recenzia_Demos Shakarian: Najšťastnejší ľudia na zemi

recenzia_Demos Shakarian: Najšťastnejší ľudia na zemi
Čo by ste čakali od knihy, ktorá má taký zvláštny názov? Nebude to zoznam nejakých ľudí, ktorí sa majú dobre. Ani nejde o návod, ako sa zbaviť problémov a žiť bezstarostne. Tak kto sú potom tí najšťastnejší na zemi?

Vyslovene explicitne sa to v knihe nedočítame. Ale z konania postáv, ktorými sú kresťania pôvodom z Arménska, vyplynie, že sú to šťastní ľudia žijúci denne s Bohom a Duchom Svätým.

Hlavná postava Demos Shakarian je zároveň rozprávačom svojho osobného príbehu, ktorý pomohli spísať manželia Sherillovci. Dozvedáme sa tak trochu histórie Arménov ešte z konca 19. storočia, ktorí po prorockom varovaní prišli žiť do USA. A nielenže tam prežili, ale dokonca sa im veľmi dobre darilo a stali sa úspešnými obchodníkmi a ohlasovateľmi Božej moci.

Kniha je vlastne jedným obrovským životným svedectvom. Čo strana, to nejaký Boží zásah, uzdravenie, proroctvo… A nejde o žiadne vymyslené udalosti, nech znejú akokoľvek bláznivo či nadprirodzene. Opisujú sa skutočnosti, ktoré sa ozaj stali pod vplyvom hlbokej viery a prepojenia vo vrúcnom, osobnom a dôverujúcom vzťahu k Bohu.

Momenty, kedy Boh zasahuje do života postáv, sú veľmi povzbudzujúce. Môžu čitateľov inšpirovať k lepšiemu duchovnému životu. Môžu tiež vyvolať túžbu po väčšom napojení sa hlavne na dary či charizmy Ducha Svätého. Pre veriacich kresťanov z knihy bolo totiž úplne prirodzené počúvať proroctvá, túžiť po uzdravení a vyliatí Ducha a tak konať. Ich skutky úplne pripomínajú správanie biblických hrdinov. V niektorých momentoch môžete mať pocit, akoby ste čítali nejakú časť zo Svätého písma.

Osoby z knihy žili šťastne, ale nie bez problémov. Aj ich potrápili choroby či smrť. Lenže pri čítaní sa na to neupriamuje pozornosť. Práve naopak – vidno, že s Božou pomocou sa im žilo oveľa ľahšie, že v dôvere neraz zakúsili Božiu dobrotu a zázraky. Stačilo len, že boli verní a otvorení na jeho pôsobenie.

 

recenzia_Demos Shakarian: Najšťastnejší ľudia na zemiUKÁŽKA

Na prvý pohľad sa zdalo, že všetko ide tak ako predtým. Všetko sme robili tak ako doteraz, len vo väčšom rozsahu. Šlo to veľmi hladko. Rozličné letničné cirkvi v oblasti, kde sme práve boli, dokázali spolupracovať. Napadla mi myšlienka: čo ak by sa spojili letničné skupiny z celého Los Angeles – čo je asi tristo zborov – a prenajali by si známy štadión Hollywood Bowl na jedno naozaj gigantické zhromaždenie? Možno by na takýto míting prišli aj tí ľudia, ktorí majú zábrany ísť na stanové zhromaždenie neďaleko vlastného bydliska.

Problém, o ktorom som s pastormi začal diskutovať, bol znovu ten istý – peniaze. Len záloha na rezerváciu štadióna v pondelkový večer bola dvetisícpäťsto dolárov. Ďalšie náklady na oznamy v rádiách, letáčiky a plagáty vyšli približne na tritisíc dolárov, čo je spolu päťtisícpäťsto dolárov len na začiatok, a to sme ešte nezapočítali osvetlenie, strážnikov na parkovisku a všetko ostatné. Kde by sme vzali takú veľkú sumu? Určite sa nič nedalo žiadať od pastorov, ktorí sami mali veľmi nízky príjem.

(Shakarian, 2021, s. 71)

DEMOS SHAKARIAN

Bol americký obchodník arménskeho pôvodu. Založil združenie Full Gospel Business Men‘s Fellowship International. Túžil, aby vieru v Boha prijalo viac mužov. Táto skupina mužov zaznamenala najväčší úspech v 60. a 70. rokoch 20. storočia a bola veľkou skupinou charizmatického letničného kresťanstva.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00