recenzia_Carlo Rocchetta: Mystika manželskej intimity

recenzia_Carlo Rocchetta: Mystika manželskej intimity
Prekvapivé odkrývanie hĺbky manželskej intimity. Spojenia dvoch ľudí, ktoré je takým veľkým tajomstvom, že často o ňom i samotní manželia vedia tak málo… Kniha Mystika manželskej intimity nás pozýva nazrieť do tohto tajomstva a predstavuje ho tak, aby sme mu viac rozumeli, žasli z neho a túžili ho rozvíjať najviac, ako sa dá.

Tak trochu iná kniha o manželstve. Miestami som mala pocit, že som sa vrátila do čias, keď som bola študentkou, a čítam nejaké zaujímavé skriptá. Verím, že vás týmto neodradím, ale práve naopak. Snažím sa totiž poukázať na to, že táto kniha o manželstve je naozaj z iného súdka. Mystika manželskej intimity od kňaza a vysokoškolského učiteľa Carla Rocchcetta je akousi teologickou analýzou tajomstva manželskej intimity, no nebojte sa, nejde iba o čistú teóriu a náročné teologické pojmy.

Kniha sa odráža od Katechizmu Katolíckej cirkvi, apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia, ale aj iných encyklík a dogmatických konštitúcií hovoriacich o manželstve a rodine. Jej cieľom je priblížiť čitateľovi mystiku manželskej intimity a jej spojitosť so sviatostnou milosťou. Znamená to, že ak sa manželská intimita prežíva v súlade s Božím plánom, stáva sa cestou manželov ku svätosti. Alebo inak, slovami autora: „Manželská intimita totiž nie je čírym spojením dvoch tiel, ale láskyplným odovzdaním sa dvoch ľudí sebe navzájom a Bohu prostredníctvom lásky, ktorá je plne ľudská, vnímateľná zmyslami a zároveň duchovná, totálna, verná a plodná…“ (s. 16) A práve na tento druhý aspekt – duchovný – sa často v súvislosti s intimitou zabúda.

Aby ste si nemysleli, že kniha je čisto duchovnou a teologickou záležitosťou, na konci každej kapitoly v nej nájdete napríklad aj celkom praktické podnety vo forme otázok, na osobné i spoločné uvažovanie, ktoré môžu váš vzťah posunúť hlbšie, podnietiť na zaujímavé diskusie, no môžu tiež pomôcť odkryť problémy, ktoré váš vzťah ukrýva. Dozviete sa viac aj o probléme, prečo zväčša ženy vnímajú sex iba ako manželskú povinnosť, o potrebe spájať sexualitu a srdce, o nehe a osvojovaní si túžob toho druhého, o úlohe Ducha Svätého v manželstve a veľa iného.

 

recenzia_Carlo Rocchetta: Mystika manželskej intimityUKÁŽKA

Parafrázujúc úryvok z Knihy proroka Izaiáša (Iz 43, 4) môžeme povedať, že pohladiť niekoho znamená povedať mu: „Si drahý mojim očiam, si vzácny a ja ťa milujem.“ Sekulárnu obdobu tejto myšlienky veľmi výstižne vyjadril francúzsky filozof Jean-Paul Sartre: Pohladenie nie je obyčajný dotyk, pretože keby to bolo tak, stratilo by zmysel. Keď hladím druhého, svojím dotykom, pod svojimi prstami dávam zrod jeho telu. Pohladenie je súčasťou rituálov, ktoré „vteľujú“ osobu druhého človeka, spôsobujú, že sa stáva telom, ktoré stojí predo mnou, a ja sa stávam telom stojacim tvárou v tvár jemu. Tak ako sa myšlienka vyjadruje prostredníctvom jazyka, túžba nachádza svoje vyjadrenie v pohladení.

Pohladenie spôsobuje, že obe strany – jeho pôvodca i prijímateľ – v sebe cítia pulz života, pričom dávajú zrod vzájomne opätovaným citom, ktoré prúdia od srdca k srdcu. Ako to objasňuje E. Lévinas, posolstvo, ktoré je sprostredkované pohladením, presahuje obmedzenú oblasť zmyslovo vnímateľných skutočností a otvára nekonečné horizonty: Podstata pohladenia spočíva v tom, že človek sa ním ničoho nezmocňuje, že postrkuje všetko to, čo ustavične uniká z hraníc svojej statickej formy, smerom k budúcnosti – ktorá nikdy nie je budúcnosťou v dostatočnej miere –, že súri to, čo mu uniká, akoby to ešte ani neexistovalo. Pohladenie hľadá, ba priam pátra. Neodkláňa sa zo svojej cesty napravo ani naľavo, bez prestania pokračuje v hľadaní. Je to cesta do neviditeľna. Vyjadruje lásku, no zároveň trpí pre svoju neschopnosť vysloviť ju. Lačnie po tomto vyjadrení a jeho hlad ustavične rastie. Keď dosiahne svoj cieľ, nezastaví sa a pokračuje ďalej – smeruje nad seba samé, akoby ustavične klopalo na bránu bytia.

(Rocchetta, 2020, s. 100 – 101)

 

CARLO ROCCHETTA

Kňaz, spoluzakladateľ Talianskej spoločnosti pre teologický výskum a Medzinárodnej akadémie manželskej spirituality v Bruseli, vysokoškolský učiteľ. Autor viacerých publikácií o manželstve a rodičovstve.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00