMANDMENT NETWORK

Je to sieť medzinárodnej spolupráce strategických lídrov zo spoločenstva veriacich, podnikateľov, vzdelávania v oblasti poskytovania starostlivosti, ktorí dávajú do popredia moc Ježišových slov.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

 

31 dní modlitieb za moje deti. Christian Project Support, s. r. o., 2019. 121 s. ISBN: 978-80-89793-50-1.

Názory+

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Aktuálne tlačové vydanie

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Číslo 7, 1. júla 2022

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+