Recenzia_Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstve

Recenzia_Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstve
Klasika z pera Christophera Westa, ktorá bola dlhodobo vypredaná a nedostupná, sa dočkala svojej reedície.

Radostná zvesť o sexe a manželstve prezentuje katolícke učenie na tému sexuality. Neoceniteľným prínosom je to, že West v knihe čerpá z Teológie tela od svätého Jána Pavla II.

V úvode ponúka vlastné svedectvo, ako spočiatku obviňoval Boha z toho, že mu vôbec dal sexualitu a že on je príčinou toho, že to nezvláda. Potom objavil spisy Jána Pavla II. a začal objavovať krásu katolíckeho učenia o sexe, manželstve a iných príbuzných témach. West hovorí, že „učenie Cirkvi o sexe a manželstve je radostnou zvesťou“„sex nie je v žiadnom prípade okrajovou záležitosťou“. Zdôrazňuje, že bez sexuality nebudeme schopní ani pochopiť kresťanstvo.

Sám hovorí, že zámerom knihy je v maximálnej možnej miere vyčerpať témy, ktoré ľudí skutočne zaujímajú. Kniha je po úvodnej kapitole, ktorá je sčasti autorovým svedectvom, tvorená formou otázok, ktoré sa zrejme každý z nás niekedy pýta. Christopher na ne odpovedá jednoduchým a pútavým štýlom, zároveň však nie plytkým a povrchným. Tento dialóg je prístupný pre širokú vekovú škálu.

Odpovedá na otázky nielen o manželskej sexualite, ale aj o manželských prekážkach, antikoncepcii, venuje sa homosexualite, čistote mimo manželstva i v ňom, masturbácii. Objasňuje i učenie o celibáte. Na záver zodpovedá i na otázku, prečo Jozef a Mária nemali sex, hoci boli manželmi.

Kniha je písaná štýlom, ktorý umožňuje doslova zhltnúť ju na jedno posedenie, ale obsah ponúka i dlhodobejšie systematické čítanie. Je vskutku bohatá na obsah i podnety.

Myslím, že je to jedna z kníh, ktoré by mal mať každý „poriadny katolík“ vo svojej knižnici. A vôbec nezáleží na tom, či je v manželstve, alebo zasvätenom živote, alebo slobodný. Zaradila by som ju do povinného čítania všetkých veriacich.

 

Recenzia_Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstveUKÁŽKA

Chcete tým povedať, že máte sex so svojou manželkou len vtedy, keď chcete splodiť dieťa?

Nie. Hovorím len to, že mám sex so svojou manželkou len vtedy, keď chceme obnoviť náš manželský záväzok. Je mýtom, že Cirkev učí, že jediným účelom sexu sú deti a že jediný oprávnený dôvod pre sex je vôľa splodiť potomka. V dejinách Cirkvi však niektorí myslitelia (ako napríklad svätý Augustín) mylne vzbudzovali tento dojem.

Navyše, dlhší čas používaná formulácia, že prokreácia je „hlavným cieľom“ sexuálneho spojenia, bola často mylne vykladaná, akoby znamenala, že prokreácia je jediným, respektíve jediným dobrým cieľom sexuálneho spojenia. Toto však Cirkev nikdy oficiálne neučila. Svätý Ján Pavol II. priamo povedal, že ak je jediným dôvodom sexu s vaším manželským partnerom to, že chcete dieťa, potom sa ocitáte v nebezpečenstve, že ho/ju budete používať ako prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa namiesto toho, aby ste ho/ju milovali ako ľudskú osobu.

Veľmi zreteľne si pamätám, ako sa kňaz pri oltári pýtal mňa i mojej nevesty, či chceme s láskou prijať od Boha deti, na čo sme každý zvlášť odpovedali: „Áno.“ Vernosť našim manželským sľubom od nás teda vyžaduje, aby v prípade, že sme sa rozhodli navonok vyjadriť svoje sľuby pohlavným stykom, sme nikdy zámerne nebránili možnosti otehotnenia. Inými slovami, hoci nie je nutné (a v skutočnosti môže byť prejavom nelásky) byť rozhodnutí, že „ideme mať sex, aby sme splodili dieťa“, ak chceme byť verní svojim manželským sľubom, musíme si v srdci povedať: „Sme si vedomí toho, že keď máme sex, môžeme mať aj dieťa, a sme ochotní prijať ho od Boha s láskou.“

(West, 2018, s. 151-152)

 

Recenzia_Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstveCHRISTOPHER WEST

Vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ na Inštitúte teológie tela, ktorý sídli neďaleko Filadelfie. Okrem toho je autorom viacerých bestsellerov, pravidelne prispieva do rozličných periodík a patrí medzi najvyhľadávanejších rečníkov v súčasnej Cirkvi. Spolu so svojou manželkou Wendy a piatimi deťmi žije v Pensylvánii.

 

 

 

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

Foto: chastity.com

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00