Recenzia_Dave Patty: Boh Otec

Recenzia_Dave Patty: Boh Otec
Viete, že Boh je vaším Otcom? A nielen viete, ale aj to vo svojom živote žijete? Ak ste odpovedali aspoň raz „nie“, rozhodne je táto kniha pre vás.

Dave Patty vo svojej najnovšej knihe Boh Otec reflektuje Božie otcovstvo aj vo vzťahu k svojmu vlastnému otcovi – čo mu dal a čo nie. Jeho dielo je popretkávané jeho vlastnými svedectvami, či už vo vzťahu k jeho otcovi, k Bohu, alebo vo vzťahu k jeho deťom, keď prežíva otcovstvo on sám. Ale prináša aj príbehy mnohých ľudí, ktorí sú mu zverení či s ktorými sa stretol, a ich zápasy s otcovstvom. Môže sa v nich viac či menej nájsť každý z nás.

Zdôrazňuje, aké dôležité miesto má otcovstvo (ľudské aj Božie) v našich životoch a že často si vytvárame obraz nebeského Otca práve podľa toho, aký je náš pozemský otec. Vychádza zo štyroch základných darov otcovstva, ktoré si sám zadefinoval na základe evanjelia a vzťahu Otca a Ježiša (Mt 3, 17; Mt 17, 5):

  1. Identita: „Toto je môj Syn,“
  2. Láska: „milovaný Syn,“
  3. Zaľúbenie: „ktorého som si obľúbil,“
  4. Miesto: „jeho počúvajte.“

Patty poukazuje nielen na symptómy zdravého a nezdravého otcovstva (v každom z nich sa v určitej miere nájde každý z nás), ale ponúka aj návod, čo s tým robiť a ako vnímať Božie otcovstvo, aj keď nás zranil náš vlastný otec.

Kniha je doplnená grafickými ilustráciami, ktoré lepšie znázorňujú to, čo autor už predtým povedal slovne. Autor používa jasný a zrozumiteľný jazyk, prístupný každému srdcu, ktoré je ochotné počúvať.

Dave Patty vás pozýva na dobrodružnú cestu k Božiemu srdcu. Prijmete pozvanie?

 

Recenzia_Dave Patty: Boh OtecUkážka

Činiť pokánie za svojho otca nemôžeš, ale za seba áno. Doteraz si cítil, že musíš niesť dôsledky hriechu tvojho otca, a snažil si sa s nimi vyrovnať v rámci svojich možností. Určite to bol vznešený počin, ale napokon aj zbytočný. Ak sa rozhodneš zložiť tento otcov hriech na Ježiša rovnako, ako si naňho zložil svoj vlastný hriech, a keď Ježišovi umožníš zobrať tento hriech na kríž a do hrobu, bude to mať za následok „premenu myslenia“. Budeš „potom zmýšľať iným spôsobom“ o všetkých krivdách, ktoré sa ti prihodili.

A nebude to len nejaká duševná hra, ale duchovná realita. V duchovnom svete, ale duchovná realita. V duchovnom svete prenesieš jed otcových hriechov zo seba na Krista. On premôže smrť svojím víťazstvom a vykoná ti „transfúziu“ tohto víťazstva prostredníctvom vlastnej vykupiteľskej krvi. Keď naňho zložíš tento prečin, spôsobené rany už nebudú tvoje, budú jeho. Biblia totiž sľubuje, že „pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie“.

Faktom je, že Ježiš znášal (minulý čas!) náš zármutok a bôľ. On už totiž vzal náš jed na kríž a pretrpel bolesť namiesto nás. No kým toto bremeno nezložíme z našich pliec a neuvalíme ho na Ježiša, stále nás bude ťažiť.

(Patty, 2019, s. 125)

 

DAVE PATTY

Je zakladateľom a riaditeľom Josiah Venture. Táto misijná organizácia sa snaží o to, aby boli ľudia premenení evanjeliom, a vychováva novú generáciu vedúcich v strednej a východnej Európe. Dave je zakladateľom Kresťanskej akadémie mladých v Českej republike a spolupracovníkom Tréningového centra Kompas. S manželkou Connie žije vo Frýdlante nad Ostravicí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00