Recenzia_Damian Stayne: Obnov svoje znamenia

Recenzia_Damian Stayne: Obnov svoje znamenia
… aby sa duchovné dary nevyskytovali iba medzi svätými, ale aj medzi „obyčajnými“ ľuďmi. Aj na to vám poslúži kniha od Damiana Stayna.

Duchovné dary zostávajú pre mnohých veriacich stále tajomstvom. Môže sa nám zdať, že nie sme dosť zbožní na to, aby Boh cez nás uzdravoval, robil zázraky, aby sme prorokovali či hovorili v jazykoch. Je to však skutočne tak? Sú duchovné dary iba pre vyvolených? Nie sú aj pre mňa?

Kniha Obnov svoje znamenia je súhrnným predstavením chariziem – opisuje ich teologické chápanie, dejiny, rozlišovanie, no i prax ich používania. Autor Damian Stayne v nej predkladá svoje skúsenosti z dvadsaťpäťročnej služby po celom svete. Pútavé svedectvá vzbudzujú u čitateľa záujem a túžbu otvoriť sa prijatiu chariziem a byť súčasťou Cirkvi, ktorá nespí, ale Boh v nej viditeľne koná.

Stayne sa často odvoláva na Sväté písmo, čerpá z učenia Katolíckej cirkvi, z jej oficiálnych dokumentov, Katechizmu, výrokov pápežov i niektorých svätých. A k tomu pripojil svoje úžasné príbehy a praktické návody. Kniha tak ponúka nielen vedomosti, ale je aj povzbudením pre vnímanie nadprirodzených vecí, ktoré tak často prehliadame. Prijmime pozvanie otvoriť sa plnosti darov Ducha Svätého.

 

Recenzia_Damian Stayne: Obnov svoje znameniaUKÁŽKA

Počas svojho putovania za Ježišovými prisľúbeniami zázračných činov, ktoré potvrdzujú evanjeliové posolstvo a demonštrujú prítomnosť Božieho kráľovstva, som zažil prelom a prechod „na novú úroveň“ práve vtedy, keď som sa začal modliť za nárast viery v konkrétne veci.

Keby som sa vás opýtal, či veríte, že sa dnes v Cirkvi dejú zázraky, pravdepodobne by ste povedali, že áno. Keby som sa vás opýtal, či ich pravidelne konáte vo svojom živote, s veľkou pravdepodobnosťou by ste mi povedali, že nie. Ľudia mi často hovoria o svojich zlyhaniach a sklamaniach, ktoré zakusujú počas modlitby za chorých. Hovoria: „Ja tomu nerozumiem, Damian. Modlil som sa za toľkých ľudí, no zdá sa, že nikomu z nich nie je lepšie. Verím, že to Boh môže spraviť, tak prečo to neurobí?“

Moja odpoveď je jednoduchá. Zamieňate si dva rôzne druhy viery. Vieru, ktorú máte vy, ja nazývam „krédová viera“; inými slovami, vy veríte v niečo. Veríte, že zázraky sa môžu diať aj dnes. To je dobré, no ide len o súhlas rozumu s tým, že je možné, aby sa dnes diali zázraky. Dar viery je darom, vďaka ktorému veríme, že sa stanú zázraky dnes; je to zmocnenie Duchom, vďaka ktorému dokážeme zázraky konať.

(Stayne, 2020, s. 301 – 302)

 

DAMIAN STAYNE

Medzinárodne uznávaný kazateľ, zakladateľ katolíckej charizmatickej komunity Cor et Lumen Christi a Školy chariziem.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00