TOP

Recenzia_Anselm Grün, Andrea J. Larson: Povedz, strýko Willi

„Každý človek je jedinečný. Teológ Romano Guardini povedal: Boh hovorí nad každým človekom „heslo“, ktoré sedí len na tohto človeka. A našou úlohou je umožniť, aby sa toto slovo stalo vo svete počuteľným.“ (s. 62) O akom „hesle“ vypovedá život Larsonovej a Grüna?

Útla kniha Povedz, strýko Willi s podtitulom Rozhovor o veľkých otázkach života je akýmsi rozprávaním spisovateľky Andrey J. Larsonovej a jej strýka Williho, ktorý je nám známy ako Anselm Grün. Niekoľko knižných rozhovorov som už čítala, a preto musím povedať, že ma štruktúra knihy trochu prekvapila. Myslela som, že Larsonová bude klásť otázky, na ktoré jej strýko Willi odpovedá. Kniha je však rozprávaním oboch autorov – ich myšlienky sa striedajú, nadväzujú na seba, ale „otázky“, ktoré Larsonová kladie, sú často dlhšie ako Grünove odpovede.

Svet Larsonovej a Grüna je celkom odlišný, na základe čoho však vznikajú zaujímavo rozvinuté myšlienky o človeku, viere, Bohu, spoločnosti, bohatstve… Zatiaľ čo ona hovorí o tom, čo je dôležité v živote rodiny, on hovorí, bez čoho sa nezaobíde pod jednou strechou s deväťdesiatimi mníchmi rôznej povahy. Rodina, objatia a bozky verzus samota, ticho a spoločenstvo s mníchmi. Prečo sa Wilhelm „Willi“ Grün vlastne rozhodol vstúpiť do kláštora, na základe čoho si vybral meno Anselm a ako sa z neho stal spisovateľ a prednášateľ, ktorý oslovuje milióny čitateľov a poslucháčov?

Kniha vám nepredstaví iba hĺbavého mnícha, ale aj bežnú mamku, ktorá sa zamýšľa nad úspechom, šťastím, modlitbou, zmyslom života a vlastnou identitou. Ideálny deň podľa Larsonovej? Ísť si ráno zabehať, na obed skočiť do obľúbenej reštaurácie, vyjsť si von s kamoškou… A ako si predstavuje ideálny deň strýko Willi? „Môj dokonalý deň nezávisí od toho, čo zažívam, ale od toho, ako žijem.“ (s. 35)

 

UKÁŽKA

Už ako desaťročný si sa rozhodol pre kláštorný internát – vo veku, keď ma moje deti ešte pravidelne prosia, aby som si ich večer pred spaním pritúlila. Ako si dospel k tomuto rozhodnutiu, ktoré znamenalo odlúčenie od tvojej veľkej rodiny so šiestimi súrodencami? Vedel si už v takom mladom veku, že si povolaný stať sa mníchom? Čím ťa oslovila myšlienka ísť do internátu k mníchom?

Ako desaťročný som ešte nemohol urobiť žiadne životné rozhodnutie. Napriek tomu som bol fascinovaný posvätnom, ktoré vyžaruje z kňazstva. Môj otec mi potom zohnal brožúry o St. Ludwigu, kde bol internát opátstva Münsterschwarzach, a o samom opátstve. Tie som si prečítal a oslovilo ma to. Vtedy som sa vedel rýchlo nadchnúť. A tak som s týmto nadšením ako desaťročný išiel do internátu. Zo začiatku mi veľmi chýbal domov, lebo život v internáte bol podstatne tvrdší než v našej rodine. A musel som si privyknúť na niektoré stravovacie návyky. Vždy ma však držala myšlienka, že raz bude zo mňa rehoľník a misionár. Prirodzene, vtedy mi ešte nebolo celkom jasné, čo všetko je s tým spojené. Mal som však vôľu zmeniť svet, urobiť ho lepším, šíriť kresťanské posolstvo ďalej.

(Grün, Larson, 2019, s. 12)

 

ANDREA J. LARSON

Manželka a matka troch detí, žije v Spojených štátoch amerických. Autorka príručky Chcieť dlho milovať, spolu so svojou mamou vydala knihu o vzťahu medzi matkou a dcérou.

 

ANSELM GRÜN

Nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof a teológ. Mimoriadne úspešný autor duchovnej literatúry, ktorý napísal okolo dvesto kníh. Ako spisovateľ a prednášateľ oslovuje milióny ľudí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

 

LARSON, Andrea J., GRÜN, Anselm. Povedz, strýko Willi. ZAEX, 2019. 136 s. ISBN 978-80-8192-0714.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.