recenzia_Biblické príbehy pre deti

recenzia_Biblické príbehy pre deti
Malé deti nemajú ešte veľa porozumenia pre obsah Svätého písma. Treba im ho približovať inak. Niečo im možno prerozprávajú rodičia či starí rodičia, niečo pochopia na náboženstve či v kostole. Alebo si doma s niekým prečítajú biblické príbehy.

Dokopy dvadsaťdeväť známych, a vlastne aj obľúbených, biblických príbehov vyšlo v krásnej ilustrovanej knižke pre deti. Od stvorenia sveta, cez starozákonné postavy až po Ježišov život prechádzajú jednotlivé výjavy inšpirované Bibliou, ako ju poznáme my dospelí.

Lenže v týchto detských príbehoch je to, samozrejme, trochu prispôsobené. Základná dejová línia sa vždy drží „originálu“, ale celkovo sú texty deťom viac prístupné . Pôsobia pútavejšie a sú aj jednoduchšie na chápanie. Približujú postavy a deje cez väčší počet priamej reči, inak opísané situácie – hlavne stručnejšie a jasnejšie.

Iba zopár riadkov na strane spôsobuje, že dieťa nedostáva naraz príliš veľa informácií a najmä má čas popozerať si krásne ilustrácie, ktoré vhodne dopĺňajú všetky texty. V pestrých obrázkoch nechýbajú zvieratká, krásna príroda a ľudia vyobrazení v detailných pózach, s príznačnou mimikou, ktorá primerane opisuje ich emocionálne prežívanie.

Takto deti môžu vidieť, že aj Ježiš, hoci je Boží syn, vedel prežívať všetko ako my – bolesť, strach, radosť, slzy, hnev či priateľstvo. Môže sa im zdať reálnejší a budú si ho môcť pri modlitbe aj predstaviť.

Aj my sme si už doma knihu s deťmi odskúšali. Môžem zhodnotiť, že vďaka obrázkom mali túžbu čítať, dokonca sa dozvedeli nové informácie, ktoré ich nadchli. Kniha teda ozaj prebúdza detskú zvedavosť, zároveň je skvelou príležitosťou tráviť spolu v rodine čas a duchovne sa formovať.

 

recenzia_Biblické príbehy pre detiUKÁŽKA

Príbeh Vianoc

Kedysi dávno žila v meste Nazaret mladá žena Mária. Bola zasnúbená s tesárom Jozefom a nemohla sa dočkať, kedy začnú spoločný život. Jedného dňa Mária uvidela jasné žiarivé svetlo. Navštívil ju anjel! Mária sa tak vyľakala, že nedokázala vyriecť ani slovo.

„Volám sa Gabriel a prinášam ti odkaz od Boha,“ prihovoril sa jej anjel.

„Neboj sa, Boh si ťa vybral, aby si splnila jednu výnimočnú úlohu. Čoskoro sa ti narodí dieťa. Bude to Boží syn a kráľ. Dáš mu meno Ježiš.“

Mária dôverovala Bohu, a tak urobila, o čo ju požiadal. Jozef bol však nahnevaný, lebo vedel, že nie je otcom dieťaťa. „Ľúbim Máriu, ale neviem, či si ju mám vziať za ženu,“ premýšľal. A tak sa modlil a prosil Boha o pomoc.

Boh vypočul jeho prosby a v tú noc poslal anjela, aby navštívil Jozefa vo sne. Anjel sa správal pokojne a láskavo. „Neboj sa, Jozef,“ povedal, „vezmi si Máriu za ženu a ľúb ju. Je to jedinečná žena, ktorú si vybral Boh, aby sa stala matkou jeho syna. Dieťa sa bude volať Ježiš. Znamená to záchranca, pretože prinesie spásu všetkým ľuďom.“

(Biblické príbehy pre deti, 2021, s. 134 – 136)

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00