recenzia_Brant Pitre: Ježiš a židovské korene Eucharistie

recenzia_Brant Pitre: Ježiš a židovské korene Eucharistie
Majú židovský Pesach a Posledná večera niečo spoločné? Nuž, uvidíte, že áno – a vôbec toho nie je málo. Tento skvelý exkurz do odhaľovania tajomstiev Poslednej večere vám mnohé objasní!

Sám autor odhaľuje svoje vlastné hľadanie židovských koreňov Eucharistie a reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii. Spomína otázku baptistického pastora, ktorý sa ho opýtal: „Neuvedomuješ si, že keby si naozaj jedol Ježiša, potom by si sa Ježišom stal?“ Pitre nachádza odpoveď v Jánovom evanjeliu (6, 53 – 55) – ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Autor kladie mnoho otázok, na ktoré prináša jasné a zrozumiteľné odpovede: Očakával Ježiš nový exodus? Ak bola dávna manna nadprirodzeným chlebom, ako by mohla byť nová manna len symbolom? Zmienil sa niekedy o chlebe prítomnosti sám Ježiš?

Dozvedáme sa, že Ježiš používa židovské Písmo, aby Židom zjavil seba ako dlho očakávaného Mesiáša. Že nový exodus sa naplnil počas Ježišovho umučenia a smrti v Jeruzaleme. Počúvame o tom, ako vyzerala Pascha a aké všetky prvky obsahovala. Sú nám ukázané súvislosti medzi rozmnožením chlebov a Eucharistiou. Medzi židovskou Paschou a Poslednou večerou. Že Ježiš príde v noc Paschy a v tú istú noc Boh vykúpi svoj ľud. Čítame o tom, o čom bola manna na púšti a ako sa podobá na Eucharistiu. Že keď židovskí kňazi vyniesli zlatý stôl chleba prítomnosti zo svätyne, aby ho ľudia videli, povedali: „Hľa, Božia láska k vám!“ Že počas Pesachu Židia používali štyri kalichy a aký to má súvis s kalichmi pri Poslednej večeri. A mnoho, mnoho ďalších vedomostí.

Kniha je skutočne nasiaknutá mnohými informáciami, ale napriek tomu sa číta ľahko a je dobre zrozumiteľná. Žánrom by sme ju zaradili do populárno-náučnej literatúry. Pomôže vám vidieť mnohé súvislosti a pochopiť mnohé veci, ktoré súvisia s Eucharistiou.

Pustíte sa do tohto dobrodružného objavovania? Neoľutujete!

recenzia_Brant Pitre: Ježiš a židovské korene EucharistieUkážka

Inými slovami, Ježiš nevnímal Eucharistiu len ako účasť na svojej telesnej smrti na kríži. Chápal ju aj ako účasť na svojom telesnom zmŕtvychvstaní. Svoje telo a krv bude môcť dať „mnohým“, nielen svojim učeníkom, vďaka tomu, že ako mesiášsky Syn človeka bude nielen zabitý, ale tiež vstane z mŕtvych a vystúpi tam, kde bol predtým – do neba. Odtiaľ, z nebeského trónu, sa bude môcť klásť na oltáre sveta a dávať všetkým svoje ukrižované a vzkriesené telo a krv. Vtedy sa naplní prísľub, ktorý dal Ježiš apoštolom: budú môcť „jesť a piť pri mojom stole v mojom kráľovstve“ (Lk 22, 30).

Myslím si, že práve toto je posledný kúsok tej skladačky. Toto je posledný kľúč k odomknutiu tajomstiev Poslednej večere. Ježiš učil, že je potrebné jesť jeho telo a piť jeho krv preto, lebo na večný život nehľadel tak ako starovekí Gréci. Nechápal ho len ako nesmrteľnosť duše. Ježiš ako Žid 1. storočia chápal večný život ako nesmrteľnosť duše a zároveň vzkriesenie tela. Z toho dôvodu tí, ktorí majú mať takýto život, musia ho prijať z Ježišovho vlastného tela. To hovorí aj on sám v Kafarnaume: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 53 – 54).

(Pitre, 2021, s. 230 – 231)

AUTOR

BRANT PITRE

Významný profesor výskumu Písma na Augustínovom inštitúte. Napísal rozsiahle diela o Ježišovi, Matke Márii, apoštolovi Pavlovi, pôvode Eucharistie a kanonických evanjeliách.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00